Գրքեր

Ալեքսանդրիայի հայրապետ սուրբ Պետրոսի վկայաբանությունը

Դիոկղետիանոս կայսեր գահակալության ժամանակ, նրա իշխանության [ամբողջ տարածքում] մեծ հալածանքներ էին: Եվ այն ժամանակ կայսեր զորականները բռնեցին երանելի եպիսկոպոս Պետրոսին, բանտ նետեցին և ծանուցեցին կայսերը, որ նա բռնված է և պահվում է բանտում: Եվ նա հրամայեց անմիջապես սպանել երանելիին: Եվ [կայսերական] գրության գալուն պես` սպասավորներն շտապում էին կատարել հրամանը: Եվ իմանալով` ժողովուրդը խմբվել էր բանտի դարպասների առջև ու պաշտպանում էր իր հովվին և ասում. «Նախ մեզ սպանեցե՛ք և նոր միայն մեր հոգիների առաջնորդ վերատեսուչին»: Եվ զորականների համար մեծ հոգս եղավ, թե ինչպես սպանեն եպիսկոպոսին, որ ժողովրդին անվնաս պահեն, որովհետև շատերը` տղամարդիկ և կանայք, ծերեր և մանուկներ, երիտասարդներ և աղջիկներ, վանական և մենակյաց եղբայրներ, միակամություն էին ցուցաբերում: Եվ գլխավոր [զորականները] տեղի տվեցին, երկյուղելով, որ հանկարծ ամբոխը խռովություն չբարձրացնի, մտածում էին գաղտնի կործանել երանելիին: Եվ Արիոսը, որ հեռացվել էր Պետրոս սուրբ հայրապետի կողմից, [մտածեց], թե միգուցե եպիսկոպոսը [որոշումը] փոխի, և ինքը չհեռանա: Եվ [Արիոսը] հավաքեց երեցներին և սարկավագներին և նենգությամբ աղաչեց նրանց, որ խնդրեն հայրապետին չեղյալ հանել որոշումը: Եվ նրանք այդ բարեպաշտություն համարելով` գնացին բանտ` Արիոսի համար եպիսկոպոսապետին աղաչելու: Եվ ընկնելով Պետրոս հայրապետի առաջ` ասացին նրան. «Աղաչում ենք Ձերդ սրբությանը, որին մեզ` հավատացյալներիս համար Աստված ընտրեց վերակացության և Իր անունը փառավորելու համար, խոստովանությամբ հաղորդակից լինելու Քրիստոսի չարչարանքներին և նահատակվելու հանուն ճշմարտության, որովհետև արժանի ես վկա լինելու և պսակի: Եվ հիմա, [եկել է ժամանակը], որ Աստծու կամքով փոխադրվես Նրա մոտ, որին փափագում ես: Աղաչում ենք Արիոսի համար. լուծարի՛ր նրան [վերաբերող] որոշումը»: Իսկ սուրբ եպիսկոպոսը կարկառեց ձեռքերն ու բարձրաձայն ասաց. «Արիոսի՞ համար եք աղաչում. թո՛ղ Արիոսը զրկված լինի Աստծու Որդու ներկայիս, ինչպես և գալիք փառքերից»: Եվ երբ Պետրոս հայրապետն ասաց այս, ոչ ոք չկարողացավ որևէ բան ասել, որովհետև ահով էին բռնվել, կարծես ինչ-որ հրաշքով էին ստացել պատասխանն այս: Եվ երանելին տեսավ իր մոտ եկած հոգևորականների տխուր և տրտում լինելն ու առանձնացավ Աքեղաս և Ալեքսանդրոս երեցների հետ և ասաց նրանց. «Քանի որ Աստված ինձ այսքան զորացրել է, հարկ է վկայությամբ և արյամբ մահ ընդունել, որովհետև Աստված ինձ հայտնեց, որ ինձանից հետո հայրապետական աթոռին նստելու ես դու, Աքեղա՛ս, իսկ քեզնից հետո, երբ փոխադրվես, քո եղբայր Ալեքսանդրոսն է ժառանգելու: Եվ որպեսզի ինձ անգութ և անկարեկից չհամարեք, որովհետև մեղավոր մարդ եմ, [կասեմ հետևյալը]. ո՛չ թե ինձնից նզովեցի Արիոսին, այլ Աստծուց, որ ինձ ցույց տվեց Արիոսին: Այս գիշեր անում էի իմ սովորական աղոթքը և դեռ աղաչում և բարերար Աստծուց ողորմություն էի խնդրում, [երբ] տեսա պայծառ և շքեղ, փառավոր տեսքով մոտ տասներկու տարեկան մի մանկան, որի դեմքը լույս էր ճառագում, և խուցը լույսով լցվեց: [Նա] կտավի պատմուճան էր հագել, որ առջևի կողմից` պարանոցից և լանջերից մինչև ներքև պատռված էր երկու կեսի: Եվ նա ցույց տվեց և նայեց ինձ, և զարհուրելով` ես բերանս բացեցի և հարցրեցի. «Տե՛ր, ո՞վ պատռեց պատմուճանդ»: Պատասխանեց և ասաց. «Արիոսը պատռեց պատմուճանն իմ: Եվ տե՛ս, նրան եկեղեցու հենարան չհամարես: Նրա համար վաղը քեզ աղաչելու են. տե՛ս, չհամաձայնես քանդել նրա կապանքները: Եվ որովհետև դու վկայելով ավարտելու ես քո ընթացքը և որպես մարմնիդ հաղթանակ ընդունելու ես անթառամ պսակը, պատվիրի՛ր Աքեղասին և Ալեքսանդրոսին, որ քեզնից հետո գլխավորելու են Իմ եկեղեցին, որ նրան չընդունեն»: Եվ այս ասելով` մեծ տեսիլն անհետացավ: Ահա ասացի և հրամայվածը փոխանցեցի ձեզ: Եղբայրնե՛ր, դուք գիտեք, թե կյանքիս ամբողջ ընթացքում ինչպես եմ ճշմարիտ ուղղափառ հավատով ծառայել կենդանի Աստծուն` Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն: Ասորիների Միջագետքում, Փյունիկիայում, Պաղեստինում և հեռավոր կղզիներում, դրժող հերձվածողներից և մոլորյալ կռապաշտներից եկող փորձությունների դեմ` չէի դադարում գրով և բանավոր զգոնության խրատ տալ Աստծու ժողովրդին, որին փրկեց Իր սուրբ արյամբ: Եվ ընդունելով աթոռը, որ փոխանցել են սուրբ Մարկոս ավետարանիչը և նրանք, որ իրենից հետո էին, և նույնպես հալածվեցին արդարության և Քրիստոսի հավատքի համար, ես նախկին ձևով շարունակեցի ճանապարհս դեպի ճշմարտությունը, որովհետև բոլորը, որ կամենում են աստվածպաշտության մեջ մնալ, հալածանքների միջով են անցնում: Քիչ չհոգացի նաև Փյուղ, Սյուք, Մաքսիմ և Թեոդոր երանելի եպիսկոպոսների և այլ հոգևորականների, նաև վեց հարյուր վաթսուն մարդկանց մասին, որ հավատացել էին Քրիստոսին, և որոնք բոլորն էլ բանտարկված էին և ճշմարիտ խոստովանությամբ վկայեցին, որ և գրվեց: Եվ երբ լսեցի նրանց վկայելու մասին, օրհնեցի Աստծուն և գոհացա նրանց զորացնող Քրիստոսից: Գիտեք [նաև], թե որքան չարիք գործեց իմ հանդեպ Մելիտոս Լիբեացին, պառակտելով Աստծու եկեղեցին, որ Իր արյամբ փրկել էր մեր Աստված Քրիստոսը: [Մելիտոսն այդ] բաժանում էր ուղղահավատներին և նեղում ու ճնշում էր կապանքների մեջ գտնվող վկաներին և եպիսկոպոսներին` մարտնչելով ճշմարտության դեմ: Զգուշացե՛ք նրանից և նրա աղանդից և մնացե՛ք ուղիղ հավատքի մեջ, որովհետև ինչպես Տերն այժմ ցույց տվեց` ահա սիրով բոցավառված գնում եմ Նրա մոտ, որին փութացել եմ: Եվ երկրի վրա ոչ մի այլ ցանկություն չունեմ, բացի նրանից, որ վկայությամբ ավարտեմ ընթացքս, որպեսզի Տեր Հիսուս Քրիստոսից` մեր հույսից ընդունած սպասավորությունը կատարեմ: Եվ այժմ ասում եմ ձեզ` սրանից հետո ինձ այլևս մարմնով չեք տեսնի, որովհետև սուրբ եմ բոլորի առջև, ում քարոզեցի կյանքի խոսքը, ինձ հավատացած ողջ ժողովրդի առջև, որովհետև չծուլացա և անհոգ չեղա և [կատարեցի] ինչ որ մարդկանց փրկության և ճշմարիտ կտակի համար մատնանշել էր սուրբ առաքյալների փրկական Ավետարանը: Այժմ նայեցե՛ք և տեսե՛ք` ինչ արժան է. մի՛ բավարարվեք եղածներով, ուշադի՛ր եղեք Քրիստոսի հոտին, որի եպիսկոպոսությանը Սուրբ Հոգու կողմից կոչվեցիք, որպեսզի սրբությամբ և արդարությամբ հովվեք Նրա ժողովրդին, որին փրկեց Իր արյամբ և մարդասիրությամբ:

Գիտեմ. մահվանիցս հետո կհայտնվեն Մելիտոսի պես մարդիկ, որ թյուր բաներ կխոսեն, որպեսզի պառակտեն սուրբ եկեղեցին: Արիոսը բաժանում և պառակտում է ժողովրդին: Եվ զգույշ եղեք, որովհետև նորից եք նեղության և փորձության մատնվելու, որպեսզի ձեր միջի ընտիրները երևան (Ա. Կորնթ. ԺԱ. 19): Գիտեք, թե կռապաշտների հարուցած որքան վտանգների դիմակայեց ինձ սնող հայր Թեովնասը, որից ընդունեցի աթոռը: Նաև մեծ Դիոնեսիոսը հալածվեց Քրիստոսի և ճշմարիտ հավատքի համար: Ի թիվս այլոց նաև Սաբելն էր վտանգում նրանց իր չարախորհուրդ ամբարշտությամբ: Ի՜նչ ասեմ Հերակլ և Դեմետրիոս երանելի եպիսկոպոսների մասին. կռամոլությամբ գազազածների ի՜նչ փորձությունների դիմացան: Նաև Որոգինեսը հերձված գցեց եկեղեցում: Դրանցից առաջ ևս` սուրբ հայրապետներն ու հայրերը ճշմարտության համար ո՜րքան մարտնչեցին և ո՜րքան նեղություն կրեցին նեղության վրա: Բայց ամենակալ Աստծու շնորհները, որոնցով զորացրեց և մարտում հաղթանակ շնորհեց նրանց, ովքեր Քրիստոսի համար պատերազմեցին և վերցրեցին պսակը, Սուրբ Հոգու այդ նույն շնորհները թո՛ղ զորացնեն ձեզ և անբիծ և անարատ պահեն, և թո՛ղ խափանեն եկեղեցու դեմ հարուցված պատերազմն ու անխռով և խաղաղությամբ պահեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մոտ: Իսկ այժմ ձեզ թողնում եմ բոլորի Տիրոջն ու Նրա ողորմությանը»:

Եվ այս ասելով` նրանց հետ մեկտեղ ծնկի իջավ, աղոթք վերառաքեց Տիրոջը, օրհնեց Աքեղասին և Ալեքսանդրոսին և ասաց. «Աստծու ողորմության խաղաղությունն ու շնորհները թո՛ղ լինեն ձեզ հետ»: Եվ Աքեղասն և Ալեքսանդրոսը լաց եղան ու արտասվեցին նրա ասածներից, հատկապես, որ ասել էր, թե` «Այլևս ինձ չեք տեսնի»: Եղբայրները համբուրեցին [սրբի] աջն ու մեծ տրտմությամբ բաժանվեցին: Եվ սուրբը դարձավ ներկաների կողմը, մխիթարության խոսքեր ասաց, որ ամուր մնան ուղիղ հավատքի, հույսի ու սիրո մեջ և հնազանդ լինեն Քրիստոսի ամենահեշտ լծին:

Եվ նրանք եկան, գաղտնաբար պատմեցին եկեղեցու հավատացյալներին սուրբ հայրապետ Պետրոսի ասածները. և՛ Արիոսի մասին, և՛ երանելիի մարտիրոսական վախճանի, և իր աթոռին Աքեղասի, իսկ հետո Ալեքսանդրոսի փոխանորդելու մասին, որ Տերն էր ցույց տվել: Եվ այս լսելով` սքանչացան: Նաև Արիոսն իմացավ, սակայն խորշելով ծածկում էր իր նենգությունը, վստահություն ներշնչելով Աքեղասին, Ալեքսանդրոսին և մյուսներին: Իսկ երանելին, իմանալով թագավորի հրամանը և զորագլուխների խորհածը, թե ինչպես գաղտնաբար սպանեն իրեն, և հատկապես Աստծու կամքը, որ իրեն ցույց էր տվել վախճանի ժամանակը, կամեցավ, որ ինքն անձամբ մահվան մատնի իրեն և անվնաս պահի ժողովրդին: [Եվ] մի ծեր մարդու, որ իր հետ նեղություններ էր կրում, ուղարկեց զորագլուխներին ասելու, որ գիշերով գան, բանտի ետևի կողմից ելք բացեն և [իրեն] վերցնելով` տանեն, ուր կամենում են, և մահվան վճիռն ի կատար ածեն: Եվ նրանք, ծերունուց լսելով այս, արեցին որպես ասված էր. գիշերով ծածուկ եկան և բացեցին բանտի [պատը]: [Եվ երբ քանդում էին], ասես Աստծուց սաստիկ հողմ եկավ, որպեսզի ոչ ոք չլսի բանտի քանդվելու աղմուկը: Եվ սուրբը ելավ նրանց մոտ` ասելով. «Անձս մահվան եմ տալիս և անվնաս պահում ժողովրդին, որ կամենում է մեռնել ինձ համար»: Եվ նմանվեց իր Տիրոջն ու Հովվին, որ Իր անձը տվեց գառների համար. բռնողների ձեռքը տալով Իրեն` ասաց. «Ես եմ, որին փնտրում եք» (Գործք Ժ. 21):

Եվ նրանք սրբին գիշերով տարան Մարկոս ավետարանչի նահատակության վայրը: Եվ մարդիկ, որ տանում էին նրան, սքանչանում էին սրբի համարձակությամբ, որ հոժարակամ մահվան էր գնում: Եվ երանելին ասաց. «Ինձ մի պահ սպասեցե՛ք»: Եվ նրանք պատկառանքով ասացին. «Թո՛ղ լինի` ինչպես կամենում ես»: Եվ [սուրբը], իջնելով Մարկոս ավետարանչի գերեզմանի մոտ, գրկեց գերեզմանը, և խոսում էր ավետարանչի հետ` ասես կենդանի [մարդու]: Եվ սկսեց ասել. «Ո՜վ պատվական հայր և Աստծու Միածին Որդու ավետարանիչ և Նրա չարչարանքների վկա. քեզ այս աթոռի հիմք, առաջնորդ և առաջին եպիսկոպոս ընտրեց մեր Փրկիչ Քրիստոսը: Դու հնչեցրիր Ավետարանի քարոզությունը Եգիպտոսում, այս քաղաքում, սրա սահմանների շուրջն ու բոլոր կողմերում: Կյանքի խոսքով լուսավորեցիր աստվածությանը հավատացողներին, որոնցից բազում վկաներ իրենց արյամբ Քրիստոսին ընծայվեցին և ընդունեցին մարտի հաղթության պսակը: Քո քարոզությամբ շատերը ծածուկ հաճոյացան Աստծուն. տղամարդիկ և կանայք, որ բազում ճգնությունների համբերեցին Քրիստոսի սիրո համար: Եվ դու դրեցիր Քրիստոսի այս եկեղեցու հիմքերը, իսկ քեզնից հետո աթոռն ընդունեց երանելի Անանիան, նրանից հետո` Մելիտոսը` արժանավոր կոչմամբ, իսկ նրանից հետո` Աստծու արժանավոր Դեմետրոսը: Հայրապետության աթոռին փոխանորդելը հասավ և ինձ, որ հետինն էի բոլորից, որ արժանի չէի եպիսկոպոս կոչվելու, բայց իմ Աստծու և փրկչի շնորհով և քո բարեխոսությամբ արժանացա, Մարկո՛ս, մեր հայր և Քրիստոսի ավետարանիչ և Նրա վկա: Եվ այժմ իրականանում է իմ սպասավորությունը և պետք է հեղեմ արյունն իմ Քրիստոսի անվան համար: Եվ անձն իմ հոժարությամբ եմ մահվան տալիս, որպեսզի ճշմարտության վկա դառնամ: Եվ այժմ իմ անձի համար բարեխոս եղի՛ր Տիրոջ մոտ, որ ինձ ընդունի դասն իմ հայրերի, որ քեզնից հետո ժառանգել էին աթոռը, և իմ Աստված Քրիստոսի վկան դառնամ, որ ընդունեմ հաղթության պսակը: Եվ արդ, որովհետև ժամանակը նեղում է, օգնական եղի՛ր իմ մարտիրոսությանը, որ աներկբա հավատով զորանամ տկարությունից: Ահա այս կամեցա ասել, հա՛յր և հայրապետ և Քրիստոսի ավետարանիչ ու Նրա վկա, որ առաջնորդն ես այս աթոռի, որ վերակացուն ես այս հոտի և հովիվների. Աստծու հզոր ձեռքով ամրացրո՛ւ նրանց և հեռո՛ւ պահիր Քրիստոսի եկեղեցու` որսացող թշնամիներից, որպեսզի քո [գրառած] Ավետարանով լուսավորված, այժմ և հանապազ բոլորը փառավորեն ամենասուրբ Երրորդությունը` ճշմարիտ խոստովանությամբ, երկրպագությամբ և օրհնությամբ, նաև անարատ վարքով և դեպի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ուղղագնաց ընթացքով»:

Եվ բարձրանալով Մարկոսի գերեզմանից` ձեռքերը երկինք կարկառեց և ասաց. «Աստծու Որդի և երկնավոր ու ամենակալ Հոր Բան, լսի՛ր Քո ծառայի աղաչանքները և երկնքից` Քո սրբությունից, նայի՛ր Քո ժողովրդին, որին փրկեցիր Քո պատվական արյամբ: Դադարեցրո՛ւ Քո սուրբ եկեղեցու դեմ հարուցված հալածանքները և այրի՛ր պատերազմի ելածներին: Սուրբ ավետարանչի և նրա քարոզության հետևորդ Քո ժողովրդին ուղիղ հավատով պահած աթոռակալների բարեխոսությամբ` այս հալածանքների ավարտի կնիք դարձրո՛ւ իմ արյան հեղումը, որպեսզի դադարի մրրիկը, որ նեղություններով և վտանգներով ալեկոծում է Քո եկեղեցին»:

Նույն պահին ձայն լսվեց երկնքից, որ ասում էր. «Պետրոսը գլխավորն էր առաքյալների, Պետրոս եպիսկոպոսն ավարտն է հալածանքների»: Եվ այդ ժամանակ Մարկոս ավետարանչի գերեզմանի մոտակայքում իր մշտական աղոթքն էր անում մի կույս, որ լսեց երկնքից հնչած ձայնն ու [Պետրոսի] աղոթքը և հետո պատմեց բոլորին: Իսկ երանելին, ավարտելով աղոթքը, համբուրեց սուրբ ավետարանչի հանգստարանը, ինչպես և մյուս հայրապետներինը, և դուրս եկավ նրանց մոտից: Եվ նայողները նրա երեսի փոխարեն հրեշտակի դեմք տեսան, և զարհուրելով` սքանչացան: Եվ ակնածելով` նրան տարան հարավային կողմը` Մարկոս ավետարանչի վկայարանի մոտ, այն հովիտը, ուր սրբերի հանգստարաններն էին: [Եվ այնտեղ երկու] երանելիների հանդիպեցին` մի սուրբ կույսի, որ վանական կանանց ավագն էր, և մի ծերունու. Աստծու հաջողությամբ նրանք կտավ էին բերել: Եվ սուրբ Պետրոս հայրապետն ասաց. «Ամեն ինչ կատարյալ է»: [Ապա] դիմեց ծերունուն և կույսին. «Փռեցե՛ք կտավը»: Եվ վրան բարձրանալով` տարածեց ձեռքերն ու Աստծուն աղոթելով ասաց. «Գոհանում եմ Քեզնից, իմ Տեր Աստված, որ արժանի արեցիր կատարելու իմ սպասավորությունն ու վերակացությունը Քո ժողովրդի, որ ինձ ավանդվեց Քո բարերարությունից: [Գոհանում եմ] նաև, որ ինձ պաշտպանեցիր անիրավ որսացողներից և ճշմարտության հակառակորդներից, կռապաշտներից և հերձվածողներից, որոնցից յուրաքանչյուրը մոլեգնաբար հալածում էր Քո սուրբ եկեղեցին: Եվ այժմ Քո կարողությամբ զորացրո՛ւ ինձ այս նահատակության մեջ, որին հասել եմ` մեռնելու Քո մեծ և ահազդու անվան համար: [Արժանացրո՛ւ], որ արյունն իմ հեղվի հանուն Քո սիրու, Տե՛ր, որ եկար և մեռար մեզ համար և հեղեցիր արյունդ Քո արարածների փրկության համար: Տե՛ր, անուշ բույրի մեջ ընդունիր իմ անձի կամավոր պատարագը, որ ընծայում եմ Քեզ հոժարակամ սրտով, և իմ ընթացքը դեպի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին բարի խոստովանությամբ ավարտի՛ր: Արժանի՛ դարձրու ինձ լինել սուրբ հայրերի մոտ, որ արժանավայել ուղիղ հավատով, սրբությամբ, արդարությամբ և անարատ վարքով պաշտեցին Քեզ, ճշմարի՛տ Աստված: [Արժանի՛ արա], որ նրանց հետ լինեմ հավիտենական կյանքում, և անճառելի օրհնություն և փառաբանություն մատուցենք ամենասուրբ Երրորդությանը` Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն. այժմ և հավիտյանս»:

Եվ պարանոցը խոնարհելով` երեք անգամ խաչակնքեց և ասաց զինվորներին. «Այժմ կատարե՛ք ձեզ հրամայվածը»: Եվ նրանք, զարհուրելով սրբի համարձակությունից և խոսքերից, երկյուղում էին կատարել թագավորի հրամանը: Եվ խորհրդակցեցին իրար հետ. ո՞վ փող կվերցնի և ի կատար կածի Աստծու ծառային մահապատժելու թագավորի հրամանը: Եվ զինվորներից մեկը քսանհինգ դահեկան ուզեց` նմանվելով Հուդային և նրա պատուհասը ժառանգելով: Եվ վերցնելով թուրը` հատեց սուրբ հայրապետի պարանոցն ու հեռացրեց նրա սուրբ գլուխը:

Եվ զինվորները, տագնապելով հավատացյալ ժողովրդից, անմիջապես հեռացան այնտեղից: Իսկ կույսն ու ծերունին գլուխը դրեցին դիակի հետ: [Բոթն] անմիջապես հասավ հավատացյալ ժողովրդին, և բոլորն այնտեղ էին դիմում: Եվ մեծ ողբ եղավ հեռացած հայրապետի համար, և ամեն ոք կամենում էր տեսնել և մոտենալ սուրբ վկային: Եվ նրան ամփոփեցին մաքուր կտավով և խնկով և նստեցրին հայրապետական գահին ու տարան հանգստարանը, որի տեղն ինքն էր ցույց տվել: Եվ մեծ պատվով դրեցին այնտեղ, որովհետև Աստված փառավորում է Իրեն փառավորողներին:

Այսպես վկայեց Պետրոս սուրբ հայրապետը` ի փառս ամենասուրբ Երրորդության` Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու. այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից. ամեն:

 

Վարք Սրբոց, Հատոր Դ, Ս. Էջմիածին – 2010թ.

 

06.04.15
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․