Գրքեր

Սաղմոս ԾԲ

Այսուհետև Մալալեթի մասին, իմաստություն Դավթի:

Սիմաքսը Մալալեթը գյուղ է թարգմանում, իսկ Թեոդիտոսը՝ գավառ, Ակյուղասը՝ վայր, որտեղ կործանվեց ասորեստանցիների զորքը: Այս սաղմոսը զորավոր է, ինչպես որ 30-րդ սաղմոսի մասին ասացինք:

1. Ասաց անզգամն ի սրտի իւրում, թէ ոչ՛ գոյ Աստուած. ապականեցան և և պղծեցան յանօրէնութենէ իւրեանց. և ո՛չ  ոք է, որ առնէ զքաղցրութիւն:

Անզգամն ասաց իր սրտում, թե՝ «Աստված չկա»: Ապականվեցին ու պղծվեցին իրենց անօրինության մեջ, և չկա մեկը, որ բարություն գործի:

Սենեքերիմն ու Աքիտոբելն այսպես են թարգմանել. «Աստված արդար դատաստան չի տեսնում», և դա նույնն է, թե իբր Աստված չկա, որովհետև Աստված բարի ստեղծող է և խնամակալ դատավոր, իսկ նրանք, ովքեր այդպես են ասում, ապա անխնա չարիք են գործում: Մալալեթը գունդ է կոչվում կամ ցնծություն, քանզի ասորեստանյան գնդի կործանումը ցնծություն էր Եզեկիայի համար: Նաև հրեաների գունդը՝ Տիրոջ վրա գալով, ցնծացին, երբ գտան նրան և բռնեցին, անզգամներ, ովքեր ուրացան նրա աստվածությունը: Եվ ապա Տիտոսի կողից պղծվեց տաճարը, իսկ նրանք էլ [պիղծ եղան]՝ տաճարի համար:

2. Աստուած յերկնից նայեցաւ յամենայն որդիս մարդկան, տեսանել, թէ իցէ ոք իմաստուն, որ խնդրիցէ զԱստուած:

Աստված երկնքից նայեց բոլոր մարդկանց որդիներին՝ տեսնելու, թե կա մի իմաստուն, որ Աստծուն է փնտրում:

Քանզի այստեղ հանգիստ չկար նրա համար, երկինք ելավ, որ թերևս փնտրեն նրան կարոտյալները, սակայն նույնիսկ մեկ հոգի չկար:

3. Ամենեքեան խոտորեցան ի միասին, և անպիտանացան:

4. Ոչ ոք է, որ առնէ զբարի, և չէ՛ ոք մինչև ի մի:

Բոլորը միասին խոտորվեցին և անպետք դարձան:

Բարություն անող չկա, չկա նույնիսկ մեկ հոգի:

Բարություն անող չկա և չկա մեկը, որ մեղմացնի նրա բարկությունը, որ դեպի մեզ խոնարհվի և գա մեզ մոտ: Ինչպես որ Սենեքերիմի զորքերից և ոչ մեկը չմեղմեց նրա [զայրույթը], ինչի պատճառով էլ կործանվեցին: Այլ անձամբ իր բարությունից եկավ Տերը և մարդ դարձավ ողորմությամբ, սակայն հրեաները նույն չարը մնացին:

5. Որպէս ո՛չ ծանիցեն ամենեքեան, որ գործեն զանօրէնութիւն:

6. Ոյք ուտէին զժողովուրդ իմ որպէս կերակուր հացի. և առ Աստուած ո՛չ կարդացին:

Ինչպե՞ս չեն գիտակցում բոլոր նրանք, որ անօրինություն են գործում, նրանք, որ խժռում են իմ ժողովրդին՝ իբրև կերակրահաց և չեն դիմում Աստծուն:

Հրեա քահանաները:

7. Անդ երկիցեն երկիւղ՝ ուր ո՛չ իցէ երկիւղ, զի Աստուած ցրուեսցէ զոսկերս մարդահաճոյից:

Այնտեղ, ուր երկյուղ չկա, երկյուղից սարսում են նրանք, քանզի Աստված ցրելու է մարդահաճների ոսկորները:

Ասորեստանցիները՝ Երուսաղեմից, որ ոչ մի առիթ չունեին, և հրեաներն էլ խաչելությունից հետո անհոգության մեջ ընկան: Քանզի Աստված ցրելու է մարդահաճոների ոսկորները. Ռափսակը գովում էր իր թագավորին, իսկ հրեաները՝ կայսրին:

8. Ամաչեսցեն և յամօթ լիցին, զի Աստուած անարգեաց զնոսա:

Նրանք պիտի խայտառակվեն ու ամոթահար լինեն, քանզի Աստված անարգեց նրանց:

Փրկչից հետո, քանզի Աստված անարգեց նրանց, բոլոր ազգերից անարգ եղան հրեաները:

9. Ո՞ տացէ ի Սիովնէ զփրկութիւն Իսրայէլի, ի դարձուցանել Տեառն զգերութիւն ժողովրդեան իւրոյ, ցնծասցէ Յակովբ, և ուրախ եղիցի Իսրայէլ:

Ո՞վ կտա Սիոնից Իսրայելի փրկությունը: Երբ Տերն իր ժողովրդին՝ վերադարձնի գերությունից, Հակոբը կցնծա և Իսրայելն ուրախ կլինի:

Ո՞վ կտա՝ վերին Սիոնից Տերը [կտա], Փրկիչը նոր Իսրայելի՝ վերադարձնելով սատանայի կողմից՝ գերվածներին: Հակոբը կցնծա, այսինքն՝ նահապետները և Իսրայելն ուրախ կլինի, նոր Իսրայելը, այսինքն՝ ովքեր նրանց միջից հավատացին, ինչպես որ ասորեստանցիների կործանման պատճառով գերիները վերադարձան: Հակոբ ասելով նկատի ունի երկու ցեղին և տասը ազգի մնոցորդները, որ Իսրայել է կոչում՝ ուրախ կլինեն:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

21.05.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․