Գրքեր

Հրաշագործությունների շարքում «Հիսուսը քայլում է ջրի վրայով» տեսարանի պատկերագրումը

«Հիսուսը քայլում է ջրի վրայով» հրաշքի մասին պատմում են Մատթեոս, Մարկոս և Հովհաննես ավետարանիչները (Մատթ. 14:22-33; Մարկ. 6:45-56; Հովհ. 6:15-21): Մատթեոսի ավետարանում պատմվում է, որ Հիսուս քաղցած ժողովրդին կերակրելուց հետո աշակերտներին ստիպում է նավակ մտնեն և իրենից առաջ գնան լճի մյուս կողմը, մինչև որ ինքը ժողովրդին արձակի: Ժողովրդին արձակելուց հետո Հիսուսն առանձին բարձրացավ լեռը՝ աղոթելու: Երբ երեկո եղավ, Հիսուսն այնտեղ մենակ էր, մինչ նավակը, ցամաքից բավականին հեռու, ալեկոծության մեջ էր: Գիշերվա չորրորդ պահին Հիսուսը, լճի վրա քայլելով, եկավ իր աշակերտների մոտ: Երբ նրանք Հիսուսին տեսան ջրի վրա քայլելիս, շփոթվեցին, սարսափեցին և սկսեցին աղմուկ բարձրացնել: Հիսուս Ինքն Իրեն հայտնում և սիրտ է տալիս՝ ասելով. «Քաջալերեցարուք, ես եմ, մի՛ երկնչիք»: Պետրոսը, որ այսպիսի առիթներում միշտ նախահարձակ ու խիզախ նետվելու բնավորություն ուներ, ասում է. «Տե՛ր, եթե դու ես, հրամայի՛ր, որ այս ջրերի վրա քայլելով քեզ մոտ գամ»: «Ե՛կ»,-պատասխանում է Հիսուս: Եվ Պետրոսը, ոտքը նավից դուրս հանելով, ջրերի վրա է դնում, մի քանի քայլ անելով, տեսնելով քամու սաստկությունը՝ վախը տիրում է և սկսում է սուզվել: Ողորմուկ ձայնով սկսում է աղաչել. «Տէ՜ր, փրկեա՛ զիս»: Հիսուս միանգամից ձեռքը երկարացնում է, բռնում Պետրոսի ձեռքից, վեր բարձրացնում և քաղցրորեն հանդիմանում. «Թերահաւա՛տ, ընդէ՞ր երկմտեցեր»:

Պատկերագրական արվեստում հրաշագործությունների շարքում ծովի հետ կապված տեսարանները ամենից շատ գրավել են կիլիկյան մանրանկարիչներին: Գուցե ծովային երկրում ապրելու պարագան գրավում էր նրանց: Հետաքրքրական լուծումներով է տրված «Պետրոսի թերահավատությունը»: Մի շարք դեպքերում մանրանկարիչներն այնպիսի վարպետություն են դրսևորում, որ թվում է, թե նրանց ստեղծած կոմպոզիցիաներն ու կերպարները դուրս են միջնադարյան արվեստի խորհրդաբանության և պայմանականության շրջանակներից:

Կիլիկյան դպրոցի միջնադարյան մանրանկարիչ Սարգիս Պիծակի մոտ «Հիսուսը քայլում է ջրի վրայով» ամբողջ պատմությունից ծաղկողը վերցրել է «Աշակերտները, Քրիստոսին ծովի վրա տեսնելով, խռովեցին» տեսարանը: Պատկերը վերածված է գաղափարանշանի, հիերոգլիֆների, հասկացությունների նշանների: Երբեմն էլ սիմվոլը Պիծակի մոտ վերաճում է գաղափարանշանի: Այդպիսի դեպքերում խախտվում են բնական տեսողունակության հիմքերը, թեման վերածվում է երկրաչափական որոշ համաչափությունների ենթարկված նշանի: Վերոհիշյալ նկարում նավը մահիկաձև է, որի կենտրոնից բարձրանում է կայմ-գերանը, իսկ շեղ ուղղություններով՝ կարմիր գծերը, իբրև առասաններ, ձգվում են դեպի հովանոցաձև առագաստը, ապա առագաստի գագաթին՝ գերանի ուղղությամբ մի սև քառանկյուն է՝ մեջը ճերմակ գրաֆիկական նախշով: Այդ քառանկյունից, նորից գերանի ուղղությամբ, բարձրանում է վերևում վարսանդի վերածվող աշտարակ-սյունը, իսկ քառանկյան վերին անկյուններից շեղ ուղղությամբ ցողուններ են, որոնք ավարտվում են տերևավարսանդներով. նավի վրա աշակերտների ահաբեկ և շվար երկու դեմքեր են նկարված, իսկ ինքը՝ նավը, կանգնած է ծով նշանակող ալիքաձև կորի գագաթին: Ծովը նշված է զուգընթաց՝ կապույտ-սպիտակ ալիքաձևերով, ցածում սպիտակակապույտ կողք-կողքի շարված պարույրներով, որոնք իբր ծովի հուզմունքն են խորհրդանշում: Այն ցածում փոխվում է երկտերև վարսանդի, որ, ասես, նավի գերանի շարունակությունն է: Ծովի տակից երկու վարսանդավոր ցողուններ թեքվում են աջ և ձախ, ավարտելով պատկերը և ցածի սրածայր վարսանդի հետ կարծես հիմք կազմելով նկարի ամբողջ հիերոգլիֆային կառույցի համար:

Պիծակին ամենևին չի շփոթեցրել իր պատկերի «արտառոցությունը», այն, որ նավի և նրա միջից ցցված աշակերտների գլուխները չափազանց անհամաչափ են: Բավական է եղել տալ տվյալ ավետարանական պատմության սիմվոլը, նկարը ենթարկել ներքին համաչափության որոշ օրենքների (այստեղ կողմնորոշիչ է նավի գերանը), ստեղծել ձևերի որոշ ներդաշնակություն՝ միմյանց հետ խոսեցնել կորերով շոշափվող նավը և ծովը, վերևի երեք ցողունավարսանդները և ներքևի երեք վարսանդները, վերջապես՝ ողջ պատկերը մտովի տեսնել հավասարակող եռանկյան մեջ:

Միջնադարի հայի համար տարօրինակ չէր այդ պատկերը, որտեղ լիապես զանց է առնված բնական նորմալ տեսողունակությունը: Չէ՞ որ միջնադարի հայի համար կրոնը, առասպելը և բնությունը գործում էին իբրև հավասարապես ռեալ ուժեր: Եվ այդպիսի մի նկար կարող էր լիովին համապատասխանել նրանց ճաշակին: Կարելի է ասել, որ ամբողջ դրվագը նկարիչը տվել է «կոմպլեքս-հիերոգլիֆ» պատկերով, ինչպես հայ էպոսում, որտեղ բնության բազմազանությունը, մանրամասնությունները տրվում են մի արտահայտությամբ, բառ-կոմպլեքսով. «Գարուն էր…անձրև էր…թացություն էր…»:

Պիծակին առանձնապես հետաքրքրում էր բնության ո՛չ թե ռեալ-նատուրալ վերարտադրումը, այլ՝ հարթապատկերային սիլուետը, ո՛չ թե խորքային տարածությունը, այլ՝ մագաղաթի հարթ մակերեսը, որի վրա ավելի պայծառ են հնչում նրա «խորհրդանիշ-պատկերները»՝ համահնչյուն միջնադարյան պատկերացումների ոգուն: Ուստի, զարմանալի չէ, որ Պիծակը ավետարանական կրկնվող կերպարների համար մշակել է հատուկ տիպեր, նրանց հագցնելով ժամանակի տարազ, առանց նույնիսկ մտածելու, որ այդ տարազը կարող էր այլ լինել ավետարանների ստեղծման դարաշրջանում: «Ամենօրյա կյանքը,- գրում է Ս. Տեր-Ներսիսյանը,- միախառնվում է ավետարանական տեսարաններին և դա թույլ է տալիս Սարգիս Պիծակի մեջ կռահելու մի այնպիսի արվեստագետի, որի արվեստը չի հենվում միայն տրադիցիայի վրա, մի մարդու, որն ընդունակ է դիտելու իրականությունը»: Ավետարանական կույրը կամ զրկվածը նրա լուսանցանկարներում նույնքան կենդանի ու իրական են, որքան իր ժամանակի կույրը կամ զրկվածը, ավետարանական իշխանը կամ մաքսավորը նույնքան իրական, որքան իր ժամանակի իշխաններն ու վաճառականները: Հետևաբար, Պիծակը ի վիճակի էր տիպական կերպարներ մշակել և՛ կույրերի, և՛ ծառաների, և՛ իշխանավորների ու մանուկների համար, նրանց մասին ասված կիսաբերան խոսքը լրացնել ժեստերով, իսկ դրանք էլ հարստացնել գծային բազմապիսի հնարամտություններով ու ծալազարդումներով:

«Պետրոսի թերահավատությունը ծովում» այն թեմաներից էր, որ, օրինակ, բնորոշ էր Վասպուրականի մանրանկարչության դպրոցին և պատկերվում էր ընդհանուր թեմաներից զատ:

Ուշագրավ է Մատենադարանում պահվող Օխուի ավետարանի (ՄՄ 10908) ձեռագրում «Պետրոս առաքյալը ծովի մեջ» մանրանկարը, որտեղ պատկերված է այն պահը, թե ինչպես է Հիսուսը հանում Պետրոսին ջրից: Այստեղ հետաքրքիր է Հայր Աստծո պատկերը, Ով վերևից դիտում է այս տեսարանը: Վերևից նայող նմանատիպ դեմքեր հանդիպում ենք նաև Հակոբ Ջուղայեցու մոտ:

 

Կազմեց Գայանե Սուգիկյանը

07.09.19
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․