Գրքեր

Անանիա Առաքյալի հիշատակության օրվա քարոզ

Սիրելի՛ զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու. Այսօր մենք տոնում ենք մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներ Սուրբ Անանիայի, Մատաթիայի, Բառնաբասի, Փիլիպոսի, Հովհաննեսի և Շիղայի հիշատակության օրը: Ինչպես հայտնի է, Սուրբ Զորավոր Աստվածածին եկեղեցուն կից փոքրիկ մատուռը Սուրբ Անանիայի անունն է կրում, քանի որ այդտեղ են ամփոփված նրա սրբափայլ նշխարները, որոնց զորությամբ ցայսօր կատարվում են բժշկություններ և հրաշքներ: Այս փոքրիկ մատուռը դարերի ընթացքում դարձել է վանք, որ կոչվել է «Անանիայի անապատ», ուր մարդիկ ուխտավորաբար եկել են խոնարհվելու ավետարանահռչակ սուրբի մասունքներին: Անանիա առաքյալը Քրիստոսի յոթանասուներկու աշակերտներից մեկն էր: Ձեռնադրվել է Դամասկոսի եպիսկոպոս Պետրոս առաքյալի կողմից: Պետրոս և Անդրեաս առաքյալների գործակիցը լինելով՝ միաժամանակ նաև նրանց աշակերտն է համարվում: Ինչպես պատմվում է «Գործք առաքելոց»-ում, Պողոս առաքյալը, մինչև դարձի գալը, հետապնդում և հալածում էր քրիստոնյաներին: Դամասկոսի ճանապարհին նա կուրանում է, և Անանիա առաքյալը բժշկում է նրան հոգու և մարմնի կուրությունից: Սուրբ Անանիան Տիրոջ կամոք և օրհնությամբ լույս է պարգևում նրա խավարած աչքերին, որից հետո ինքը Պողոս առաքյալն է պատճառ դառնում բազմաթիվ մարդկանց լուսավորության և առ Աստված դարձին: Անանիա առաքյալը Ավետարան էր քարոզում Ասորիքում և Պաղեստինում՝ Քրիստոսի անվամբ հրաշքներ և բժշկություն անելով ու դարմանելով մարդկանց ցավերը: Մի անգամ, երբ նա շրջում և քարոզում էր Հելևթերուպոլսում և նրա գյուղերում, հեթանոսների կողմից ձերբակալվում է և տարվում քաղաքի դատավոր Լիկիանոսի առջև: Լիկիանոսը մոլի կռապաշտ էր և երկրպագում էր չաստվածներին: Նա սկսում է համոզել Սուրբ Անանիային չաստվածներին զոհ մատուցել: Առաքյալը աներկբայորեն պատասխանում է. «Կուռքերին չե՛մ պատվի և խուլ ու համր բագիններին, որ դևերի բնակարան են, չե՛մ երկրպագի, այլ կերկրպագեմ իմ ճշմարիտ Աստծուն` Հիսուս Քրիստոսին, որ մեզ համար գիտության լույս եղավ, Որին մեր աչքերով իսկ տեսանք, քանի որ մարմնով եկավ աշխարհ և ազատեց մեզ կուռքերի մոլորությունից: Նրա համար ես պատրաստ եմ տանջանքների ու մահվան, քան թե թողնելու ճշմարտությունը և մոլորվելու խաբեությամբ»: Լիկիանոսը այս պատասխանից բարկանում է և հրամայում Անանիային տանջել, որից հետո հրամայում է կախել նրան փայտից և քերել նրա մարմինը: Իսկ Անանիան աղոթում է Աստծուն՝ ասելով. «Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս, զորությունների՛ Աստված, … թող ես էլ արժանի լինեմ հանուն Քեզ չարչարանք կրելու և Քո պսակով զարդարվելու՝ իմ կյանքով և մահով Քո ընտրյալ աշակերտների շարքը դասվելու համար»: Դատավորի ջանքերը` տարհամոզելու սուրբին, ապարդյուն են անցնում: Անանիան անդրդվելի է մնում իբրև քրիստոնյա: Սուրբ Անանիային քաղաքից դուրս են տանում և քարկոծում: Նա մարտիրոսվում է հանուն մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ անվան: Նրա աշակերտներն ու ծանոթները նրա մարմինը տանում և թաղում են Դամասկոսում Տիրոջ 70 թվականին: Սկզբում նրա մասունքները դրվում են տեղի Հուդայի ապարանքում, որտեղ ժամանակին իջևանել էր Պողոս առաքյալը, և այնտեղ կառուցվում է գեղեցիկ տաճար: Միառժամանակ հետո երանելի սուրբի նշխարները փոխադրվում են Հռոմ: Նրա նշխարներից մի մաս էլ պահվում է սրբուհի Բրասկետայի եկեղեցում: Ըստ ավանդության՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ձեռամբ սուրբ Անանիայի մասունքները բերվել են նաև Հայաստան: Առաքել Դավրիժեցի պատմիչը վկայում է, որ նրա մասունքներն ամփոփվել են Երևանում՝ մեր եկեղեցուն կից մատուռում, որ կրում է Սուրբ Անանիայի անունը: «Դուք եք աշխարհի լույսը, – ասում է մեր Տերը, – մի քաղաք, որ լեռան վրա է կանգնած, չի կարող թաքնվել: Եվ ճրագ վառելով կաթսայի տակ չեն դնում, այլ աշտանակի վրա, և նա լույս է տալիս բոլոր նրանց, որ տան մեջ են: Թող այդպես փայլի ձեր լույսը մարդկանց առաջ, որպեսզի տեսնեն ձեր բարի գործերն ու փառավորեն ձեր Հորը, որ երկնքում է» (Մատթեոս 5:14-16): Սուրբ Անանիան բուժեց Պողոս առաքյալի աչքերը և լույս դարձավ նրա համար, որով դրվեց Պողոսի քրիստոնեական առաքելության ու քարոզչական գործունեության սկիզբը: Շնորհիվ այդ հրաշքի՝ դարձի եկան հազարավոր մարդիկ և բազմաթիվ ազգեր: Յուրաքանչյուր քրիստոնյա Աստվածային այդ լույսի կարիքն ունի: Եվ այդ լույսը կրելով՝ կարող է նաև լույս լինել: Լույս լինել և բաշխել ուրիշներին. նշանակում է Աստծո Որդու հետևորդ լինել և ապրել Նրա նման: Հիսուս Քրիստոս Արդարության Արեգակն է: Նա լույս, սեր և արդարություն է պարգևում ամենքին: Հետևաբար մենք ևս քրիստոնեական մեր հավատքով և ընթացքով աստվածային լույսի կրողներն ենք: Աստվածային Խոսքն ու զորությունը գալիս են լուսավորելու մեր հոգիներն ու սրտերը, մենք պիտի նայենք այդ Լույսին ու ցանկանանք ընդունել այդ Լույսը, մեր հայացքները պիտի հառենք այդ Լույսին և անմասն չմնանք Նրանից, Նրա ճառագայթներից, ստանանք այդ Լույսի ջերմությունը և լույս ու ջերմություն դառնանք մյուսների համար: Աստվածային Լույսը կենարար է և կենսատու, բուժիչ է և ճանապարհ հարթող, ուղենիշ է և փարոս, մշտառկա է և ապաքինող, միայն անհրաժեշտ է նայել ու տեսնել այն, անհրաժեշտ է վստահել Նրա պարգևած բարիքներին: Մենք ամեն պահ չենք գիտակցում արեգակի արժեքը, չենք արժևորում նրա նշանակությունն ու դերը մեր կյանքում, բայց քուն ենք մտնում և արթնանում՝ սպասելով հաջորդ օրվա արևածագին, քանի որ մեր կյանքը գոյություն չի ունենա առանց արեգակնային լույսի: Նույնպես և Աստվածային լույսը, առանց որի կյանքն ինքին դատարկ է, սին ու փուչ: Երկնային Լույսն ու Սերը մարդ պիտի ձգտի տեսնել իր շուրջը և իր կյանքից ներս, որպեսզի կույր չլինի, այլ սնունդ և դարման ստանա ու նաև մխիթարություն ու բժշկություն դառնա իր նմանների համար: Ահա քրիստոնյայի վարքականոնը: Հավատալ Աստծուն, Աստվածային պատվիրանները լսել ու կատարել, դառնալ այդ պատվիրանների մարմնացումը, որպեսզի տեսնեն մեր բարի գործերը և փառավորեն մեր Հորը, որ երկնքում է: Ի՞նչ է հարկավոր մեզ և մեր հարազատներին, մեր մերձավորներին առ Աստված դառնալու, լուսավորվելու և Լույսին հետևելու համար. ընդամենը Երիքովի կույրերի պես բացականչել. «Ողորմի՛ր մեզ, Տե՛ր, Դավթի՛ Որդի»: Հիսուս տեղում կանգ առավ, կանչեց նրանց և ասաց. «Ի՞նչ եք կամենում, որ ձեզ անեմ»: Նրանք ասացին. «Որ մեր աչքերը բացվեն, Տե՛ր»: Եվ գթալով՝ Հիսուս դիպավ նրանց աչքերին, և նրանք իսկույն տեսան ու գնացին նրա հետևից (Մատթեոս 20:31-34): Սիրելի՛ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, այսօր հոգևոր բերկրանք ենք ապրում, որ առիթն ունենք սուրբի մասունքին հաղորդակցվելու, նրա բարեխոսությունը հայցելու, բժշկվելու հոգու և մարմնի հիվանդություններից և վայելելու Տիրոջ երկնառաք օրհնությունը: Շնորհք, սէր և խաղաղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եղիցի ընդ ձեզ, ընդ ամենեսեանսն. Ամեն:

 

 

Տեր Վահան քհն. Առաքելյան

11.10.16
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․