Գրքեր

«Մեր սերը թող չլինի միայն խոսքով ու լեզվով, այլև գործով արտահայտված ճշմարիտ սեր»

Մի անգամ մի օրենսգետ մոտեցավ Հիսուսին և փորձելու համար հարցրեց. «Վարդապե՛տ, Օրենքի մեջ ո՞րն է մեծագույն պատվիրանը» (Մատթ. 22:35-36): Օրենսգետները կամ դպիրները Հին Կտակարանի օրենքի ուսուցիչներ էին, որ խեղաթյուրել էին աստվածային ճշմարիտ վարդապետությունը, խճողել այն իրենց իսկ հորինվածքներով: Այս ձևով նրանք ուսուցանում էին օրենքները, բայց իրենք չէին կատարում: Փրկիչը մեկ անգամ չէ, որ հանդիմանել է նրանց. «Վա՜յ ձեզ, կեղծավորնե՛ր՝ Օրենքի ուսուցիչնե՛ր և փարիսեցինե՛ր, որ երկնքի Արքայությունը փակում եք մարդկանց առաջ: Դուք ինքներդ չեք մտնում և մտնել ուզողներին էլ թույլ չեք տալիս, որ մտնեն: Վա՜յ ձեզ, կեղծավորնե՛ր՝ Օրենքի ուսուցիչնե՛ր և փարիսեցինե՛ր, որ նման եք կրով սպիտակեցրած գերեզմանների, որոնք դրսից գեղեցիկ են երևում, բայց ներսից լեցուն են մեռելների ոսկորներով և ամեն տեսակ պղծությամբ» (Մատթ. 23:13, 27):

Հարց է առաջանում՝ ինչո՞ւ օրենքի ուսուցիչներից մեկը ցանկացավ Հիսուսից իմանալ օրենքի մեծագույն պատվիրանը: Հրեա ռաբբիների և դպիրների շրջանում այս հարցի վերաբերյալ միաձայն պատասխան չկար: Նրանցից ոմանք ուսուցանում էին, որ ամենամեծ պատվիրանը տասնաբանյա պատվիրաններից առաջինն է. «Ե՛ս եմ քո Տեր Աստվածը, որ քեզ հանեցի Եգիպտացիների երկրից՝ ստրկության տնից: Ինձնից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար» (Ելք 20:2-3): Մյուսներն ուսուցանում էին, որ օրենքի հիմնական պատվիրանը շաբաթ օրը սուրբ պահելու պատվիրանն է, իսկ մյուսներն այնքան հեռու գնացին, որ ծիսական մաքրության հետ կապված պատվիրանը համարեցին ամենամեծը: Հրեա ուսուցիչներից հայտնի էր Գամաղիել անունով մեկը, որի մոտ աշակերտել էր Սողոսը՝ ապագա Պողոս առաքյալը: Նա ավելի բարձր գտնվեց մյուս հրեա ուսուցիչներից և ուսուցանեց, որ օրենքի ամենամեծ պատվիրանը պետք է լինի սիրո պատվիրանը: Այս վեճերը լուծելու նպատակով օրենսգետներից մեկը դիմեց Փրկչին: Քրիստոս պատասխանեց նրան Հին Կտակարանի օրենքի խոսքով՝ քո Տեր Աստծուն պիտի սիրես քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ էությամբ ու քո ամբողջ ուժով (Բ Օրինաց 6:5): Եվ ավելացրեց՝ սա է մեծագույն և կարևորագույն պատվիրանը:  (Մատթ. 22:38):  Շարունակելով Իր խոսքը՝ Քրիստոս ասաց. «Երկրորդը սրա նման է. «Սիրի՛ր ընկերոջդ քո անձի պես» (Մատթ. 22:39): Երկրորդ պատվիրանն անքակտելիորեն կապված է առաջինի հետ, ով սիրում է Աստծուն, չի կարող չսիրել իր եղբորը: Ահա թե ինչ է սովորեցնում սիրո առաքյալ Հովհաննեսը. «Այն մարդը, որ ասում է՝ «Ես սիրում եմ Աստծուն», բայց ատում է իր եղբորը, ստախոս է» (Ա Հովհ. 4:20):

Տերը նաև մատնանշեց այն չափանիշը, որով չափվում է մեր սերը մերձավորի հանդեպ՝ ինչ ուզում ես քեզ համար, մաղթիր այն մերձավորիդ, իսկ ինչ չես ուզում քեզ համար, մի արա մերձավորիդ (Մատթ. 7:12): Մարդը ցավ է ապրում, երբ իրեն ծաղրում են, վիրավորում, զրպարտում ու դատապարտում, նույնը չպետք է անի իր մերձավորին: Մարդու համար ծանր է, երբ ինքը վշտի մեջ է և ոչ ոք չի շտապում՝ իր վիշտը կիսելու: Բայց, Տիրոջ խոսքի համաձայն, երբ ինքը տեսնի ուրիշին վշտի մեջ, պետք է շտապի մխիթարել վշտացյալին և կիսել նրա վիշտը: Ժողովրդական իմաստությունն ասում է՝ ընդհանուր վիշտը կես վիշտ է:  

Փրկիչն օրենսգետին ուղղված Իր պատասխանն ավարտեց հետևյալ խոսքերով. «Այս երկու պատվիրաններից են կախված ամբողջ Օրենքը և մարգարեների ուսուցումները» (Մատթ. 22:40): Այս պատվիրանները ոչ միայն Հին Կտակարանի օրենքի և մարգարեությունների, այլ նաև ողջ քրիստոնեական բարոյական ուսմունքի էությունն են: Պողոս առաքյալն ասել է. «Եթե մարգարեության պարգև ունենամ, կարողանամ բոլոր խորհուրդների խորքը թափանցել ու հասնեմ ամբողջական գիտության, և եթե նույնիսկ լեռները տեղափոխելու չափ ուժեղ հավատ ունենամ, բայց սեր չունենամ, ես ոչինչ չարժեմ: Ի՞նչ օգուտ, եթե իմ ամբողջ ունեցվածքն աղքատներին տամ և նույնիսկ իմ մարմինը կրակի մատնեմ. եթե սեր չունենամ, ոչնչից չեմ օգտվում» (Ա Կորնթ. 13:2-3):

Ինչո՞ւ է Տերը պատվիրել ողջ սրտով, հոգով ու մտքով սիրել Աստծուն, որովհետև Աստված է ամեն ինչի սկիզբը և վերջը: Նա է ամենակատարյալը, Նա է ճշմարտությունը, բարության և գեղեցկության Աղբյուրը: Աստծու խոսքում է մարդ գտնում իր բոլոր խնդրանքների պատասխանները, Նրա խոսքի լույսով է մարդ լուսավորում իր կյանքի ուղին և իրեն շրջապատող ամեն ինչ: Աստվածային ճշմարտության լույսի ներքո մարդը գիտի, թե ինչպես է առաջացել աշխարհը և ինչ է սպասվում ժամանակների ավարտին ու որն է մարդու երկրային կարճ կյանքի իմաստն ու նպատակը: Մարդ գիտի, որ իր մահկանացու մարմնում ապրում է անմահ հոգի, որ կոչված է հավիտենական կյանքի և երանության: Հին Կտակարանում կարդում ենք, թե ինչպես է Աստված իր սերը ցուցաբերել մարդկանց հանդեպ՝ թույլ չտալով, որ մեղքերի մեջ կորչեն, այլ դարեր շարունակ մարգարեներ ուղարկելով՝ կոչ է արել մարդկանց հավատքի, ապաշխարության և հավիտենական կյանքի: Աստվածային սիրո ողջ փայլը բացահայտվեց Նոր Կտակարանում, երբ Աստծու Որդին մարմնացավ, հանուն մարդկության փրկության չարչարվեց ու խաչվեց՝ հավիտենական երանելի ճանապարհը բացելով բոլորի համար: Ինչպես կարող է մարդը չսիրել Աստծուն՝ իր երկնավոր Հորը, Որի զավակն է ինքը, Որին պարտական է իր կյանքի և ամեն ինչի համար: Մարդկանցից յուրաքանչյուրի հոգում Նա դրոշմել է Իր պատկերն ու նմանությունը: Սաղմոսերգուն գրել է. «Քո հրեշտակներից փոքր-ինչ ցածր դրիր նրան և փառք ու պատվով պսակեցիր նրան» (Սաղմ. 8:6): Նա մարդուն անմահ հոգի տվեց և Իր արյամբ փրկեց մարդուն հավիտենական մահից: Երկնային Հայրը սպասում է Իր զավակներին Երկնային Թագավորության դարպասների մոտ: Մարդը պարտական է Նրան օդի համար, որ շնչում է, հացի համար, որ ուտում է, ջրի համար, որ խմում է: Նրա նախախնամությունը հսկում է մարդուն օր ու գիշեր: Ինչպե՞ս հնարավոր է չսիրել Նրան ողջ սրտով ու հոգով: Անգամ վայրի կենդանիներն են հնազանդվում իրենց բարերարներին: Այս պատմությունը վկայում է այդ մասին. «Մի վանական կար Գերասիմ անունով, որ ապրել է 5-րդ դարում Պաղեստինի անապատում: Մի օր հանդիպեց առյուծի, որի թաթը փուշ էր մտել և մռնչում էր ցավից: Վանականը, ամենևին չվախենալով, կանչեց Աստծու անունը և մոտեցավ առյուծին, փուշը հանեց թաթից, յուղ լցրեց վերքի վրա և կապեց այն: Այդ ամենից հետո առյուծը՝ որպես ընտանի կենդանի, սկսեց հետևել Գերասիմին: Երբ վանականը մահացավ, առյուծը պառկեց նրա գերեզմանի վրա, մռնչում էր կարոտից, ոչ ուտում էր, ոչ խմում, մինչև շունչը փչեց գերեզմանի վրա»: Նույնիսկ վայրի կենդանին շնորհակալ սեր ցուցաբերեց իր բարերարի հանդեպ, ապա ինչպես կարող է մարդն իր ամենամեծ Բարերարին՝ Աստծուն, չսիրել ողջ հոգով ու սրտով:

Ինչո՞ւ մարդը պետք է սիրի իր մերձավորին, քանի որ սերը մերձավորի հանդեպ Աստծու հանդեպ սիրո դրսևորումներից մեկն է: Աշխարհի բոլոր մարդիկ մի ընտանիքի անդամներ են, փրկագնվել են Փրկչի արյամբ և հոգեպես վերածնվել Սուրբ Հոգուց: Մարդիկ պետք է սիրեն միմյանց, քանի որ այդ սերը, Տիրոջ խոսքի համաձայն, ճշմարիտ քրիստոնյայի բնորոշ գիծն է: «Եթե դուք միմյանց սիրեք, դրանով մարդիկ կիմանան, որ դուք Իմ աշակերտներն եք» (Հովհ. 13:35): Մարդիկ պետք է սիրեն միմյանց, քանի որ սիրո ճանապարհը տանում է դեպի հավիտենական կյանք: Հովհաննես առաքյալն ասել է. «Որդյակնե՛ր, մեր սերը թող չլինի միայն խոսքով ու լեզվով, այլև գործով արտահայտված ճշմարիտ սեր» (Ա Հովհ. 3:18): Մերձավորի հանդեպ սիրով մարդը մոտենում է Աստծուն, նմանվում Նրան ու միավորվում Նրա հետ: «Ով մնում է սիրո մեջ, նա միացած է մնում Աստծուն, և Աստված էլ՝ միացած նրան» (Ա Հովհ. 4:16):

Մարդու մեջ քիչ է սերը Աստծու հանդեպ, որովհետև քիչ է հավատը առ Աստված, քիչ է հավատը հավիտենական կյանքի հանդեպ: Ահա, թե ինչ է ասում Պողոս առաքյալը. «Ո՛չ մահը և ո՛չ կյանքը, ո՛չ հրեշտակները, ո՛չ չար ոգիների իշխանությունները, ո՛չ ներկան և ո՛չ գալիքը, ո՛չ էլ որևէ զորություն, ո՛չ վերին և ո՛չ ներքին աշխարհները, ո՛չ էլ ուրիշ ստեղծագործություն, ոչինչ չի կարող մեզ բաժանել Աստծու սիրուց, որը մենք ճանաչեցինք մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով» (Հռոմ. 8:38): Սա է իսկական սերը՝ ուժեղ, հաստատուն և առ Աստված հավատով լեցուն: Քրիստոսի համբարձումից հետո Երուսաղեմի դարպասներից ոչ հեռու քարկոծեցին Ստեփանոս նախասարկավագին, մարդիկ ծաղրանքով ու հայհոյանքով քարեր էին նետում նրա վրա: Ստեփանոսն արյունոտված աչքերը վեր բարձրացրեց և ասաց նույն խոսքերը, ինչ Քրիստոս խաչի վրա. «Տե՛ր, ներիր նրանց այս մեղքը» (Գործք. 7:60): Ստեփանոս նախավկան կյանքի կոչեց մեծագույն պատվիրանները, նա տենչում էր հավիտենական փրկության, նույնը մաղթեց իրեն քարկոծողներին՝ աղոթելով նրանց մեղքերի թողության համար:

Աշխարհի բոլոր մարդիկ նույն Երկնավոր Հոր զավակներն են և եթե ընտանիքի անդամների միջև բացակայում է սերը, ապա ինչպե՞ս կարող են նրանք ժառանգել Երկնքի Արքայությունը, որ սիրո Արքայություն է և ուր հնարավոր չէ մուտք գործել՝ առանց սիրո պատվիրաններն իրագործելու: Անզեղջ կյանքով ապրողները Ահեղ դատաստանին արդար Դատավորից լսելու են հետևյալ ահասարսուռ խոսքերը. «Ասում եմ ձեզ, որովհետև Իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին չօգնեցիք, Ի՛նձ օգնած չեղաք» (Մատթ. 25:45), իսկ մերձավորին սիրողները լսելու են հետևյալը. «Ասում եմ ձեզ, որովհետև իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիք այդ, Ի՛նձ արած եղաք» (Մատթ. 25:40):

 

Կազմեց Կարինե Սուգիկյանը

 

05.07.23
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․