Գրքեր

Սաղմոս Ի

Ի կատարած. Սաղմոս Դավթի, երբ հիվանդացավ Եզեկիան և ոտքի կանգնեց հիվանդությունից, կատարվեց այս սաղմոսի մարգարեությունը: Նաև բանական միտքը գրքերում թագավոր է կոչվում:

1. Տէր ի զօրութեան քում ուրա՛խ եղիցի թագաւորն. ի փրկութեան քում ցնծասցէ յոյժ:

Տե՛ր, զորությամբ քո պիտի ուրախանա թագավորը, և հույժ ցնծա քո փրկությամբ:

Եզեկիան հույժ ուրախացավ, և [մարդու] միտքն էլ ցնծում է, երբ նմանվում է Աստծուն:

2. Զցանկութիւն սրտի նորա ետուր նմա. և զկամս շրթանց նորա ոչ արգելեր ի նմանէ:

Նրա սրտի ուզածը տվեցիր նրան և նրա շրթունքների ցանկությունը չմերժեցիր:

Ասում է, թե որդի խնդրեց և տրվեց Մանասեին:

3. Ժաման արարեր զնա յօրհնութիւն քաղցրութեան քոց. և եդիր ի գլուխ նորա պսակ ի քարէ պատուականէ:

Քո քաղցր օրհնությամբ այցելեցիր նրան և թանկագին քարերով ընդելուզված պսակ դրիր նրա գլխին:

Հասցրեցիր, արժանացրեցիր այսպիսի օրհնությունների, քանզի Որդու՝ քաղցր պտղի միջոցով և թագավորության թանկագին քարերով պսակեցիր նրան:

4. Կեանս խնդրեաց ի քէն. և ետուր նմա ընդ երկայն աւուրս՝ յաւիտեանս յաւիտենից:

Կյանք խնդրեց քեզնից, և նրան տվիր երկար օրեր՝ հավիտյանս հավիտենից:

Տասնհինգ տարի տվեց Եզեկիային և միտք, որն անմահ է: Եվ նախաստեղծներն իրենց մտքի պատճառով անգիտաբար աստվածանալ ցանկանալով, չուրախացան, սակայն այդ ժամանակ Աստված ելավ, ինքը մարդացավ՝ աստվածացնելու համար մեր բնությունը: Երկար օրեր. մտքին է տրված Աստծո հետ միավորվել, այլ ոչ թե Եզեկիային:

5. Մեծ են փառք նորա ի փրկութեան քում զփառս և զմեծ վայելչութիւն դիցես ի վերայ նորա:

Մեծ է նրա փառքը քեզնից եղած փրկությամբ, փառք ու պարծանք կդնես նրա վրա:

Կյանքի համար՝ փառք ու պատիվ, քանզի մարդ դարձավ Արեգակը և Բաբելոնից նրա համար ընծաներ բերեցին: Եվ Քրիստոսով է մեր փառքը:

6. Տացես զնա յօրհնութիւն յաւիտեանս յաւիտենից. և ուրա՛խ արասցես զնա յուրախութիւն երեսաց քոց:

Օրհնության մեջ կհաստատես նրան հավիտյանս հավիտենից, կուրախացնես նրան քո երեսի խնդությամբ:

Եզեկիայի պես ասենք. թող օրհնի քեզ Աստված: Եվ Հայրն էլ հավիտենական օրհնություն տվեց իր Որդուն և նրա անդամներին: Երբ եկեղեցին երևա Հոր առջև [կուրախացնի իր երեսի խնդությամբ], այստեղ ևս կուրախացնի բոլոր նրանց, ովքեր սուրբ սիրտ ունեն:

7. Թագաւոր յուսացաւ ի Տէր, յողորմութենէ բարձրելոյն նա մի՛ սասանեսցի:

Թագավորն իր հույսը դրեց Տիրոջ վրա, և Բարձրյալի ողորմությամբ նա չի սասանվի:

Նկատի ունի Եզեկիային, ինչպես նաև հստակ միտքը, որ հոգու և մարմնի հետ չի շրջում, այլ՝ Տիրոջ ողորմության շնորհիվ ըստ խղճմտանքի է դատում հոգուն, մինչև որ սփաթվի և ինքն էլ անսասան է մնում:

8. Գտցի ձեռն քո ի վերայ թշնամեաց քոց. և աջ քո գտցէ զամենայն ատելիս քո:

Թող ձեռքդ անպակաս լինի քո թշնամիների վրա, և աջդ հասնի բոլոր քեզ ատողներին:

Եզեկիա թագավորը հոգով աղոթեց, քանզի մտքով և շարժմամբ տրվել էր աղտեղություններին ու դիվական գործերին: Իսկ աջդ թող գտնի. երբ ձախը միաբանվում է աջի հետ, գտնում է բոլոր թշնամիներին և զգուշանում, կամ՝ չի հնազանդվում նրանց, այլ՝ կռվում է և հաղթում: Դարձյալ Հիսուսի աջը խաչի միջոցով մարդկային ազգին, որ մեղքի պատճառով թշնամացավ և կորստյան մատնվեց, նորից գտնում է որպես մոլորյալ ոչխարի՝ մեր ձախը աջ դարձնելով, իսկ ատելիներին՝ սիրելի:

9. Դիցես զնոսա որպէս հնոց ի հուր՝ ի ժամանակի երեսաց քոց:

Երբ դու երևաս, նրանց հրաբորբոք հնոց կդարձնես:

Նրանք, ովքեր ուրիշների համար հնոցում այրվելու և կորստյան մատնվելու պատճառ եղան, այսինքն՝ դևերը, հեթանոսներն ու չարերը, ապա երկրորդ գալստյան ժամանակ, երբ Տերը երևա իր բարկությամբ, նրանք պիտի այրվեն գեհենի հնոցներում:

10. Տէր բարկութեամբ իւրով խռովեցուսցէ զնոսա. և հուր կերիցէ զնոսա:

Տերն իր զայրույթով կխռովի նրանց, և հուրը նրանց կլափի:

Քանզի Աստծո բարկությունը հրի միջոցով է հայտնի դառնալու:

11. Պտուղ նոցա յերկրէ կորիցէ, և զաւակ նոցա յորդւոց ի մարդկանէ:

Երկրից կկորչի պտուղը նրանց, իսկ մարդկանց որդիներից՝ սերունդը նրանց:

Այսինքն՝ կենդանիների երկրից նրանց ամոթալի գործերը, որոնց պտուղն այստեղ է և նրանց որդիները չեն կոչվում մարդկանց որդիներ, այլ՝ սատանայի:

12. Խոտորեցան ի քէն չարութեամբ. խորհեցան խորհուրդ, զոր ոչ կարասցէն հաստատել:

Չարամտությամբ խոտորվեցին քեզնից, դավեր նյութեցին, բայց չեն կարող իրագործել դրանք:

Դևերը չարությամբ և հպարտությամբ մտածեցին տիրել մարդկանց հավիտյանս:

13. Արասցես զնոսա հալածեալս. ի մնացուածս քո պատրաստեսցես զերեսս նոցա:

Դու նրանց հալածական կանես, և նրանց երեսը կուղղես քո հավատարիմների կողմը:

Երբ նրանց ասի, թե գնացեք դեպի հավիտենական հուրը: Քո հավատարիմների կողմը. ինչպես որ Սենեքերիմի զորքը Երուսաղեմում կոտորվեց և ինքն էլ, որ պատրաստվում էր տուն գնալ, Տիրոջ բարկությունը վրա հասավ նրան և սպանվեց իր որդիների ձեռքով: Նույնպես նաև սատանան որոշ չափով Քրիստոսի և սրբերի կողմից այստեղ տանջվեց, իսկ Տիրոջ բարկության հիմնական մասը կրելու է այնտեղ, որտեղ մրուրը չի պակասի (Սղմ. 74:10):

14. Բարձր լեր Տէր ի զօրութեան քում. օրհնեսցուք, և սաղմոս ասասցուք զօրութեանց քոց:

Բա՛րձր եղիր, Տե՛ր, քո զորությամբ. օրհնենք և սաղմոս երգենք քո զորությանը:

Զորությունը Տիրոջ կատարած հրաշագործությունների մեջ է, որի շնորհիվ մեծանում է նրա փառքը: Օրհնենք և սաղմոս երգենք նրա զորությանը: Նորից բա՛րձր եղիր խաչի վրա և երկնքում, քանզի բոլորին դեպի քեզ կկանչես օրհներգությամբ և սաղմոսով:

 

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

14.08.17
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․