Գրքեր

Կիրակնօրյա Քարոզներ
Աստվածածնի վերափոխման տոնի քարոզ
Սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, Այսօր Եկեղեցին, մենք բոլորս միասին տոնում ենք Ս. Աստվածածնի Վերափոխման տոնը: Հայ եկեղեցական օրացույցի մեջ բազմաթիվ տոներ կան, սակայն դրանցից հինգը կոչվում են Տաղավար տոներ, որովհետև համարվում են ամենամեծ տոները: Եվ ահա այդ հինգ Տաղավար տոներից չորրորդը նվիրված է Ս. Աստվածածնին, Աստվածածնի Վերափոխմանը: Մեր եկեղեցական օրացույցի մեջ կան նաև բազմաթիվ այլ տոներ, որոնք նվիրված են Ս. Աստվածածնին, ինչպես, օրինակ, .....
Հիսուս Քրիստոսով հայտնված Աստծո սերը
«Աստված սեր է» (Ա Հովհ. 4:16) Ինչպես շատերին է հայտնի, քրիստոնյա գիտնական Իսահակ Նյուտոնն էր, որ եղավ ձգողական ուժի գոյության հայտնագործողը, նա էր, որ պարզեց և ճշտեց անհամար մեծ և փոքր լուսատուների միմյանց հանդեպ ձգողականությամբ ունեցած կապը, նա էր, որ հայտնագործեց, որ ամենաչնչին հյուլեներն իսկ ձգողական ուժով միմյանց հետ կապակցված են: Նյուտոնի այս կարևոր հայտնագործությունից և իր բանաձևումը մարդկանց բացատրելուց, ապացուցելուց շա՜տ .....
Լույս և խավար
«…լույսը եկավ աշխարհ, սակայն մարդիկ խավարն ավելի սիրեցին, քան լույսը, որովհետև իրենց գործերը չար էին» (Հովհ. 3:19): Սիրելի՛ հավատացյալներ, Երբ ավետարանական այս տողերն էի ընտրում, որպես այսօրվա քարոզիս բնաբան, աչքիս առջև միևնույն տհաճ տեսարանն էր անընդհատ հառնում. գիշերը ծարավից արթնանում ես գյուղական տանը, գնում ես խոհանոց, վառում լույսն ու խավարասերներն այս ու այն կողմ են փախչում ոտքերիդ տակից… Չգիտեմ, մեկ այլ լեզվում այս .....
Հոգով Ճանաչողություն
«Այսուհետեւ ոչ զոք գիտեմք մարմնով. զի թեպետեւ գիտեաք մարմնով (ը)զՔրիստոս, այլ արդ ոչ եւս նոյն պէս գիտեմք»: (Բ Կոր. 5:16) Թերևս այս խոսքերը զարմացնեն ձեզ, ինչպես ինձ էլ էին զարմացնում, մինչև որ դրանց բուն իմաստը ըմբռնեցի: Քանի որ նախապես այնպես է թվում, որ առաքյալի այս խոսքը մի հոգեպաշտական արտահայտություն է, չասեմ հերետիկոսական վարդապետություն ծնող մի խոսք: Եթե իրոք առաքյալը չի ցանկանում Քրիստոսին ճանաչել ըստ մարմնի, սա Գնոստիկների .....
Կորուսյալ ոչխարը
«Զգո՛ւյշ եղեք, որ այս փոքրիկներից մեկին չարհամարհեք. ասում եմ ձեզ, որ երկնքում նրանց հրեշտակները մշտապէս տեսնում են երեսն իմ Հոր, որ երկնքում է. որովհետև մարդու Որդին եկավ փրկելու կորածը»: «Ձեզ ինչպե՞ս է թվում. եթե մի մարդ հարյուր ոչխար ունենա, և նրանցից մեկը մոլորվի, իննսունինը ոչխարը լեռան վրա չի՞ թողնի ու գնա որոնելու մոլորվածին: Եվ եթե պատահի, որ այն գտնի, ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, թե նրա վրա ավելի կուրախանա, քան իննսունիննի .....
Պայծառակերպություն
Սիրելի՛ բարեպաշտ հավատացյալներ, Առաքելահաստատ Հայ Եկեղեցին, իր հավատավոր զավակների հետ միասին, այսօր նշում է Եկեղեցու տաղավար տոներից Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնը: Տիրոջ երկրային ճանապարհի այս վսեմաշուք դրվագը տեղի ունեցավ Թաբոր լեռան վրա՝ զարմացնելով, հիացնելով ու երկնային անանց ուրախությամբ լցնելով այնտեղ ներկա գտնվող առաքյալների սրտերը: Ավետարանիչները պատմում են, որ խաչելության չարչարանքներից կարճ ժամանակ .....
Աստված նորոգեց մեզ փրկության հույսով
Դու ի բնե վայրի ձիթենուց կտրվեցիր և, քո բնությանը հակառակ, բարի ձիթենու վրա պատվաստվեցիր (Հռոմեացիներ 11: 24):   Սիրելի՛ բարեպաշտ ժողովուրդ. Քրիստոնեական մեծագույն պատասխանատվությամբ և բարձր գիտակցությամբ խորհենք, թե Աստված ինչպես մեզ վայրի ձիթենուց կտրեց և բարի ձիթենու վրա պատվաստեց. անհավատության սխալ ընթացքից մեզ փրկեց, բարի կյանք պարգևեց ու նորոգեց մեզ փրկության հույսով: Սիրելինե՛ր, մենք հավատում ենք Աստծուն, ուստի մենք պետք .....
Ս. Աստվածածնի տուփի գյուտի տոնի քարոզ
«Նմանեցաւ արքայութիւնն երկնից առն՝ որ սերմանիցէ սերմն բարի յագարակի իւրում»: (Մատթ. ԺԳ 24) Ահավասիկ, սիրելիներ, իբրև այսօրվա հոգևոր կերակուր Մատթեոս ավետարանչի շուրթերով ինչ առակ պատմեց մեր Տեր Հիսուս՝ երկնքի արքայությունը բացատրելով ու նմանեցնելով մի մարդու, որ իր արտի մեջ բարի սերմ սերմանելու էր ելել: Արդար և մաքուր ցորեն էր ցանել տվել՝ ակնկալելով առատ բերք ստանալ: Սակայն նա հարևան արտում մի թշնամի ուներ, որ, չարությամբ լցված ու .....
Քրիստոսից նշան խնդրելու մասին
«Այն ժամանակ օրենսգետներից և փարիսեցիներից ոմանք նրան պատասխան տվեցին ու ասացին. «Վարդապե՛տ, քեզնից մի նշան ենք կամենում տեսնել»: Նա պատասխան տվեց նրանց ու ասաց. «Չար և շնացող ազգը նշան է փնտրում. այլ նշան չի տրվի նրան, բայց միայն՝ Հովնան մարգարեի նշանը» (Մտթ. 12:38, 39)   Քրիստոսակիր Հայ Եկեղեցու սիրելի զավակներ, Օրվա ավետարանական ընթերցվածքը, որ քիչ առաջ լսեցինք, օրենսգետներին ու փարիսեցիներին ուղղված Տեր Հիսուս Քրիստոսի .....
«Տերը Իր բարերարությամբ ձեզ կոչ է անում որդեգրվել Նրան»
«Ձեզ հանձնում եմ Աստծուն և Նրա շնորհի խոսքին, Նրան, որ կարող է բարձրացնել և ձեզ ժառանգություն տալ բոլոր սրբերի հետ (Գործք 20:32)»: Սիրելի՛ հավատացյալ զավակներ Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու. Այս ավետարանական խոսքերը վերաբերում են ոչ միայն Սուրբ Պողոս առաքյալին, այլ նաև մեր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայրապետին, որն իր կենդանության օրոք ջանք չխնայեց մեր ժողովրդի դարձի և փրկության համար, և որի նշխարների գտնվելը տոնում ենք այսօր: Սուրբ .....
Հիսուսի Փրկագործությունը
«Զի ոչ ետ Աստված ի բարկություն, այլ ի փրկություն կենդանության ի ձեռն Տեառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի»: (Ա Թես. 5:9)   Աստված չի սահմանել, որպեսզի մենք բարկության առարկաներ լինենք, այլ փրկության: Հին Կտակարանի պատմության մեջ՝ որտեղ Աստծո գործերը պատմվում են այնքան հրաշալի և մեծասքանչ տեսարաններով, Աստված ներկայանում է որպես Իր սիրելի ժողովրդի՝ Իսրայելի պաշտպան, և Իր զորավոր աջով ամեն ժամ հսկում է նրան կատարելության հասցնելու համար: .....
Տոն Կաթողիկե Սուրբ Էջմիածնի
«Եկայք շինեսցուք սուրբ զխորանն լուսոյ. քանզի ի սմա ծագեաց մեզ լոյս ի Հայաստան աշխարհի»: «Եկեք շինենք լույսի սուրբ խորանը, որովհետև սրանից ծագեց մեզ համար լույսը Հայաստան աշխարհում» (Շարակնոց):     Հայ Առաքելական Մայր Եկեղեցու հավատավոր զավակներ, Սահակ Ձորափորեցի կաթողիկոսի հայտնի շարականի տողերն են դարեր ի վեր հնչում Հայ Առաքելական բոլոր եկեղեցիների սուրբ կամարների տակ այս օրը՝ նշանավորելով Մայր Աթոռ Սուրբ .....
Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ելքը Վիրապից
Ձեր ամոթի փոխարեն՝ կրկնակի ուրախություն, ձեր անարգանքի փոխարեն ցնծություն պիտի վայելեք և ապա դարձյալ պիտի ժառանգեք երկիրը և հավիտենական ուրախություն պիտի լինի ձեզ համար (Եսայի 60:7): Սիրելի՛ հավատացյալներ հայորդիներ. Այսօր Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է իր հիմնադիր հայրապետի՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի վիրապից ելնելու տոնը: Այն նշանավորվում է մեզ համար, քանի որ դրանից հետո Հայաստանը դարձավ առաջին երկիրը, որը պաշտոնապես ընդունեց .....
«Եղիա մարդ էր իբրեւ գմեգ չարչարելի» (Յակ. Ե. 17):
Սիրելի՛ քույրեր և եղբայրներ, Ամառային ջերմության և բերկրանքի այս օրը մեր եկեղեցիներում հիշա­տակվում է մեծն Եղիա մարգարեն: Եվ այդ առթիվ այսօր Ս. Պատարագի բո­լոր ընթերցվածքները նվիրված էին նրա կյանքի ու գործի մեջ արտացոլված պատգամին: «Եղիան մարդ էր՝ մեգ պես չարչարելի»,- պատգամում է Հակոբոս առաքյալն իր նամակում՝ դրանով կարծես արտահայտելով Եկեղեցու այն գիտակցումր, թե Եղիա մարգարեն յուրօրինակ, կենդանի մի պատգամ է, խրատ՝ հավատացյալներիս .....
Հոգեգալուստ
Սիրելի՛ բարեպաշտ քրիստոնյաներ, Մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնից հիսուն և Համբարձման տոնից տասը օր է անցել արդեն և կրկին ուրախությամբ հավաքվել ենք ահա՛ մեր Երկնային Հոր տանը՝ միասնաբար նշելու տերունական տոների լրումը հանդիսացող Հոգեգալստյան տոնը, որ այսօր նշում է Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին: Մոտ քսան դար առաջ, գարնանային այս օրերին դեպքերը բավականին արագ զարգացան «խաղաղության քաղաքում» և հոգեկան մեծ հույզերի .....

ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․