Գրքեր

Սաղմոս ԾԷ

Այսուհետև՝ մի՛ ապականիր. արձանագիր սաղմոս Դավթի: Այս սաղմոսը նախորդի պես նույն էությունն ունի և նույն միտքն է արտահայտում. Դավթի մասին է, գերու, Տիրոջ և հրեաների:

1. Թէ արդարև զարդարութիւն խօսէիք. և ուղիղս դատէիք որդիք մարդկան:

Եթե դուք արդարությամբ խոսեիք, ուղիղ կլինեին ձեր դատաստանները, մարդկանց որդիներ:

Ուրիշ պատճառներ չի նշում, այլ, ասում է, եթե իրապես արդարություն սիրեիք, ուղիղ դատեիք, ոչնչի պակաս չէր լինի:

2. Քանզի և արդ իսկ ի սրտի ձերում զանօրէնութիւն գործէիք յերկրի. անիրաւութիւն  ձեռք ձեր նիւթեն:

Չէ՞ որ այժմ իսկ ձեր սրտում անօրինություն եք գործում երկրի երեսին, և ձեր ձեռքերն անիրավություն են նյութում:

Պատրաստվում եք ձեր սրտի խորհուրդներով Տիրոջ օրենքներից դուրս գործել և նույնն եք նյութում գործել նաև ձեռքով՝ տարբեր հնարներ և միջոցներ գտնելով, կարծես բրդից թել մանելով: Նորից՝ ձեր ձեռքերն անիրավություն են նյութում, այլ ոչ թե բարիքներ:

3. Օտար եղեն մեղաւորք ի մօրէ. խաբեցան յարգանդէ, և խօսեցան սուտ:

Մեղավորներն իրենց ծննդյան օրից իսկ խոտորվեցին, արգանդից մոլորվեցին և սուտ խոսեցին:

Նախքան ծնվելն Աստված գիտե, ինչպես Երեմիային գիտեր լավ, ինչպես Եսավին ու Հակոբին, որ արգանդից օտարացան միմյանց, և հրեշտակներին և սատանային, որ ի սկզբանե զատվեցին արարչական կամքից, նախ դևերն իրենք իրենց խաբեցին և այնուհետև անկումից հետո օձի կերպարանքով խոսեցին Եվայի հետ: Նաև հերետիկոսները եկեղեցուց օտարացան, և սուտ խոսեցին նրանց է ասում, ովքեր չհրաժարվեցին սատանայից:

4. Սրտմտութիւն նոցա ըստ նմանութեան օձի, որպէս իժի և քարբի, զի խցեալ է զականջս իւր:

Նրանց կատաղությունը նման է օձի՝ իժի և քարբի, որ խցել է իր ականջները:

Անբան կատաղությունը առիթ հանդիսացավ սատանայի համար, Սավուղի, հրեաների ու հերետիկոսների համար, ինչպես որ առաջին օձը, որ ցասումով լցվեց Եվայի փառքի հանդեպ, այդ պատճառով էլ մաս-մաս է ասում՝ հատուկ նշելու համար, որ ինչպես իժի էգը, այդպես էլ քարբի արուն պարանոցի ներքևի մասում թևեր ունեն, որով հանկարծակի թռչում են և անբուժելի վերքեր պատճառում և դյութիչի ձայնը լսելով՝ կատաղում են և պոչով փակում ականջները:

5. Զի մի՛ լուիցէ նա զձայն թովչի ճարտարի. և մի՛ առցէ դեղ ի դեղատուէ իմաստնոյ:

Որպեսզի ճարտար օձահմայի ձայնը չլսի և դեղ չառնի իմաստուն դեղատուից:

Օձահմային ճարտար և իմաստուն է ասում ըստ իրենց արվեստի և կոչման, այլ ոչ թե ճշմարտությամբ է իմաստուն օձահման: Իսկ ճարտար և իմաստուն թովիչները մարգարեներն են, առաքյալները և Տերը, որոնց նենգավորները չեն լսում:

6. Աստուած փշրեսցէ զատամունս նոցա ի բերանս իւրեանց. և զժանիս առիւծոյ խորտակեաց զՏէր:

Աստված պիտի փշրի նրանց ատամներն իրենց բերանում, Տերը կոտրատեց ժանիքներն առյուծների:

Մարգարեանում է, թե Տերն արդարին չի թողնի նրանց բերանում մնան, և դևերի ատամները հեթանոսների չար թագավորներն են: Իրենց բերանում. այսինքն՝ իրենց բերանի խոսքով: Առյուծների ժանիքները դևերի սպասավորներն են, նրանք էին առյուծները, որոնց Տերը կործանեց, իսկ հրեաներին՝ հռոմեացիների միջոցով:

7. Անարգ եղիցին նոքա որպէս ջուր՝ զի հեղու, ի լարել աղեղան նորա՝ տկարասցին որպէս մոմ, զի հալի, և սպառեսցին:

Թող նրանք թափվող ջրի պես անպիտան լինեն: Երբ նրանք իրենց աղեղները լարեն, թող հալվեն մոմի նման և սպառվեն:

Ջուրը խառնվելով տիղմի հետ երկիր է հոսում, նրանք էլ չարիքներով՝ դժոխք են իջնում, ինչպես որ անիծվեց Ռուբենը և վախճանվեցին Դադանն ու Աբիրոնը:Երբ աղեղները լարեն՝ կարծելով, թե արդեն հաջողության են հասել, ինչպես որ սատանան սրեց և լարեց, թող հալվեն մոմի նման և սպառվեն, ինչպես Տերը եկավ [երկրի վրա] կրակ գցելու (տե՛ս Ղուկ. 12:49), նաև գեհենում:

8. Անկաւ հուր և ո՛չ տեսին զարև, մինչ չև ի միտ առեալ էր զփուշս իւրեանց. որպէս դժնիկ բարկութեամբ՝ կենդանւոյն կիզցէ զնոսա:

Հուր թափվեց, և նրանք արև չտեսան: Դեռ իրենց փշերը չզգացած՝ Աստված նրանց դժնիկի պես ողջ-ողջ պիտի այրի բարկությամբ:

Հուր թափվեց և սատանան փայլակի պես [ընկավ] և այլևս չտեսավ արևի ճառագայթը, նրա հետ ընկան նաև նրանք, ովքեր լսեցին նրան և մարեց նրանց փառքը: Դեռ մեղքերի փշերը չզգացած, երբ սերմանեն մարդկանց շուրջբոլորը, ապա Աստծու բարկությունը կվառի ինչպես դժնիկի կրակն է և կայրի Սոդոմի պես, ինչպես այն Աբիմելիքի համար ասաց Գեդեոնի որդի Հովնաթանը, որ յոթանասուն եղբայրներին սպանեց Աբիմելիքը: Նորից յուրաքանչյուր մեղք, որ մահացու խայթոց է, այն ունեցողների համար որպես փուշ է, իսկ սատանայի, Հուդայի, հրեաների և հերետիկոսների համար դժնիկ է (խոշոր փշերով հեշտ վառվող թուփ), քանի դեռ չեն մտածել, թե մերը առավել դժնիկ է քան մնացածինը: Նաև քանի դեռ չարիքը մարդու սրտի մեջ չի հաստատվել, Աստծո բարկությունն այրում է այն՝ կենդանի պահելով անմար հուրը, ըստ Պողոսի. «թեև ինքը պիտի փրկվի, բայց նման մեկի, որ կարծես կրակի միջով անցած լինի» (Ա Կորնթ. 3:15):

9. Ուրախ եղիցի արդարն՝ յորժամ տեսցէ զհատուցումն. և զձեռս իւր լուասցէ յարեան մեղաւորի:

Արդարը պիտի ուրախանա՝ տեսնելով հատուցումը, և ձեռքերն իր պիտի լվա մեղավորի արյան մեջ:

Արդարները պիտի ուրախանան, երբ տեսնեն սատանային գեհենում, և Դավիթն էլ, թեև չուրախացավ Սավուղի մահվամբ, այլ նրա համար ուրախացավ, որ մաքուր մնաց իր ձեռքը մեղավորի արյունից:

10. Եւ ասասցէ մարդ, թէ արդարև գուցէ պտուղ արդարոյ, և է Աստուած, որ դատի զնոսա յերկրէ:

Ու մարդ պիտի ասի, թե իսկապես արդարի համար վարձատրություն կա, և կա Աստված, որ երկրի վրա դատում է նրանց:

Հիացումով, համոզմամբ և խոստովանությամբ ասելով, թե կա ճշմարիտ հատուցում, և Աստված է բոլորի դատավորը և նրանց հատուցման պտուղն է այն արդարությունը: Եվ նորից՝ արդարև Աստված իրավունք և արդարություն հաստատող է, իրենց ենթադրածից առավել, և լինում է, որ երկրի վրա է հատուցում, լինում է նաև, որ հավաքում է՝ մի այլ ժամանակի համար:

 

 

Վարդան Արևելցի, Մեկնութիւն Սաղմոսացն Դաւթի, Էջմիածին, 1797 թ.

Գրաբարից թարգմանեց Գայանե Թերզյանը

23.07.18
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․