Գրքեր

Ներելու մասին

Ինչո՞ւ է պետք ներել:

Աշխարհը, երկրները, ընտանիքները լցված կլինեին թշնամանքով ու ատելությամբ, եթե չլիներ միմյանց ներելը: Տեսնում ենք, որ մարդկության կյանքը խաղաղության մեջ չի անցնում. միշտ աշխարհում մի տեղ կա հակամարտություն, պատերազմ, արյունահեղություն: Հին և Նոր Կտակարաններից ներելու վերաբերյալ հետևյալ խոսքերը կարող ենք հիշել: Մովսես մարգարեն հրեաներին ուսուցանեց. «Կյանքի դիմաց` կյանք, աչքի դիմաց` աչք, ատամի դիմաց` ատամ» (Ելք 21.23-24): Նոր Կտակարանում` ի մասնավորի Մատթեոսի Ավետարանի Լեռան քարոզում, Քրիստոս ասում է. «եթե մեկը քո աջ ծնոտին ապտակ տա, նրան մյո՛ւսն էլ դարձրու» (Մատթ. 5.39): Թվում է, թե Հին Կտակարանի խոսքը բավականին դաժան է, բայց այն արդարության աստիճանին բարձրացրեց մարդկային հարաբերությունները: Դա նշանակում էր, որ ուրիշին երբեք չես կարող վնաս հասցնել անիրավ կերպով և փոխհատուցում կարող ես պահանջել միայն այն դեպքում, երբ քեզ վնաս են հասցրել: Այսպիսով, Մովսեսը մարդկանց բարձրացրեց արդարության աստիճանին, իսկ Քրիստոս` շնորհի աստիճանին` սովորեցնելով ներել և չարին բարիով պատասխանել (Մատթ. 5.43-48):

Մեզ համար մարդկային տրամաբանությամբ սխալ է թվում Քրիստոսի ուսուցանած ձևով վարվելը, սակայն Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, որ մարդկանց ներելը, մյուս երեսը դարձնելը քո հանդեպ թշնամաբար տրամադրված անձի վրա ցնցող ազդեցություն է ունենում, և այդ դեպքում թշնամիներն անգամ դառնում են մեծագույն բարեկամներ: Իհարկե, խոսքն այստեղ սատանային ներելու, նրա փորձություններին տրվելու և կամ թշնամի բանակի մասին չէ, որը գալիս է սպանելու և ոչնչացնելու նպատակով: Այս վերջին դեպքի համար գործում է Հայրենիքը, սրբությունները, ժողովրդին պաշտպանելու նպատակով Քրիստոսի պատվիրանը, որն ասում է. «Ավելի մեծ սեր ոչ ոք չունի, քան այն, որ մեկն իր կյանքը տա իր բարեկամների համար» (Հովհ. 15.13):

 

Ինչպե՞ս կարելի է ներել մեկին, որ դավաճանել կամ վիրավորել է:

Իսկ ինչպե՞ս Քրիստոս ներեց Իրեն դավաճանած, ուրացած Պետրոս առաքյալին (Հովհ. 21.15-17): Քրիստոս ասում է. «Սիրեցե՛ք ձեր թշնամիներին, օրհնեցե՛ք ձեզ անիծողներին, բարությո՛ւն արեք ձեզ ատողներին և աղոթեցե՛ք նրանց համար, որ չարչարում են ձեզ և հալածում» (Մատթ. 5.44): Մեզ համար առաջին հայացքից անարդարացի է թվում այսպես վարվելը. ինչո՞ւ պետք է ներենք մեզ ատողներին կամ հալածողներին: Սակայն անիծողներին անիծելով, հալածողներին հալածելով` մենք ինքներս դառնում ենք չարագործներ, երբ չարագործությունը պատժում ենք չարագործությամբ: Քրիստոսի ասածն այն է, որ բոլոր դեպքերում մենք կարողանանք մնալ մաքուր ու բարոյական, հեռու` մեղքից ու չարությունից: Քրիստոսի այս պատվերը նաև աստվածանմանության հորդոր է` համապատասխան մեկ այլ պատվիրանի. «Կատարյալ եղե՛ք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր Հայրն է կատարյալ» (Մատթ. 5.48): Քրիստոս ասում է, որ Աստված արևը ծագեցնում է և՛ չարերի, և՛ բարիների վրա (Մատթ. 5.45): Այսպես նաև մենք պետք է մեր ներումը և բարությունը տարածենք բոլորի վրա` աստվածանմանության արարքներ գործելով: Ներելու համար պետք է աղոթել, ինչպես Քրիստոս խաչի վրա աղոթեց իրեն խաչած մարդկանց համար (Ղուկ. 23.34), կամ ինչպես Ստեփանոս նախասարկավագը, որի մասին պատմվում է Գործք առաքելոցում, աղոթեց իրեն քարկոծելով սպանող մարդկանց համար (Գործք 7.59): Աղոթքն իր զորությամբ կարող է փոխել մարդուն, որի համար աղոթում են, բացի դրանից աղոթողի մոտ կարող է համապատասխան զգացում առաջացնել, որն անհրաժեշտ է ներել կարողանալու համար:

 

Ասում են` ուրիշներին ներելը ճանապարհ է հարթում ավելի բարձրագույն` աստվածային ատյանի կողմից սեփական մեղքերի թողության ու ներման համար: Որո՞նք են ներելու մնացած օգուտները:

«Հայր մեր» աղոթքում խնդրվում է. «Ների՛ր մեր մեղքերը, ինչպես որ մենք ենք ներում մեր պարտապաններին» (Մատթ. 6.12): Սա նշանակում է, որ Աստծուց ներում ստանալու պայման է մեր կողմից մեզ վիրավորողներին, մեր դեմ մեղք գործածներին ներելը: Չներելու դեպքում աղոթքի խոսքից բխող եզրակացությունն այն է, որ ինքներս ներում չենք գտնի Աստծո կողմից: Հետևաբար, ներելն Աստծուց պատվիրված և Նրան հաճելի արարք է: Ներումը նաև մարդու անձնական հոգևոր խաղաղության, ներդաշնակության համար է: Սուրբ Եփրեմ Ասորին ասում է, որ թշնամիներին սիրելու պատվիրանը տրվեց նաև մեր անձնական օգտի համար, որպեսզի մենք չկորցնենք հոգևոր անդորրն ու խաղաղությունը: Իրոք, այն անձը, ով չի կարողանում ներել, բարկության մեջ է լինում, իր մտքում խոսում է, վիճում է իրեն վիրավորած անձի հետ, կորցնում է իր հանգիստը: Մինչդեռ ներելը մարդուն ազատում է թշնամության զգացումից:

Աստծո ներումն ստանալու համար Քրիստոս կարևորեց հոգևորականների կողմից ներման արժանանալը: Նա առաքյալներին ասաց. «Առե՛ք Սուրբ Հոգին: Եթե մեկի մեղքերը ներեք, նրանց ներված կլինի. եթե մեկի մեղքերը չներեք, ներված չի լինի» (Հովհ. 20.22-23)», «ինչ որ կապեք երկրի վրա, կապված պիտի լինի երկնքում: Եվ ինչ որ արձակեք երկրի վրա, թող արձակված լինի երկնքում» (Մատթ. 18.18): Առաքյալներն իրենց հոգևոր իշխանությունը ձեռնադրությամբ փոխանցել են իրենց հաջորդողներին և այդ իշխանությունն ունեն հոգևորականները: Ուրեմն, անձի համար բացի Աստծո առջև իր զղջումից, կարևոր է նաև հոգևորականների միջոցով ներում ստանալը: Քանի որ մարդը մեղք է գործում երեք ուղղություններով` Աստծո կամքին հակառակ գնալով, որևէ անձի վնաս պատճառելով, Քրիստոսի հիմնած Եկեղեցու կանոնները խախտելով, ապա նրա ներումը ևս պետք է լինի այս երեք ուղղություններով:

 

Երբեմն ավելի հեշտ է կողմնորոշվել ներել-չներելու հարցում, երբ սխալ գործողն անկեղծորեն զղջում է: Ինչպե՞ս վարվել հակառակ պատկերի դեպքում:

Քրիստոսի օրինակը մեզ ցուցում է տալիս: Քրիստոս ներեց ոչ միայն մեղավոր կնոջը, ով, զղջալով իր մեղքերի համար, նաև Տիրոջ ներումն էր խնդրում Նրա ոտքերի մոտ (Ղուկ. 7.44-48), ոչ միայն խաչված աջակողմյան ավազակին, ով իր մեղավոր լինելը գիտակցելով նաև Քրիստոսից ներում խնդրեց (Ղուկ. 23.40-43), այլև Փրկիչը ներեց Գեթսեմանիի պարտեզ Իրեն ձերբակալելու եկածներին, անգամ բուժեց իր դեմ ելնողի ականջը, որ կտրեց Պետրոս առաքյալը (Ղուկ. 22.50-51, Հովհ. 18.10): Նա ներեց իրեն խաչողներին և այդ խաչելությունը սադրողներին (Ղուկ. 23.34), ովքեր ամենևին էլ չզղջացին իրենց դատապարտելի արարքի համար: Ուրեմն, ամեն պարագայում ներումը պետք է, որովհետև այսպիսի ներումն է հիմքը կյանքում խաղաղության, սիրո վերականգնման: Այսպիսի ներումով են հաճախ նաև հաշտվում միմյանց դեմ մեղք գործած ծնողներն ու որդիները, կանայք և իրենց ամուսինները, ընկերներն ու հարևանները: Այսպիսի ներումը փակում է անվերջանալի թշնամության դուռը և հնարավորություն տալիս մեղսավոր մարդուն, ով տեսնում է անգամ առանց իր զղջալու ներման առկայությունը, անդրադառնալու իր սխալին և սրբագրելու մեղքերը:

                       

Անկեղծ զղջացող մեծ հանցագործին հաճախ չի ներում հասարակությունը: Արդյո՞ք պատասխանատվության բեռն է ստիպում հասարակությանը մերժել ներելու հնարավորությունը:

Դաժան հանցագործություն կատարած անձին հասարակությունը դժվար է ներում, նույնիսկ երբ այդ հանցագործը զղջում է: Պատճառն այն է, որ նրա զղջումով չեն վերականգնվում այն վնասները, որ պատճառել է հանցագործ մարդը, կյանքի ետ չեն գալիս այն անձինք, որոնց մարդասպանն անգթորեն սպանել է: Եվ քանի որ հասարակությանը պատճառած վնասը մեծ է և չի վերականգնվում հանցագործի զղջման արարքով, ապա այդ հասարակությունը դժվարանում է ներել, քանզի գործված մեծ չարիքը զղջումով չի վերանում: Այստեղ պետք է նշել Եկեղեցու և դատական համակարգի մոտեցումների տարբերությունները: Փարիսեցու և մաքսավորի մասին առակում (Ղուկ. 18.9-14) տեսնում ենք, որ իր մեղքերն ու հանցանքները խոստովանող մաքսավորը, ինչպես ասում է Քրիստոս, տաճարից արդարացած է դուրս գնում, իսկ մաքսավորը, ով հասարակության մեջ բարի գործերով, օրինապահությամբ ապրող մարդ էր, բացասական գնահատականի է արժանանում (Ղուկ. 18.14), քանի որ հպարտացավ իր ապրելակերպով և իրեն բարձր դասեց մեղավոր մաքսավորից: Քրիստոնեության մեջ դատապարտելի է համարվում հպարտությունը` գոռոզության, բարձրամտության իմաստով, ինչպես նաև անձն ուրիշներից բարձր դասելը, ուրիշներին ստորակարգ համարելը: Այսպիսի վարմունքը եսակենտրոն և էգոիստական է, քանզի բացակայում են ճշմարիտ սերն ու գթասրտությունը: Հանցագործին բացահայտելով` դատական համակարգը նրան դատապարտում է տարիների ազատազրկման: Եկեղեցում հանցագործը ներում է գտնում` նրա առջև բացվում է Աստծո անսահման սիրո, մեղավորների համար իր կյանքը տված Քրիստոսի պատկերը: Սակայն պետք է նշել, որ հանցագործների վրա (եկեղեցական լեզվով նրանք պարզապես կոչվում են մեղավորներ, մեղսագործներ) ապաշխարություն է դրվում երբեմն երկու տասնյակ տարիներից ավելի: Այդ ընթացքում նրանց արգելվում է առաջ գալ եկեղեցու գավթից` դռան մոտի տարածքից, քանի որ դա է ապաշխարողների տեղը, արգելվում է նաև մոտենալ Սուրբ Հաղորդությանը ապաշխարության բոլոր տարիների ընթացքում:

Հաղորդության մասին պետք է նշել, որ երբեմն ընդունելի չէ հաճախակի կամ ամեն կիրակի պատարագին Հաղորդություն ստանալը, որովհետև առաքյալն ասում է, որ Հաղորդությանն անարժանորեն մոտենալն օգուտի փոխարեն մեծամեծ վնասներ է պատճառում (Ա Կորնթ. 11.28-30): Հոգևորականը, ում մեղավորը մեղքերի խոստովանության ժամանակ հայտնել է իր հանցագործության մասին, ոստիկանություն չի հայտնում, այլ համապատասխան ապաշխարություն է նշանակում: Հոգևորականը, ըստ հանգամանքների, կարող է նաև խորհուրդ տալ հանցագործին ինքնակամ հանձնվելու, ազատազրկմամբ մեղքը քավելու համար, սակայն երբեք չի հայտնում իրեն արված խոստովանությունը, ինչը խստիվ արգելվում է եկեղեցական կանոնով: Ըստ Կանոնագրքի` մեղքերի խոստովանության գաղտնիքը հայտնած հոգևորականն անգամ հեռացվում է հոգևոր ծառայությունից, և նրա վրա է դրվում չապաշխարած բոլոր մարդկանց մեղքերը: Քրիստոնյա երկրների օրենքները հաշվի են նստում այս հանգամանքի հետ ու նաև համապատասխան օրենքով հոգևորականներն ազատվում են ցուցմունքներ տալու պարտականությունից:

 

Կատարված սխալը կամ հանցանքը վրեժի ցանկություն են առաջացնում: Վրիժառության զգացումը կարո՞ղ է արդարացի լինել:

Վրիժառությունը քրիստոնեական, ինչպես նաև աշխարհիկ օրենքների տեսակետով չի կարող արդարացի լինել, որովհետև պատժի նպատակը վրեժի զգացումը բավարարելը չէ, այլ հետագա հանցագործության կանխումը: Փիլիսոփայության մեջ նույնպես անդրադարձել են այս հարցին: Գերմանացի հայտնի փիլիսոփա Շոպենհաուերն ասում է, որ օրենքի միակ նպատակը վախեցնելն է ուրիշի իրավունքը խախտելուց: Հետևաբար, օրենքն իր պատժով նկատի ունի ապագան, ոչ թե անցյալը: Սրանում է պատժի տարբերությունը վրեժից: Անճշտության, հանցանքի համար որևէ հատուցում առանց ապագայի նպատակի վրեժ է և այլ նպատակ չի հետապնդում, քան ուրիշի տանջանքի դիտումով, որը մենք ենք պատճառում, մխիթարություն գտնել այն տանջանքի մեջ, որ ինքներս ենք կրել: Քրեական պատժի նպատակը նաև վախեցնելն է հանցագործությունից: Անտիկ շրջանի փիլիսոփաներից Սենեկան, Պլատոնն ասում են, որ ոչ մի ողջամիտ մարդ չի պատժում նրա համար, որ արարքն արված է, այլ այն բանի համար, որ այն հետո չկրկնվի: Չնայած որ, պատժի մասին խոսելով, Հին Կտակարանում Աստված ասում է` կհատուցեմ վրեժխնդրության օրը (Բ Օր. 32.35), այնուամենայնիվ, պետք է նկատի ունենալ, որ սա չի ասվում հաշվեհարդարի իմաստով, այլ ապագայի նկատառումով, նախ` մեղքը գործած մարդուն պատասխանատվության ենթարկելու և հետագայում՝ կանխելու նման հանցագործությունը: Ապագան, դաստիարակչական բնույթը միշտ նկատի է առնվում: Պողոս առաքյալը հռոմեացիներին ուղղված թղթում ասում է. «Ինքներդ վրեժխնդիր մի՛ եղեք, սիրելինե՛ր, այլ թո՛ւյլ տվեք, որ Աստծու բարկությունը կատարի այն, որովհետև գրված է. Իմն է վրեժխնդրությունը, և ես կհատուցեմ,- ասում է Տերը» (Հռ. 12.19): Առաքյալը ցանկանում է ասել, որ քրիստոնյաների համբերատարությունը պատճառ չի դառնա չար մարդկանց գերիշխանության և չարի վերջնական հաղթանակի, քանզի Աստված թույլ չի տա չարի գերիշխանությունը բարու նկատմամբ:

 

Ինչպե՞ս կարելի է սովորել ներել:

Ներել չեն սովորում, ներել ցանկանում են, այսինքն` ներելու համար նախ և առաջ պետք է կամենալ ներել: Ներելու համար արգելք է հանդիսանում մարդու զայրույթը, բարկությունը: Յոթ մահացու մեղքեր կան` հպարտություն, նախանձ, բարկություն, ծուլություն, ագահություն, որկրամոլություն, բղջախոհություն: Այս շարքում բարկությունը երրորդն է հիշվում: Թվարկված մեղքերը կոչվում են մահացու, որովհետև մարդուն բերում են մարմնավոր կամ հոգևոր մահվան: Հոգևոր մահն Աստծուց հեռու գտնվելն է, մեղքերի մեջ ընկղմվելը: Սակայն բարկությունը հաճախ նաև ֆիզիկական մահվան պատճառ է դառնում, երբ մարդիկ, բարկությամբ մոլեգնած, մարդասպանություն են գործում: Սաղմոսերգուն ուսուցանում է. «Եթե բարկանաք, մի՛ մեղանչեք, ինչ որ ասում եք ձեր սրտերում, ձեր անկողնու մեջ զղջացեք» (Սաղմ. 4.5): Բարկության վերաբերյալ նաև առաքյալն է նշում. «Թե բարկանաք էլ, մեղք մի՛ գործեք. արեգակը ձեր բարկության վրա թող մայր չմտնի» (Եփ. 4.26): Սա նշանակում է, որ բարկությունը կարող է տեղին լինել, բայց դրա տևականությունը դժբախտ հետևանքների է բերում: Այդ իսկ պատճառով բարկության զգացումից պետք է շուտ ազատվել: Բարկության դեմ եկեղեցական հեղինակները դնում են հեզությունը, որը մարդու հոգու անվրդով վիճակն է թե՛ փառքի և թե՛ անփառունակության մեջ: Այսինքն` երբ մարդուն վիրավորում են և նրան պատվելուն, հարգելուն հակառակ արարք են գործում, քրիստոնյան պետք է կարողանա պահպանել կամ արագ վերականգնել հոգու ներդաշնակ վիճակը: Սա նաև հոգևոր կյանքին վերաբերող գիտելիք է, որ օգնում է մարդկային երբեմն դժվար փոխհարաբերություններում ճիշտ վարվեցողություն դրսևորել:

 

Տեր Ադամ քհն. Մակարյան

13.03.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․