Գրքեր

Կիրակնօրյա Քարոզներ
Քարոզ Երկրորդ Ծաղկազարդի
«Ովսաննա Բարձրելոյն: Օրհնեալ որ գասդ յանուն տեառն»: «Օվսաննա Բարձրյալին, օրհնյալ լինի Նա, որ գալիս է Տիրոջ անունով» (Մարկոս 11:9): Սիրելի՛ հավատակից քույրեր և եղբայրներ. Այսօր Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնում է Երկրորդ Ծաղկազարդը: Եթե Առաջին Ծաղկազարդը խորհրդանշում է Քրիստոսի մուտքը երկրային Երուսաղեմ, որի ժամանակ մանուկներն օրհնում ու փառաբանում էին Աստծո Միածին Որդուն, ապա Երկրորդ Ծաղկազարդը խորհրդանշում է Քրիստոսի .....
Տեր Գրիգոր քհն. Գրիգորյանի շնորհավորական խոսքը՝ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ
Անգի՛ն մանուկներ, Մեծ սիրով շնորհավորում եմ ձեզ հունիսի 1-ի՝ Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ: Դուք ձեր ընտանիքների գլխավոր զարդն ենք, ծնողների ուրախությունն ու հարստությունը: Դուք այն պայծառ արեգակն եք, որ ցրում եք ընտանեկան երկնակամարում կուտակված ամպերն ու ջերմություն պարգևում ձեր հարազատներին: Դուք Տիրոջ պարգևած անաղարտ պարզությունն եք, որում արտացոլվում է Արարչի սուրբ պատկերն ու նմանությունը: Ուստի ականջալուր .....
Համբարձում
«Ոչ ոք երկինք ելաւ բացի մարդու Որդիէն, որ երկինքէն իջաւ եւ որ տակաւին երկինքն է»: (Հովհ. 3:13) Տէր Յիսուս Քրիստոս այսպէս վկայեց Իր անձին համար: Տէր Յիսուս Քրիստոս ամբողջ մարդկութեան համար մեծագոյն հանելուկ է, որովհետեւ թէեւ շատ կը նմանի մեզի, նոյն մարմինը եւ նոյն մարդկային բնութիւնը կը կրէ, բայց նաեւ շատ տարբեր է մեզմէ, որովհետեւ Աստուած է Աստուծմէ, եւ Լոյս է Լոյսէ: Ինքը յատուկ առաքելութեամբ իջաւ աշխարհ, մեզի սորուեցուց ով է մարդը, եւ ով .....
«Դուք եք երկրի աղը»
«Բարւոք է աղ. ապա թէ աղն անհամեսցի, ի՞ւ համեմեսցի: Ոչ յերկիր՝ եւ ոչ յաղբ է պիտանացու, այլ ընկենուլ զնա արտաքս. որ ունիցի ականջս լսելոյ՝ լուիցէ»:    «Աղը լավ բան է, բայց եթե աղն էլ անհամանա, ինչո՞վ այն պիտի աղվի: Ո՛չ հողի համար է պիտանի և ոչ էլ՝ պարարտանյութի, այլ՝ դուրս թափելու: Ով որ ականջ ունի լսելու, թող լսի» (Ղուկաս 14:34, 35): Սիրելի՛ հավատացյալ զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու. Քարոզիս բնաբանը մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս .....
Սուրբ Խաչի երևումը
«Ոչ ոք ճրագ վառելով ծածուկ տեղ չի դնի, այլ կդնի աշտանակի վրա, որպեսզի մտնողը լույս տեսնի» (Ղուկ. 11:33) Սիրելի՛ բարեպաշտ հավատացալներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու, Տասնյոթ դար առաջ, մայիսյան մի գեղեցիկ առավոտ Երուսաղեմի երկնակամարը լուսավորվեց Արեգակի լույսը բազմապատիկ գերազանցող հրափայլ ցոլքով: Երուսաղեմի բնակիչները՝ քրիստոնյա թե հեթանոս, ահել թե ջահել, աղքատ թե հարուստ ականատեսը եղան տերունական սուրբ Խաչի նշանի հրաշափայլ երևմանը, .....
«Քո հավատը քեզ փրկեց»
«Դուստր՝ հաւատք քո կեցուցին զքեզ. երթ ի խաղաղութիւն և եղիջիր ողջ ի տանջանաց քոց»: «Դո՛ւստր, քո հավատը քեզ փրկեց, գնա՛ խաղաղությամբ և քո տանջանքներից բժշկվա՛ծ եղիր» (Մարկոս 5:34): Սիրելի՛ հավատացյալ զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու. Այսօր Սուրբ Մովսես Տաթևացի հայրապետի մահվան հիշատակության օրն է: Մովսես Տաթևացին իր սրբակեցությամբ վաստակել է բարի անուն և բարի գործեր: Իր ջանադրությամբ նա կարողացել է բեղուն գործունեություն .....
Կարմիր կիրակի
«Արթո՛ւն եղեք, հսկեցե՛ք, քանի որ ձեր ոսոխը՝ սատանան, մռնչում է առյուծի պես, շրջում և փնտրում է, թե ում կուլ տա» (Ա Պետ. 5:8): Սիրելի՛ բարեպաշտ հավատացյալներ, Ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ` Տիրոջ հրաշափառ հարության տոնին խորհրդանշական կարմիրով ներկեցինք հավկիթները` ի հիշատակ փրկչական արյան, որ հեղվեց հանուն համայն մարդկության փրկության: Այսօրվա կիրակին էլ հայրերը կարմիր կամ սրբոց են անվանել` կրկին անգամ հավատացյալներին հիշեցնելու այն .....
Աշխարհամատրան կիրակիի քարոզ
«Եւ յայտնի իսկ մեծ է խորհուրդն Աստուածպաշտութեան. որ երևեցաւ մարմնով, արդարացաւ հոգւով, յայտնեցաւ հրեշտակաց, քարոզեցաւ ի հեթանոսս, հաւատարիմ եղեւ յաշխարհի և վերացաւ փառօք»: «Եվ հայտնապես մեծ է Աստվածապաշտության խորհուրդը, որ հայտնվեց մարմնով, արդարացավ Հոգով, երևաց հրեշտակներին, քարոզվեց հեթանոսների մեջ, հավատալի եղավ աշխարհում և երկինք վերացավ փառքով» (Տիմոթեոս Ա 3:16): Սիրելի՛ հավատավոր զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու. Այսօր .....
Կրկնազատիկ (քարոզ)
Սիրելի՛ հավատավոր քրիստոնյաներ, Տակավին անցյալ կիրակի տոնեցինք աշխարհի բոլոր քրիստոնյաների գլխավոր ու ամենասիրելի տոնը՝ Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարությունը՝ Սուրբ Զատիկը, իսկ այսօր, շարունակելով վերապրել զատկական լուսավոր ուրախությունը, Եկեղեցին նշում է Կրկնազատիկը կամ Նոր Կիրակին: «Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ, այսօր և հավիտյան»,- տիեզերական ճշմարտությունն է հայտարարում Պողոս առաքյալը եբրայեցիներին ուղղված իր թղթում .....
Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրվա քարոզ
«Երանեալ է այր որ համբերիցէ փորձանաց. զի եթէ ընտիր ևս գտանիցի, առցէ զպսակն կենաց՝ զոր խոստացաւ սիրելեաց իւրոց տէր»: «Երանելի է այն մարդը, որ համբերում է փորձության, որովհետև եթե փորձության մեջ հաստատ լինի, կստանա կյանքի պսակը, որը Տերը խոստացավ իրեն սիրողներին» (Հակոբոս 1:12): ​Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ. ​Ավետարանական այս խոսքերը լիովին վերաբերում են 1915 թվականի Մեծ Եղեռնի ժամանակ նահատակված հայորդիներին, որոնց Հայ Առաքելական .....
Տեր Գրիգոր քհն. Գրիգորյանի շնորհավորական խոսքը Սուրբ Հարության տոնի առթիվ
Ի Քրիստոս եղբայրնե՛ր և քույրե՛ր, Անասելի ուրախությամբ, աննկարագրելի երանությամբ և անպատմելի խնդությամբ ցնծում են այսօր Երկինքն ու Երկիրը, Հաղթանակած և Զինվորյալ Եկեղեցիները, հոգեղեններն ու մարմնավորները՝ օրհնաբանելով և փառաբանելով Ամենակալ Աստծուն, քանզի տոներից ամենամեծը, լուսավորն ու հաղթականն է այսօր, և ես մեծագույն սիրով և ուրախությամբ շնորհավորում եմ ամենքիդ՝ Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնի առթիվ՝ ավետելով՝ .....
Տեր Գրիգոր քհն. Գրիգորյանի շնորհավորական խոսքը Ծաղկազարդի առթիվ
Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու սիրասո՛ւն զավակներ, Մայր եկեղեցին այսօր մեծ հանդիսությամբ տոնում է Ծաղկազարդը՝ Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառավոր մուտքը Երուսաղեմ տոնը, որի առթիվ ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլորիդ: Տոնի ուրախությունը կրկնապատկվում է, իսկ պայծառությունն՝ ավելի ջինջ դառնում այսօր եկեղեցիներում ներկա մանուկների բազմությամբ, որոնց համար այս տոնը օրհնության օր է հայտարարվել Վեհափառ Հոր բարձր կարգադրությամբ: «Պատվի՛ր քո հորն .....
Տեր Գրիգոր քհն. Գրիգորյանի շնորհավորական խոսքն Ավետման տոնի կապակցությամբ
Շնորհաշա՛տ մայրեր, առաքինի՛ քույրեր և դուստրեր, Մոտ երեք հազար տարի առաջ Սողոմոն Իմաստուն արքան աստվածապարգև մարգարեությամբ այս սքանչելի տողերով գովերգեց Անաղարտ Կույսին. «Ո՞վ է սա, որ ելնում է ինչպես առավոտ, և գեղեցիկ է, ինչպես լուսին, ընտիր, ինչպես արեգակ՝ զարմանալի հորինված» (Երգ երգոց 6:9): Եվ այսօր, երբ Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցիների զանգերն առանձնահատուկ հանդիսավորությամբ և խնդությամբ են ղողանջում՝ ազդարարելով Սուրբ Աստվածածնի .....
Ավետման տոնի քարոզ
«Խնդա՛ և ուրա՛խ լեր դուստր Սիոնի. զի ահա ես եկից և բնակեցայց ի միջի քում՝ ասէ տեր»: «Խնդա՛ և ուրախացի՛ր, դուստր Սիոնի, քանի որ ահա Ես կգամ և կբնակվեմ քո մեջ, – ասում է Տերը» (Զաքարիա 2:10): Սիրելի՛ հավատացյալ հայորդիներ. Այսօր Մեծ պահքի վեցերորդ կիրակին է, որ կոչվում է Գալստյան կիրակի: Հետաքրքիր զուգադիպությամբ այս տարի՝ այսօրը, նաև Ավետման տոնն է, երբ Գաբրիել հրեշտակը Տիրամորն ավետեց, որ նրա միջոցով ծնվելու է մարդկության Փրկիչը: .....
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մուտն ի վիրապ
«Եթէ ոք կամիցի զկնի իմ գալ՝ ուրասցի զանձն, և առցէ զխաչ իւր եւ եկեսցէ զկնի իմ»: «Եթե մեկը կամենում է հետևել Ինձ, թող ուրանա իր անձը, վերցնի իր խաչը և գա Իմ հետևից» (Մատթեոս 16:24): Սիրելի՛ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ ի Հիսուս Քրիստոս. Այսօր Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է հայոց առաջին հայրապետ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի «մուտն ի վիրապի» տոնը: Հայոց Տրդատ թագավորը Սուրբ Գրիգորին նետում է վիրապը, քանի որ տեղեկացել էր, .....

ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․