Գրքեր

Արդար բարկությունը խրատի մայրն է, անմիտ համբերությունը՝ մոլորություն

Գիտենք, որ մեղքի պատճառով մարդկային բնությունը խաթարվել է, և հոգու ուժերը կորցրել են իրենց ճշմարիտ գործառույթը, աղավաղվել և շեղվել կենսալույս զարգացման ուղուց, որի արդյունքում ծնվել են մեղավոր կրքերը: Դրանցից մեկը բացահայտվում է բարկության ձևով: Այն բազում պատճառներով է ծնվում հոգում, ինչպես օրինակ` սնափառությունից, ամբարտավանությունից, ինքնասիրությունից, արծաթասիրությունից, որկրամոլությունից և երբեմն էլ՝ բղջախոհության կրքից: Սուրբ հայրերը, խոսելով բարկության մասին, նշում են, որ այն հոգու ցասմնական ուժի արտահայտություն է: Այն սկզբնապես տրվել է մարդուն, որպեսզի դիմակայի չարին, ինչպես օրինակ՝ երբ կրկնակի ուժով հոգևոր հարձակում է լինում, անհրաժեշտություն է լինում ավելի մեծ ուժով դիմակայել, այսինքն` այս դեպքում հոգու բարի բարկության ուժն ի զորու է ետ մղել և մերժել, չընդունել դեպի մեր բանական դաշտ չարի շարունակաբար ուղարկած մտքերը: Բայց անկման պատճառով բարկությունը դրական ուժից մարդկանց մեջ վերածվել է մեղավոր կրքի, որը երբեք Տիրոջ ճշմարտությունը չի կատարում (Հակ. 1:20):  Հետևաբար, հոգու ցասմնական ուժը կարող է երևան գալ բարի կամ չար կերպով՝ կախված դրա նպատակից և ուղղվածությունից: Բարի բարկությունը արթնացնում է միտքը, մինչդեռ չար բարկությունը՝ աղավաղում: Պողոս առաքյալը հորդորում է. «Թե բարկանաք էլ, մեղք մի՛ գործեք. արեգակը ձեր բարկության վրա թող մայր չմտնի» (Եփ. 4:26):  Այստեղ էական է, որ մարդու միտքը միշտ արթուն լինի և վերահսկի իրավիճակը: Ինչպես արեգակի մայր մտնելուց հետո խավար է տիրում և առանց լույսի մարդու տեսողությունը տկարանում և դժվարությամբ է տեսնում իր քայլերը, այդպես էլ բարկության ժամանակ մարդը կարող է կորցնել իր հոգու աչքի տեսողությունը` միտքը (Մատթ. 6:22-23) և չտիրապետել իրավիճակին` գործելով անփույթ և անհարկի, կատարելով անողջախոհ քայլեր:  Հետևաբար, մարդու միտքը արեգակի պես պիտի լուսավորի, վերահսկի բարկությունը, որպեսզի այն միայն բարին գործի: Առանց բարի բարկության բավականին դժվար է սանձահարել կրքերը: Ինչպես ասում են՝ արդար բարկությունը խրատի մայրն է, մինչդեռ անմիտ համբերությունը մոլորություն է ծնում, ծուլություն է սնում և ոչ միայն չարը չի կանխում, այլև բարին ուղղում է դեպի չարը, քանզի, եթե չարը չհանդիմանվի՝ չի ուղղվի, և եթե բարին չպահպանվի՝ կկորչի: Արդ, երբ բարկությունը բնորոշում են, այն նկարագրում են որպես հոգու հզոր գրգրռված վիճակ` զայրույթ, վրդովմունք, որը կարող է լինել մեղավոր կամ անմեղ` հիմնվելով իր դրդապատճառի և նպատակի վրա: Բարեպաշտ մարդկանց բարկությունը նշանակում է նրանց խիստ մերժումն ու զայրույթը մեղքի հանդեպ: Այս տեսանկյունից՝ արդարները կարող են զայրանալ, բայց մեղք չգործել: Հովհան Դամասկոսցին գրում է բարկության երեք տեսակների մասին` ջղայնություն, զայրույթ և վրեժխնդրություն: Ջղայնություն է անվանում այն բարկությունը, որը սկսվում է և գրգռվում: Զայրույթը երկարատև բարկություն է կամ էլ՝ հիշաչարություն: Վրեժխնդրությունը բարկություն է, որ սպասում է հարմար առիթի, որպեսզի վրեժխնդիր լինի: Աբբա Սերապիոնը երեք տեսակի բարկության մասին է խոսում: Առաջինը բոցավառվում է մարդու ներսում, որին անվանում է զայրույթ, երկրորդը` դառնում է խոսք և գործ և անվանում է բարկություն, որոնց մասին խոսում է Պողոս առաքյալը (Կողոս. 3:8): Երրորդը` ծնվում է ոչ թե կարճ ժամանակով, այլ պահպանվում է մի քանի օր կամ երկար ժամանակ, որին անվանում է հիշաչարություն: Հետաքրքրական է, թե Եփեսացիներին ուղղված նամակում սբ. Պողոս առաքյալն ինչպես է բնորոշում հոգու ցասմնական ուժի աղավաղված դրսևորումը կամ այդ մեղավոր կրքի աստիճանական զարգացումը. «Ամեն դառնություն, բարկություն, զայրույթ, աղաղակ և հայհոյություն թող վերանա ձեզնից՝ իրենց չարությամբ հանդերձ» (Եփես. 4:31)։ Այստեղ նկատելի է հինգ աստիճանական զարգացում: Սուրբ հայրերն ասում են, որ յուրաքանչյուր անախորժություն, որ մեզ պատճառում է մերձավորը, պետք է խաղաղությամբ և խոնարհությամբ ընդունել` հիշելով, որ ոչինչ չի կատարվում առանց Աստծո կամքի: Աստված միշտ և ամեն ինչ մեր կյանքում կարգավորում է հանուն մեր փրկության: Եթե կարծում ենք, որ մեր բարկության մեջ մերձավորն է մեղավոր, ապա արժե հիշել այս պատմությունը` մի եղբայր, որ ապրում էր վանքում և հաճախ էր բարկությունից պարտվում, ինքն իրեն ասում է. «Գնամ անապատ, քանի որ ոչ ոք այնտեղ չկա, չեմ վիճաբանի որևէ մեկի հետ և կհանդարտվեմ այդ կրքից»: Դուրս է գալիս վանքից և բնակություն հաստատում մի անապատում: Մի անգամ ջրով լցնում է կավե ամանը և դնում գետնին: Ամանը շուռ է գալիս և ջուրը՝ թափվում: Վանականը նորից է լցնում ամանը ու դնում գետնին, որը կրկին շուռ է գալիս: Եղբայրը կրկնում է գործողությունը, սակայն այն կրկին շուռ է գալիս: Նա զայրանում է, վերցնում ամանը և հարվածում գետնին: Ամանը կոտրվում է: Վանականը ուշքի է գալիս, խորհում պատահածի մասին և հասկանում, որ կրկին պարտվել է բարկության կրքից, թեև ինքը մենակ է և չկա որևէ մեկը, որի պատճառով վիճաբանության բռնվեր: Եվ որոշում է վերադառնալ վանք: Ակնհայտ է, որ ամենուր անհրաժեշտ է ինքդ քեզ հետ պայքարել, համբերություն և հատկապես` Աստծո օգնությունն ունենալ: Սրբակյաց հայր Իոսիֆ Վատոպեդացին այսպես է բնորոշում բարկությունը. «Ինչո՞ւ է բարկություն ծնվում: Որովհետև եսասիրության ճանապարհին խոչընդոտներ են առաջանում»: Սբ. Թեոփան Մենակյացը նշում է, որ բարկությունն ու նեղացկոտությունը ինքնագնահատականից են ծնվում, երբ գիտակցաբար կամ ենթագիտակցաբար ինքդ քեզ այնքան բարձր ես արժևորում, որ ինչ-որ մեկի անսպասելի խոսքը կարող է բարկության առիթ հանդիսանալ քեզ համար: Սբ. Հովհաննես Սինայեցին գրում է. «Ինչպես ջերմը մարմնում, ինքնին մեկը լինելով, ունի ոչ թե մեկ, այլ բորբոքման շատ պատճառներ, այդպես էլ բարկության և այլ կրքերի բռնկումը, շարժումը առաջանում են շատ և տարբեր պատճառներով: Այդտեղից էլ` դրանց դեմ չի կարելի նշանակել մեկ դեղամիջոց: Այլ՝ այսպիսի խորհուրդ եմ տալիս, որպեսզի տկարացողներից յուրաքանչյուրը ջանասիրաբար թող փնտրի պատշաճ միջոց` իրեն բժշկելու համար: Այդ բժշկման մեջ առաջին գործը թող լինի հիվանդության պատճառը ճանաչելը, որպեսզի այն գտնելուց հետո Աստծո Նախախնամությունից և հոգևոր բժիշկներից ստանա նաև պատշաճ դեղամիջոց իր հիվանդության համար»: Եվագր Պոնտացին ասում է, որ սաղմոսերգությունը սանձում է բարկությունը և մեծահոգաբար քշում վախը: Սուրբ հայրերը ասում են, որ բարկության կիրքը հենց սկզբից պետք է մարել, ինչպես կրակը ջրով մարում ես, երբ այն սկսում է բոցկլտալ, հակառակ դեպքում բռնկվում  և տարածվում է ամենուր: Այդպես էլ բարկությունը պետք է մարել հեզությամբ, աղոթքով, համբերատարությամբ, լռությամբ, ինքնաքննադատությամբ, խոնարհությամբ, սիրով: Առաքյալը հորդորում է. «Միմյանց հետ եղե՛ք քաղցր, գթած՝ ներելով միմյանց, ինչպես որ Աստված ներեց մեզ Քրիստոսով» (Եփես. 4:32):

 

Պատրաստեց Հովհաննես Մանուկյանը

09.10.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․