Գրքեր

Թարգմանիչներ

Գրերի գյուտը

Սուրբ Գրքի քարոզչության համար խորապես մտահոգված, քանի որ հայերենով Աստվածաշունչ չկար, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը գնաց Սուրբ Սահակ Պարթև Կաթողիկոսի մոտ և նրան գտավ նույն մտահոգության մեջ: Դանիել եպիսկոպոսի մոտից բերված հայոց նշանագրերը, որոնցով Մեսրոպն ու Սահակը փորձում էին ուսուցանել իրենց աշակերտներին` հետագայում նաև Սուրբ Գիրքը հայերեն հատուկ նշանագրերով փոխադրելու, բավարար չգտնվեցին այս կարևոր գործի համար: Ուստի Մեսրոպ Մաշտոցը գնաց Եդեսիա Պլատոն անունով հեթանոս ճարտասանի մոտ, որը շատ ջանալուց հետո իր անկարողությունը խոստովանեց: Պլատոնը խորհուրդ տվեց Մեսրոպին գնալ Եպիփան անունով իմաստուն քրիստոնյայի մոտ: Սակայն Մեսրոպն իմանում է, որ Եպիփանը վախճանվել է` թողնելով Հռոփանոս անունով մի աշակերտ, ով Սամոսում էր և մեծապես հմուտ էր հելլեն գրչության արվեստի մեջ: Բայց Հռոփանոսը ևս նոր տառերի ստեղծման գործում Մեսրոպին չկարողացավ օգնել: Այդ ժամանակ Սուրբ Մեսրոպը, մարդկանցից հույսը կտրած, ապավինեց աղոթքների և այդ մտհոգության ու աղոթական վիճակի մեջ, ինչպես ասում է Մովսես Խորենացին, ոչ այն է քնի մեջ` երազում, ոչ այն է արթմնի, տեսավ մի աջ ձեռք, որ գրում էր տառերը վեմի վրա: Եվ Սուրբ Մեսրոպը ոչ միայն տեսավ այդ տառերը, այլև դրանք ամրապնդվեցին նրա հիշողության մեջ: Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը գրեց այդ տառերը, դրանք հղկեց Հռոփանոսի հետ, փորձի համար Առակաց գրքից թարգմանություն կատարեց իր մոտ եղող աշակերտների հետ և վերադարձավ Վաղարշապատ: Հայ ժողովուրդը Մեսրոպ Մաշտոցին դիմավորեց առավել ցնծությամբ, քան հրեաները` տասնաբանյա պատվիրանները բերող Մովսեսին:

Ընդհանրապես գրերի գյուտը առաջընթաց է համարվում մարդկության պատմության մեջ: Սակայն զարմանալի է, որ գրերի գյուտին նաև ժխտական գնահատական է տրվել: Եգիպտական գրերի գյուտն արել է Տեվտ կամ Տոտ անունով մեկը, և նրա գյուտը թագավորի բացասական վերաբերմունքին է արժանացել այն հիմնավորումով, որ գրերի գործածությունը պիտի պատճառ դառնա մարդկանց հիշողության թուլացման:

Հայ իրականության մեջ, սակայն, մեծ հաղթանակ համարվեց գրերի գյուտը, հայոց գիր ու գրականության ստեղծումը: Մեծ նկարիչներից Լեոնարդո դա Վինչիի մասին ասում են, որ նա իր աշակերտներին ընտրում էր ոչ թե ուշիմության ու խելացի լինելու հատկություններով, այլ գեղագիտական իր հակումից ելնելով` աշակերտ էր ընտրում արտաքինից համակրելիներին, և դրա համար էլ իր նման հանճարեղ հետևորդներ չունեցավ: Մինչդեռ Սահակ Պարթևն ու Մեսրոպ Մաշտոցը նաև մտավոր մեծ կարողություններով օժտված արժանի աշակերտներ, հետևորդներ ունեցան, ովքեր նոր ձեռքբերումներով զարդարեցին իրենց ուսուցիչների սկսած գործը:

Թարգմանիչների ծառայությունները

Սուրբ Գրքի մեր Թարգմանիչները մեծ ծառայություններ մատուցեցին մեր ժողովրդին, բայց նրանց մատուցած ծառայություններից մեծագույնը երկուսն են. նրանք լուսավորեցին հայ ժողովրդի խիղճը և բացեցին նրա հոգևոր աչքերը:

Լուսավորյալ խիղճը հուշում է բարի և առաքինի ապրելու սկզբունքները, բայց մեղքերի մեջ հարատևողները կորցնում են այդ հատկությունը: Փիլիսոփաների միջև վեճ է եղել այն հարցի շուրջը, թե արդյոք ո՞ր արարքներն են ավելի արժեքավոր, բանականությունի՞ց, թե՞ խղճից բխողները: Մեկն ասում էր, թե առավել արժեքավոր են բանականության արարքները, իսկ մյուսը պնդում էր, որ խղճից դրդված արարքներն ավելի գնահատելի են, որովհետև բանականությամբ մարդը կարող է լավ մտածված կերպով վրեժ լուծել, բայց եթե նա իր խղճից դրդված ետ է դառնում չար արարքից, ապա դա առավել արժեքավոր է: Նաև բանականությամբ ոչ զարգացած` քիչ գիտելիքներ ունեցող մարդկանց մոտ հաճախ անսահման բարություն է լինում: Եվ մեր Թարգմանիչները Սուրբ Գրքի լույսով լուսավորեցին մեր ժողովրդի խիղճը, որով մեր ազգի գործերը դարձան առավել արժեքավոր:

Սուրբ Գրքի քարոզչությամբ Թարգմանիչները բացեցին նաև մեր ժողովրդի հոգևոր աչքերը: Աստվածաշնչում գրված է, որ երբ առաջին մարդիկ մեղք գործեցին, բացվեցին նրանց աչքերը, և նրանք հասկացան, որ մերկ են (Ծննդ. 3.6-7): Եկեղեցական մեծանուն հեղինակներից Որոգինեսն ասում է, որ մեղքից հետո բացվեցին առաջին մարդկանց մարմնական աչքերը, և փակվեցին հոգևոր աչքերը: Իսկ Թարգմանիչները, Սուրբ Գրքի հրաշալի և ամբողջական գանձերը մատուցելով, Աստվածաշնչի խրատներով սովորեցրին նորադարձ հայ ժողովրդին մաքրել սրտերը հեթանոսական մեղքերից և հոգու աչքերով տեսնել ճանապարհը ճշմարիտ աստվածպաշտության, ըստ այն խոսքի, թե` երանի՜ նրանց, որ սրտով մաքուր են, որովհետև նրանք Աստծուն պիտի տեսնեն (Մատթ. 5.8):

Արիստոկրատ դառնալու ճանապարհը

Պատմաբանների միջև երկար վեճեր են եղել այն մասին, թե որտեղից է սերում Մեսրոպ Մաշտոցը` սովորական գյուղացու ընտանիքի՞ց, թե՞ ազնվական ծագում ունի: Առավել գերակշռում է այն կարծիքը, որ Մեսրոպ Մաշտոցը ազնվական ընտանիքի զավակ է, որովհետև այն ժամանակ գյուղացին չէր կարող այնպիսի հիմնավոր կրթություն ապահովել իր զավակի համար, որպիսին ուներ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը:

Ճիշտ է այն դիտարկումը, որ աշխարհում գոյություն ունեն ազնվականության կամ արիստոկրատիայի երեք տեսակներ` 1. ծննդյան և պաշտոնի, 2. դրամի, այսինքն` այդ կոչումը դրամով ձեռք բերված, 3. մտքի և տաղանդի: Եվ եթե առաջին կետով վիճելի է համարվում Մեսրոպ Մաշտոցի ազնվականությունը, ապա ոչ ոքի համար առարկելի չէ նրա արիստոկրատ, ազնվական լինելը մտքի և տաղանդի տեսակետից: Եվ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից մեզ ավանդված ժառանգությունը մենք այսօր պետք է արժևորենք` նաև մեր սովորական կենցաղում հայ լեզուն անաղարտ պահելով և Սուրբ Մեսրոպի նման լինելով արիստոկրատներ մտքի և հավատքի, որի բացարձակ հնարավորությունը տրված է մեզ ամենքիս:

Հայոց համալսարաններ

Մեսրոպ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը հիմնեցին դպրոցներ` հայ գրերն ու Աստվածաշունչը ուսուցանելու համար: Այնուհետ նրանց մեծ հետնորդները հիմնեցին նաև համալսարաններ: Մեր համալսարաններն առաջացել այն ժամանակ, ինչ Եվրոպայում առաջին համալսարանները: Միջնադարը մանավանդ արևմտյան Եվրոպայի համար երեք հիմնական ժամանակաշրջաններ ունի` վաղ միջնադար` 5-11-րդ դարեր, դասական միջնադար` 11-15-րդ դարեր, և ուշ միջնադար` 15-18-րդ դարեր: Եվրոպայում առաջին համալսարաններն ի հայտ եկան դասական միջնադարի շրջանում: Մեր հայագետները, համեմատություն կատարելով հայկական և նույն շրջանի եվրոպական համալսարանների միջև, հաստատել են, որ հայոց համալսարանները ոչ մի բանով չեն զիջել եվրոպական համալսարաններին և ունեցել են նույնպիսի հագեցած կրթական ծրագրեր: Մեր համալսարաններում նույնիսկ դասավանդվել է առարկա, որ երբեք չի մատուցվել եվրոպական համալսարաններում: Խոսքը հեթանոսական դիցաբանության մասին է: Հատկանշական է, որ այս առարկայի դասավանդումը կատարվել է հայ հեղինակների` Մովսես Քերթողի, Եզնիկ Կողբացու գրվածքներով:

 

Տեր Ադամ քհն. Մակարյան

«Քրիստոնեության իսկությունը» գրքից

 

10.10.20
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․