Գրքեր

Կիրակնօրյա Քարոզներ
«Ով որ այս մանկանը ընդունի Իմ անունով, Ինձ է ընդունում»
«Ով որ այս մանկանը ընդունի Իմ անունով, Ինձ է ընդունում, իսկ ով որ Ինձ ընդունի, ընդունում է Ինձ Ուղարկողին» (Ղուկաս 9:48):​ Սիրելի՛ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ. Թե որքան կարևոր են մանուկները մեզ՝ բոլորիս համար, որ նրանք մեր կյանքի շարունակությունն են, մեզ երջանկություն են պարգևում անգամ միմիայն իրենց ծնունդով, ակնհայտ է ու փաստարկման կարիք չի զգացվում: Սակայն օրվա ավետարանական ընթերցումը մեզ համար արժևորում է նաև քրիստոնյայի կյանքում .....
Հայրոսի աղջկա հարությունը և հիվանդ կնոջ բժշկումը
Սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր ի Քրիստոս, Աստվածային շնորհներով և իմաստությամբ զարդարված մեր Եկեղեցու հայրերը այսօրվա ընթերցվածքների շարքում ներառել են նաև ավետարանական այն հատվածը, որտեղ պատմվում է մեր ամենակարող Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի երկնային կյանքի հրաշքներից երկուսի մասին՝ արնահոսությամբ տառապող կնոջ բժշկումն ու Հայրոսի աղջկա հարությունը: Ավետարանիչներից երեքի՝ Ղուկասի, Մատթեոսի և Մարկոսի մոտ նկարագրված այս դրվագը ոչ .....
Իմ մայրը և եղբայրները սրանք են, որ Աստծու խոսքը լսում են և կատարում
«Իմ մայրը և եղբայրները սրանք են, որ Աստծու խոսքը լսում են և կատարում» (Ղուկաս 8:21) Սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր ի Քրիստոս Հիսուս. Օրվա ավետարանական ընթերցվածքում մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մոտ են գալիս Նրա մայրն ու ազգակից եղբայրները, սակայն հավաքված բազմության պատճառով չէին կարողանում մոտենալ Նրան: Երբ այդ մասին տեղեկացնում են Նրան, Նա ասում է. «Իմ մայրը և եղբայրները սրանք են, որ լսում են Աստծու խոսքը և կատարում»: Այս խոսքերով .....
Քարոզ Գյուտ Խաչի
Սիրելի՛ եղբայրներ և քույրեր, որ միավորված եք Քրիստոսի սուրբ խաչով, Այսօր մեր Մայր եկեղեցին նշում է Գյուտ Խաչի, այսինքն խաչի գտնվելու տոնը: Մեր թվարկության սկզբներին, երբ Հռոմեական կայսրությունում որևէ մեկը խաչի մահվան էր դատապարտվում, ընդունված էր թե՛ նրա մարմինը, թե՛ խաչափայտը գցել մահապատժի վայրին կից աղբանոցում՝ համարելով, որ դա հանցագործի արժանի պատժի շարունակությունն է: Սակայն Ավետարանից գիտենք, որ Տիրոջ մարմինը չմնաց այդտեղ, այլ .....
Աստծո սիրո իսկությունը
«Տիրոջ Հոգին Իմ վրա է, դրա համար իսկ օծեց Ինձ, Ինձ ուղարկեց աղքատներին ավետարանելու, սրտով բեկյալներին բժշկելու, գերիներին ազատում քարոզելու, և կույրերին՝ տեսողություն, կեղեքվածներին ազատ արձակելու, Տիրոջը ընդունելի տարին հռչակելու» (Ղուկաս 4:18,19): Գերաշնո՛րհ սրբազան հայր, արժանապատի՛վ տեր հայրեր և սիրելի՛ հավատակից քույրեր և եղբայրներ. Սուրբգրային այս խոսքերը մեզ զորացնում են մեր հավատքի մեջ, քանզի դարձյալ տեսնում ենք Աստծո սերը, .....
Սուրբ Անանիա առաքյալի հիշատակության օրվա քարոզ
«Եւ էր Անանիա փառաց մարմնով, այլ յոյժ հեզ և հանդարտ սրտիւ, լի հոգւով Աստուծոյ, առատ ի բանս և զուարթ ի գործս» Սիրելի՛ բարեպաշտ հավատացյալներ, Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին այսօր նշում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի յոթանասուներկու աշակերտներից՝ Անանիայի, Մատաթիա, Փիլիպպոս առաքյալների և օրվա մյուս սրբերի հիշատակության օրը, իսկ Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, սուրբ Պատարագով, տոնում է մասնավորապես Անանիա առաքյալի հիշատակը, քանի որ, .....
Իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է
Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ (Առակներ 1:2): Սիրելի՛ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ ի Քրիստոս Հիսուս. Ամեն տարի՝ հոկտեմբերի երկրորդ շաբաթ օրը, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Սուրբ թարգմանիչ վարդապետների՝ Մեսրոպ Մաշտոցի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Շնորհալու տոնը: Հինգերորդ դարում Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը, անչափ կարևորելով Աստծո խոսքը հասարակ ժողովրդին հասու .....
Խնայողություն
«Տեսէ՛ք եւ զգոյշ լերուք յամենայն ագահութենէ» (Ղուկ. 12:15) Ընդհանրապես կարծիք կա, որ քրիստոնեական կրոնը իր սահմաններից վտարել է հարստությունը, թե քրիստոնեությունը՝ աշխարհուրացություն ասելով [քարոզելով]՝ միայն ճգնավորություն և աղքատություն է հանձնարարում: Եվ իրոք, եթե Ավետարանին մակերևութային մի հայացք նետենք, առանց մանրամասն ուսումնասիրելու, պիտի համարենք, թե այս ասվածը [խոսքը] ստույգ է: Սակայն պիտի իմանանք, որ քրիստոնեությունը .....
Վարագա խաչի տոնի քարոզ
Սիրելի՛ հավատացյալ համայնք, ուխտավոր եղբայրներ և քույրեր, Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցում կրկին տոն է այսօր, Սուրբ Խաչին նվիրված տոներից վերջին՝ Վարագա խաչի տոնը, որն անմիջական առնչություն ունի Հայոց աշխարհի և հայ ժողովրդի պատմության հետ: Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը Հայ եկեղեցում հաստատվեց 7-րդ դարում Ներսես Գ Տայեցի հայրապետի կողմից, այն նշանակալի իրադարձությունից հետո, երբ մի քանի դարյա անհայտությունից հետո, Աստծո մեծ ողորմածությամբ, Վարագա .....
Սերն առ Աստված և առ մարդիկ
«Սիրեսցես զՏեր Աստված քո յամենայն սրտէ քումմէ եւ յամենայն անձէ քումմէ եւ յամենայն մտաց քոց: Այս է մեծ և առաջին պատուիրան: Եւ երկրորդն՝ նման սմին. սիրեսցես զընկեր քո իբրև զանձն քո: Յայս երկուս պատուիրանս ամենայն օրէնք եւ մարգարէք կախեալ կան» (Մտթ. 22:37-40): Հիսուսը հանդիսավորությամբ Երուսաղեմ էր մտել և ժողովրդի կողմից օվսաննաներով դիմավորվել: Փարիսեցիներն ու սադուկեցիները հաջորդաբար գալիս, գտնում էին Նրան Տաճարում և նենգ հարցադրումներ .....
Խաչվերացի քարոզ
«Սակայն քա՛վ լիցի, որ ես պարծենամ այլ բանով, քան միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որով աշխարհը խաչված է ինձ համար, ես էլ՝ աշխարհի համար» (Գաղ. 6:14):   Սիրելի՛ բարեպաշտ եղբայրներ և քույրեր ի Քրիստոս, Փառաբանությունս և գոհաբանությունս եմ հայտնում մեր Երկնավոր Տիրոջը, որ կրկին ինձ հնարավորություն ընձեռեց ձեզ հետ միասին տոնելու Իր սուրբ խաչին նվիրված տոնը և արժանացրեց այսօր Սուրբ Պատարագը մատուցելու մեծագույն պատվին: Սիրելինե՛ր, .....
Աղոթքի զորությունը
«Յոյժ զօրաւոր են աղօթք արդարոյ յօգնականութիւն» (Հակ. 5:16): Ստույգ իրողություն է, որ աղոթելու փափագն ու ձգտումը առավել կամ նվազ չափով ի հայտ է գալիս ամեն մի անհատի մոտ: Սա երևում է, թե՛ հազիվ մարդկային կանոնավոր լեզու ունեցող վայրենիների մոտ, որոնք վշտի կամ տագնապի ժամանակ իրենց պաշտած զորություններին են ապավինում, և թե՛ քաղաքակիրթ և լուսավորյալ ազգերի և նույնիսկ սկեպտիկների մոտ: Երբ այս ձգտումը զորեղ թելադրությամբ խոսում է մարդու .....
Սուրբ Աստվածածնի ծննդյան քարոզ
Այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան (Ղուկաս 1:48): Սիրելի՛ ներկակացյալ հավատակից քույրեր և եղբայրներ. Այսօր Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնում է Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնի ծնունդը: Սուրբ Աստվածամայրը երկար սպասված ծնունդ էր: Հայտնի է, որ նրա ծնողների երկարատև աղոթքներից հետո նոր հղիացել է նրա մայրը՝ Սուրբ Աննան: Հրեշտակը նրա ծնողներին ավետել է նրա ծնունդը: Թե ինչ նշանակություն ուներ նրա առաքելությունը մեր բոլորի կյանքում, .....
Աղքատասիրություն
«Յորժամ առնիցես ճաշ կամ ընթրիս, մի՛ կոչեր զբարեկամս քո եւ մի՛ զեղբարս քո, եւ մի՛ զազգականս քո եւ մի՛ զդրացիս քո, եւ մի՛ զմեծամեծս: …Այլ յորժամ առնիցես ընդունելութիւն, կոչեա՛ զաղքատս եւ զխեղս, զկաղս եւ զկոյրս, եւ երանելի լինիցիս» (Ղուկ. 14:12, 13) Ընդհանրապես քարոզիչները Քրիստոսին ներկայացնում են կամ Խաչի վրա, կամ այն լեռան վրա, որի վրայից Աստծո թագավորության գալուստը հայտարարեց, կամ աշակերտների հետ Թաբոր լեռան վրա, որտեղ իր փառքը ճառագեց: .....
Աստվածային մխիթարությունը սահմաններ չի ճանաչում
«Իմ անձը կփառավորի Տիրոջը, և իմ հոգին ցնծաց իմ Փրկիչ Աստուծով» (Ղուկաս 1:46, 47) Սիրելի՛ աղոթակից քույրեր և եղբայրներ. Այսօր Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի գոտու գտնվելը: Մարդկանց համար անգամ Տիրամոր գոտու և տուփի գտնվելը եղել է մխիթարություն և ցնծության աղբյուր, որոնցով զանազան բժշկություններ են եղել և հրաշագործություններ կատարվել: Դրանք ևս Աստծո խնամքի, հոգատարության և գթության վկայություններն են: .....

ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․