Գրքեր

«Քո հավատը քեզ փրկեց»

«Դուստր՝ հաւատք քո կեցուցին զքեզ. երթ ի խաղաղութիւն և եղիջիր ողջ ի տանջանաց քոց»:

«Դո՛ւստր, քո հավատը քեզ փրկեց, գնա՛ խաղաղությամբ և քո տանջանքներից բժշկվա՛ծ եղիր» (Մարկոս 5:34):

Սիրելի՛ հավատացյալ զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու.

Այսօր Սուրբ Մովսես Տաթևացի հայրապետի մահվան հիշատակության օրն է: Մովսես Տաթևացին իր սրբակեցությամբ վաստակել է բարի անուն և բարի գործեր: Իր ջանադրությամբ նա կարողացել է բեղուն գործունեություն ծավալել այն բոլոր տեղերում, որտեղ որ ի պաշտոնե եղել է: Հատկապես անմոռաց և հիշարժան են նրա կատարած գործերը կաթողիկոս եղած ժամանակ: Նրա կենսագրությունը վկայում է, որ ամեն րոպե վկայել է իր քրիստոնեական հավատքը գործերով ու քարոզչությամբ:

Արդեն մի քանի տարի նրա մահվան հիշատակության օրը՝ մայիսի 14-ին, Արարատյան Հայրապետական Թեմի Առաջնորդական փոխանորդ Տեր Նավասարդ արք. Կճոյանի օրհնությամբ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանից Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի է բերվում Զորավոր Ավետարանը, որի անվամբ պայմանավորված՝ մեր եկեղեցին ժողովրդի կողմից ստացել է իր Զորավոր անվանումը: Այս Ավետարանը, ինչպես բոլորիդ հայտնի է, բժշկարար է, խնդրակատար և հրաշագործ: Բազում են նրա հետ կապված հրաշագործություններն ու բժշկությունները: Զորավոր Ավետարանը նշանավոր է ոչ թե իր գեղագիտական արժեքով, այլ նախ և առաջ ավետարան լինելով և իր հրաշագործ զորությամբ: Այն շնորհաշատ մի պարգև է մեզ՝ մահկանացուներիս, որպեսզի Աստծո օրհնությանը հաղորդակից լինենք: Անհրաժեշտ է հավատալ Աստծո զորությանը և հավատքով, ակնածանքով ու երկյուղածությամբ մոտենալ ոչ միայն Ավետարանին ու Սուրբ Հաղորդությանը, այլ նաև մեր սուրբ եկեղեցիներին, խաչերին, սուրբ մյուռոնին ու սուրբերի մասունքներին: Դրանք մեր փրկության, բժշկության, մաքրության, մեր աջակցման և զորացման համար են տրվում, և դրանցով մենք երկնային օրհնություն ենք ստանում: Այդ նյութեղեն իրերի միջոցով Աստված մեզ արժանի է դարձնում Իր մեծ ողորմությանն ու սիրուն. «Մարդու Որդին չեկավ մարդկանց հոգիները կորստյան մատնելու, այլ փրկելու», – ասում է օրվա Ավետարանը (Ղուկաս 9:56):

Իսկ դրա համար միայն հավատք է պետք: Հիշենք, որ Հիսուս Քրիստոս իրենից բժշկություն հայցողների մեջ միմիայն հավատք էր ցանկանում տեսնել: Ովքեր որ մոտեցան Նրան անվերապահ հավատքով, վարձատրվեցին թե՛ հոգու և թե՛ մարմնի բժշկությամբ ու ազատագրումով: Տեռատես կինը բարձրաձայն չհայտարարեց, թե ինչ է իրեն անհրաժեշտ, այլ ընդամենը աներկբա հավատքով մոտեցավ Մարմնացյալ Աստծուն, և բժշկվեց իր երկարամյա հիվանդությունից (Մարկոս 5:25-34): Բժշկվեց նաև այն հիվանդը, որին բարեկամները, տան տանիքը քանդելով, իջեցրին Քրիստոսի մոտ (Մատթեոս 9:1-8): Քրիստոսի գթությանը արժանացավ և բժշկվեց նաև երեսունութ տարի շարունակ Ոչխարների ավազանի մոտ պառկած հիվանդը, որը բարեկամներ չուներ, որ բժշկվելու համար ջրերը խառնվելու ժամանակ նրան իջեցնեին ավազանի մեջ (Հովհաննես 5:1-18): Հիսուս բժշկեց Իրենից բժշկություն հայցող տասը բորոտներին, չնայած այն բանին, որ միայն մեկը հետ վերադարձավ՝ փառք տալու Աստծուն (Ղուկաս 17: 11-19): Նա բժշկեց մարդկանց շաբաթ օրով նույնպես, քանի որ մարդուն վեր դասեց ամեն ինչից (Ղուկաս 6:6-11): Երբ փյունիկեցի կինը եկավ և Հիսուսից խնդրեց դևին հանել իր աղջկա միջից, Տերն ասաց նրան. «Թո՛ւյլ տուր, որ նախ մանուկները կշտանան, քանի որ լավ չէ մանուկների հացը առնել և շների առաջը գցել»: Իսկ կինը պատասխանեց Տիրոջը. «Տե՛ր, շներն էլ մանուկների սեղանի փշրանքներից են կերակրվում»: Եվ Նա ասաց նրան. «Այդ խոսքիդ համար գնա՛, դևը քո աղջկանից դուրս ելավ» (Մարկոս 7:24-30): Նրա բժշկության շնորհը տարածվեց անգամ Իր վրա սրով եկած քահանայապետի ծառայի վրա, որի ականջը կտրեց աշակերտներից մեկը (Ղուկաս 22:47-53): Նա բժշկություն պարգևեց բոլոր հիվանդներին. համրերը խոսեցին, խուլերը լսեցին, չար ոգուց տառապողները ազատվեցին չարի կապանքներից, միայն թվացյալ օրենսգետներն ու փարիսեցիները մնացին իրենց հոգու կուրության մեջ:

Սիրելինե՛ր, անտեսելով մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Ավետարանը, մենք անհաղորդ ենք մնում Լույսին և ինքնակամ նախընտրում ենք խավարը, ինչպես հրեա ժողովուրդը. «Այդ լույսն էր ճշմարիտ լույսը, – ասում է Հովհաննես Ավետարանիչը, – որ լուսավորում է ամեն մարդու, որ գալու է աշխարհ: Նա աշխարհի մեջ էր, և աշխարհը Նրանով եղավ, սակայն աշխարհը Նրան չճանաչեց: Յուրայինների մոտ եկավ, բայց յուրայինները Նրան չընդունեցին: Իսկ ովքեր Նրան ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվեց լինելու Աստծու որդիներ, նրանց, որոնք Իր Անվանը կհավատան» (Հովհաննես 1:9-12): 

Ավետարանը լուսավորություն և բժշկություն է մարդկության համար: Երբ Աստծո խոսքերը կյանքի են կոչվում, կյանքը գեղեցկանում և լուսավորվում է, որովհետև ավետարանական ոչ մի միտք և խոսք ի վնաս մարդու չեն, այլ նպատակ են հետապնդում մարդուն փրկություն պարգևել, ազատագրել մեղքերից, մարդկանց միջից վերացնել թշնամական խորհուրդները և սեր տարածել մարդկանց միջև: Ավետարանը կարող է բժշկություն պարգևել մարդկանց հոգիներին թե՛ անհատապես և թե՛ միասնաբար: Ընդամենը անհրաժեշտ է, որ Աստծո խոսքը իր սիրո գերակայությամբ ներթափանցի մեր սրտերից ու մտքերից ներս: Եվ Քրիստոսի լույսով ու սիրով ամեն ինչ նոր շունչ կստանա, մենք կսկսենք առաջնորդվել ոչ թե մեր սխալական և մարդկային տկար ըմբռնումներով ու պատկերացումներով, այլ Աստծո կենարար պատվիրաններով: Ավետարանը մեզ համար կյանքը բացահայտում է սիրո տեսանկյունից, որ սպանում է մեր մեջ եսասիրությունը: Ավետարանը սիրո, լույսի, հույսի, հավատքի մի անկրկնելի դասագիրք է: Այն իր մեջ է ներառում Աստվածային ճշմարտությունները, որոնք անհրաժեշտ են մեզ:

Հետևաբար՝ տանը թանկարժեք ավետարաններ ունենալով՝ ի ցույց մարդկանց չդնենք իբրև զարդ աչքի զարնող մասերում, այլ փորձենք ընթերցել դրանք, իմանալ Աստծո պատվիրանները և Քրիստոսի լույսը ընդունել մեր մեջ: Եկեք այսօր Աստծուց խնդրենք ոչ միայն ֆիզիկական առողջություն, այլև առաջին հերթին հոգու լուսավորություն, որովհետև ֆիզիկական կուրությունից առավել վատ է հոգու կուրությունը: Միասնաբար աղոթենք մեր հոգիների համար, որպեսզի փարիսեցիների նման Քրիստոսի ներկայությամբ կույր չմնանք, այլ ճանաչենք Ճշմարիտ Աստծուն:

Մաղթանքս է, որ Տերը բժշկի մեզ մեր հոգևոր և մարմնական զանազան ախտերից ու հիվանդություններից և Իր օրհնությանն արժանացնի Զորավոր Ավետարանի միջոցով:

Շնորհք, սէր և խաղաղութիւն Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի եղիցի ընդ ձեզ, ընդ ամենեսեանսն. Ամեն:

 

Տեր Վահան քհն. Առաքելյան

14.05.19
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․