Գրքեր

Սաղմոս ՀԸ

Սաղմոս Ասափի

Երուսաղեմը կործանվեց Անտիոքոսի օրոք, որը Եպիփանես կոչվեց, և որ ինչ նրանց օրիակով լինում էր, նույն բաները կատարվում էին նաև մեզ հետ:

1. Աստուած, մտին հեթանոսք ի ժառանգութիւն քո, պղծեցին զտաճար սուրբ քո:

Աստվա՛ծ, հեթանոսները մտան քո ժառանգության մեջ, պղծեցին քո սուրբ տաճարը:

Սատանան օձի կերպարանքով դրախտ մտավ, պղծեց Աստծու տաճարը՝ Ադամին: Հեթանոսները՝ Երուսաղեմ [մտան], և արդ, բազմաթիվ անգամներ [պղծեցին] եկեղեցին, իսկ չար խորհուրդները՝ մարդկանց:

2. Արարին զԵրուսաղէմ որպէս հիւղս մրգապահաց. արկին զդիակունս ծառայից քոց՝ գէշ թռչնոց երկնից և զմարմինս սրբոց քոց գազանաց երկրի:

Երուսաղեմը դարձրին ինչպես մրգապահի հյուղակ: Քո ծառաների դիակները որպես կեր նետեցին երկնքի թռչուններին, և քո սրբերի մարմինները՝ երկրի գազաններին:

Դրախտը և տաճարը, մրգապահի հյուղակ. միրգը հավաքելով՝ անխնամ թողեցին հյուղակում, որտեղ միջուկը և ոչ ուտելի մասը հանում կամ լցնում են այնտեղ: Ոչ միայն քաղաքը դատարկեցին, այլև սուրբ բնակիչներին կոտորեցին և առանց թաղելու նետեցին գազանների առաջ, ինչը որ [կատարվեց] մակաբայեցիների մարմինների հետ:

3. Հեղին զարիւն նոցա որպէս ջուր՝ շուրջ զԵրուսաղէմաւ, և ո՛չ ոք էր, որ թաղէր զնոսա:

Նրանց արյունը ջրի պես Երուսաղեմի շուրջը թափեցին, և չկար մեկը, որ թաղեր նրանց:

Առվի պես նրանց արյունը լցվելով դուրս էր գալիս և թափվում Երուսաղեմի շուրջ: Եվ չկար մեկը, որ թաղեր` վախից կամ որևէ մեկը [կենդանի] չէր մնացել, և դևերն էլ, Աստծո պատկերն ամենուր անթաքույց [տեսնելով], ցրվեցին:

4. Եղաք մեք նախատինք դրացեաց մերոց. ծաղր և այպն կատականաց այնոսիկ, որ շուրջ էին զմեօք:

Մենք դարձանք մեր դրացիների նախատինքը և մեր շուրջը եղողների ծաղրուծանակը:

Եդոմացիների, մովաբացիների, իսկ մեր բնությունը՝ դևերի, և մեր դրացիներն են, որովհետև բանական են:

 5. Մինչև յե՞րբ, Տէր, բարկանաս դու իսպառ. բորբոքեսցի որպէս հուր նախանձ քո:

Մինչև ե՞րբ, Տե՛ր, պիտի բարկանաս դու անվերջ, և քո նախանձը պիտի բորբոքվի հրի պես:

Բարկանաս մեղավորների վրա, և չեն նախատվում քեզանից նրանք, ովքեր մեզ մեղքեր են սովորեցնում: Քո նախանձը պիտի բորբոքվի հրի պես, ինչպես որ ասացիր. «Կուռքեր մի՛ կերտիր, քանզի նախանձոտ Աստված եմ ես» (տե՛ս Ելք 20:4-5):

6. Հե՛ղ զբարկութիւն քո ի վերա ազգաց, որ զքեզ ո՛չ ճանաչիցեն. ի վերայ թագաւորաց, որ զանուն քո ո՛չ կարդացին. զի կերան զՅակովբ, և զտեղի նորա աւերեցին:

Բարկությունդ թափի՛ր այն ազգերի վրա, որոնք քեզ չեն ճանաչում, այն թագավորների վրա, որոնք անունդ չեն կանչում: Նրանք հոշոտեցին Հակոբի ցեղին, և նրա տեղն ավերեցին:

Որոնք կռապաշտ են և անունդ չեն կանչում, մենք գոնե ճանաչում ենք քեզ, և կանչում ենք քո անունը: Հոշոտեցին Հակոբի ցեղին, և նրա տեղն ավերեցին. կերան ժողովրդի ունեցվածքը, և նրա տեղն ավերեցին: Դևերն էլ աստվածպաշտությունը խափանեցին, և դրախն ավերակ թողին:

7. Մի՛ յիշեր զմեղս մեր զառաջինս. վաղվաղ եկեսցէ առ մեզ ողորմութիւն քո, Տէր, զի աղքատացաք յոյժ:

Մի՛ հիշիր հին մեղքերը մեր, թող ողորմությունդ շուտով հասնի մեզ, Տե՛ր, քանզի սաստիկ աղքատացանք:

Նախնիների մեղքերը, որ Եգիպտոսում [գործեցին], նախկին մեղքերի պատճառով մեր վրա մի՛ բարկացիր, ինչպես նաև Ադամի ու Եվայի պատճառով, շուտով թո՛ղ գա քո Միածինը, քանզի սաստիկ աղքատացանք՝ խոզի կերակուրը ցանկանալով:

8. Օգնեա՛ զմեզ, Աստուած Փրկիչ մեր, վասն փառաց անուան քո:

Օգնի՛ր մեզ, Աստվա՛ծ Փրկի՛չ մեր, քո անվան փառքի համար:

Քո օգնությունը, Հիսուս, փառք է քո անվան համար:

9. Տէր, փրկեա՛ զմեզ և քաւեա՛ զմեղս մեր վասն անուան քոյ:

Տե՛ր, հանուն քո անվան փրկի՛ր մեզ ու թողությո՛ւն տուր մեր մեղքերին:

Հիսուսն է թողությունը, որը մեր սրբությունն է:

10. Մի՛ երբէք ասասցեն ի հեթանոսս, թէ ո՞ւր է Աստուած նոցա:

Թող հեթանոսների մեջ երբեք չասեն՝ «Ո՞ւր է նրանց Աստվածը»:

Ինչպես փարավոնն էր ասում՝ չիմանալով նրան, և ասելով, թե քեզ հուսացածներս չենք փրկվում:

11. Այլ յայտնի ինչ լիցի ի վերա հեթանոսաց, առաջի աչաց մերոց. առ ի խնդրել զվրէժ արեան ծառայից քոց, որ և հեղաւ:

Այլ հեթանոսների մեջ, մեր աչքի առջև, թող հայտնվի քո ծառաների թափված արյան վրեժխնդրությունը:

Նրանց պատիժը հեթանոսների մեջ, մեր աչքի առջև լուծել արյան վրեժը, որտեղ որ թափվեց արյունը, այնտեղ էլ հատուցի՛ր:

12. Մտցէ առաջի քո հեծութիւն կապելոց. ըստ մեծութեան բազկի քո՝ շահեա՛ դու զորդիս սպանելոց:

Բանտարկյալների հեծեծանքը թող հասնի քեզ. դու քո բազկի զորությամբ փրկի՛ր սպանվածների որդիներին:

Ովքեր գերիներ են և բանտում հեծեծում են, և ովքեր որ սրով սպանվեցին իրենց մեղքերի պատճառով, ապա անմեղների փրկության համար է աղաչում, ինչպես որ ինքն ասաց, թե թո՛ղ չմեռնի որդին հոր հետ:

13. Հատո՛ դրացեաց մերոց եօթնապատիկ ի ծոց նոցա, նախատինս զոր նախատէցին զքեզ Տէր:

Մեր դրացիների նախատինքը, որով անարգեցին մեզ, յոթնապատիկ իրենց գիրկը վերադարձրու, Տե՛ր:

Յոթնապատիկ դևերին վերադարձրու, որը բազմաթիվ է նշանակում: Գիրկն է ասում, այսինքն՝ անվրեպ լինի և սրտները խոցի, քանզի յոթնապատիկ էր նրանց մեղքը մեր մեղքերի համեմատ, և քո դատաստանն արդար է:

14. Մեք ժողովուրդք և խաշն արօտի քոյ, խոստովան եղիցուք առ քեզ յաւիտեան, ազգէ յազգ պատմեսցուք զօրհնութիւնս քո:

Մենք՝ քո ժողովուրդն ու քո արոտի ոչխարները, հավիտյան քեզ գոհություն պիտի մատուցենք, սերնդից սերունդ պիտի պատմենք քո օրհնությունը:

Կգրենք և կպատմենք բարերարություններիդ մասին, և օրհնությունդ քո առջև կբերենք որպես աղերս և աղաչանք, որ դեռ կապանքների մեջ են սրբերը:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

 

24.12.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․