Գրքեր

Սուրբ Պլատոնի վկայաբանությունը

Անկյուրացիների քաղաքի ատյանում նստելով` Ագրիոսը հրամայեց իր առջև կանգնեցնել երանելի Պլատոնին, որ Գաղատացիների ամբողջ աշխարհում անվանի էր. մանկահասակ, գեղեցկատես և աստվածային Գրքերի իմաստությամբ լի: [Հրամանին ի պատասխան] Իբրիդիոս դահճապետն ասաց. «Տե՛ր իմ, ահավասիկ քո բեմի առջև է»: Եվ երբ դատավորը տեսավ նրան, ասաց. «Ամբողջ աշխարհը խաղաղությամբ է ապրում. դու ինչո՞ւ ես համառում մոլորությանդ մեջ և քեզ հետ մոլորեցնում շատերին»: Սուրբն ասաց. «Ո՛վ դատավոր, դուք եք մոլորյալ, որ, թողնելով երկնքի և երկրի արարչին, քարերն ու փայտերն եք երկրպագում»: Դատավորն ասաց. «Մանուկ հասակդ անմտության մեջ է գցել քեզ և, ինչպես տեսնում եմ, բազում տանջանքների է մատնել: Անմիջապես ասա՛` ի՞նչ կրոնի ես, ո՞ր քաղաքից և ի՞նչ է քո անունը»: Սուրբը պատասխանեց. «Եթե կրոնս ես կամենում իմանալ` քրիստոնյա եմ, մեծացել եմ այս քաղաքում, և անունս Պղատոն են դրել ծնողներս: Եվ մորս որովայնից Քրիստոսի ծառա եմ»: Դատավորն ասաց. «Քրիստոսի անունը տալուց ոչ մի օգուտ չունես, որովհետև շատերը, որ Նրա անունը խոստովանեցին, մահվան մատնվեցին, իսկ ովքեր ուրացան Նրան, մեծամեծ պարգևներ ստացան թագավորներից: Եվ այժմ ասում եմ քեզ. ընդունի՛ր ինքնակալների [հրամանը] և մեծամեծ գանձեր կստանաս ու կազատվես ահավոր տանջանքներից»: Սուրբը պատասխանեց. «Ես իմ Թագավորին եմ ընդունում, որովհետև Նա է իշխում այս և հավիտենական ժամանակներում»: Դատավորն ասաց. «Այդպես մի՛ պատասխանիր, այլ խոհեմությամբ խորհի՛ր օգուտիդ մասին, որովհետև պատկառելի հրաման է տվել ինքնակալը բոլոր քրիստոնյաների համար` կամ թո՛ղ զոհ մատուցեն, կամ` մեռնեն»: Սուրբը պատասխանեց. «Իսկ Աստված այլ հրաման է տվել քրիստոնյաներին. [միայն] Իրեն երկրպագել»: Այնժամ բարկացած դատավորը չորս զինվորների հրամայեց սրբին պառկեցնել և արջառաջիլերով ծեծել: Եվ այնքան երկար տանջեցին սրբին, որ [հոգնելով]` զինվորները փոխարինում էին մեկը մյուսին: Իսկ սուրբը միայն գոհանում և Քրիստոսի անունն էր խոստովանում: Դատավորն ասաց. «Ա՜յ թշվառա կան, մահվանից դեպի կյանք փութա՛»: Սուրբը պատասխանեց. «Լավ ես խրատում, ո՛վ դատավոր, որովհետև այսպես կամենում եմ սրանից փախչել և մշտնջենավոր կյանքը մտնել»: Դատավորը հարցրեց. «Ա՜յ թշվառական. և՛ երկու մա՞հ կա, և՛ երկու կյա՞նք»: Սուրբը պատասխանեց. «Այո՛»: Դատավորը հարցրեց. «Եվ որո՞նք են»: Սուրբը պատասխանեց. «Մեկն առժամանակյան է, մյուսը` հավիտենականը»: Դատավորն ասաց. «Մի՛ շատախոսիր, այլ մոտեցի՛ր, զո՛հ մատուցիր աստվածներին և ազատվի՛ր տանջանքներից»: Սուրբն ասաց. «Արա՛ ինչ կամենում ես, որովհետև ո՛չ հուրը, ո՛չ սուրը, ո՛չ գազանները, և ո՛չ որևէ այլ տանջանք չի կարող ինձ հեռացնել իմ Աստված Հիսուս Քրիստոսից, որ մահացավ մեզ համար և հարություն առավ»: Այդ ժամանակ դատավորը հրամայեց նրան բանտ տանել: Եվ սուրբը բոլոր իր մոտ գնացողներին սովորեցնում էր [աստվածային խոսքը]:

Վեց օր անց դատավորը հրամայեց իր առջև բերել երանելիին: Եվ տանջանքի բազում գործիքներ պատրաստեցին` նրան զարհուրեցնելու համար: [Դատավորն] ասաց. «Տանջանքի այս բոլոր գործիքները քեզ համար են պատրաստված, բայց եթե կամենաս, դրանցից կազատվես… և ոչ միայն: Մի միամորիկ դուստր ունեմ, քեզ պես գեղեցիկ. նրան քեզ կնության կտամ, նաև մեծամեծ նվերներ… և իմ որդին կլինես, միայն մոտեցի՛ր, զո՛հ մատուցիր աստվածներին և ճաշակի՛ր նվիրական զոհից»: Սուրբը պատասխանեց և ասաց. «Չա՛ր ոգու սպասավոր և Քրիստոսի թշնամի, քո հայր սատանայի պես խարդավանքով ես ուզում խաբել ինձ. ո՛չ քո ստերով կխաբվեմ, և ո՛չ կվախենամ քո սպառնալիքներից»: Եվ բարկանալով` դատավորը հրամայեց պղնձյա մահիճը [մոտ] բերել և սրբին պառկեցնել վրան, մահճի տակ կրակ վառել, իսկ սրբի վրա լցնել ձեթ, ծծումբ, կուպր և մոմ: Եվ երբ տանջանքի գործիքը պատրաստ էր, և սպասավորները դատավորի հրամանով վառեցին կրակը, երանելին աչքերը երկինք հառեց և այսպես ասաց. «Ի՛մ Տեր Հիսուս Քրիստոս, հրեշտակների՛ և բոլոր արարվածների Աստված, Դու ես, որ ամեն տեղ զորացնում ես Քո ծառաներին և համբերություն շնորհում բոլոր Քեզ հուսացողներին: Դու ցույց տվեցիր Քո Աստվածության զորությունը նաև Բաբելոնում` հուրը ցողի փոխելով: Այժմ ինձ համար ևս գործի՛ր Քո սքանչելիքը, առաքի՛ր Քո հրեշտակին և ցրի՛ր այս բոցը, որպեսզի բոլորը, որ կուռքերի մոլորության մեջ են, իմանան, որ միայն Դու ես ճշմարիտ Աստված, մշտապես փառավորված Հոր և Սուրբ Հոգու հետ` այժմ և հավիտյանս. ամեն»: Եվ քրիստոնյաների բազմությունը, որ մոտերքում էր կանգնած, կրկնեց` «Ամեն»: Եվ հուրը մարեց, և հզոր լույս ծագեց նրա վրա, և անուշաբույր օդով լցվեց [շրջակայքը]: Եվ ամբոխն սկսեց աղաղակել և ասել. «Մեծ է քրիստոնյաների Աստվածը, և միայն Նա է Աստված»:

Իսկ ամենաթշվառ դատավորը այս ամենից չհասկացավ ճշմարտությունը, այլ սքանչելիքի լույսից կուրացած, եղածը կախարդություն էր համարում, հրամայեց, և սրբին իջեցրին պաղնձյա մահճից և կանգնեցրին դատավորի առջև: Ագրիոսն ասաց. «Երդվի՛ր իմ աստված Ապոլոնին: Չես ապրի, եթե չուրանաս խաչյալին, որին Աստված ես անվանում»: Սուրբը պատասխանեց. «Ո՜վ թմրած սիրտ և կուրացած միտք, ի՜նչ ես հայհոյություն խոսում. այս ամենից հետո չճանաչեցիր իմ Աստծու զորությունը և տակավին լրբանում ես»: Առավել բարկանալով` դատավորը հրամայեց պրկել նրան և հասակի երկարությամբ փոկ-փոկ հանել կաշին: Եվ երբ դահիճներն սկսեցին կատարել այս անողորմությունը, ճգնազգյաց վկան ոչինչ չասաց ի պատասխան, այլ միայն սաղմոսում էր և ասում. «Համբերությամբ սպասեցի Տիրոջը, Նա նայեց ինձ և լսեց աղոթքներս» (Սաղմ. ԼԹ. 2):

Սրանից հետո [դատավորը] հրամայեց կախել սրբին և քերել: Եվ այնքան քերեցին ամբողջ մարմինը, մինչև որ [առողջ] տեղ չմնաց. անգամ թաթերն ու ծնոտը քերեցին: Եվ վկայի արյունը հոսում-իջնում և ոռոգում էր [տանջանքների] տեղը: Սրանից հետո հրամայեց իջեցնել նրան և շիկացած երկաթներ բերել և դարբնի քուրայում բորբոքելով` վրան դնել. և այսպես այրեցին-խորովեցին նրա ամբողջ մարմինը: Այս ամենից հետո հրամայեց բանտ նետել և բանտապաններին պատվիրեց, որ չթողնեն, որ որևէ քրիստոնյա մտնի նրա մոտ, այլ միայն նրանք ժամանակ առ ժամանակ մի կտոր հաց և մի բաժակ ջուր տան:

Իսկ երանելի Պղատոնը բանտում տասն օր սոված մնաց և միայն աղոթում էր գիշեր ու ցերեկ: Եվ կերակրվում էր` հիշելով Փրկչի խոսքը. «Ո՛չ թե հացով է մարդ ապրում, այլ խոսքերով, որ ելնում են Աստծու բերանից» (Բ. Օրին. Ը. 3; Մատթ. Դ. 4):

Տասն օր անց դատավորը հրամայեց իր մոտ բերել և առաջվա պես հարցաքննելով` չկարողացավ համոզել սրբին: Դրանից հետո մահվան դատավճիռ կայացրեց` սրով հատել գլուխը: Դահիճները նրան վերցնելով քաղաքից դուրս` մի [ամայի] տեղ տարան: Եվ սուրբն աղաչեց դահիճներին, որ թողնեն` մի փոքր աղոթի: Եվ նրանք թողեցին: Եվ դեպի արևելք դառնալով` ձեռքերը երկինք պարզեց և մեկ ժամ Տեր Աստծուն աղոթեց մտքում, իսկ աղոթքի վերջում փառավորեց և ասաց` «Ամեն»: Ապա բարձրաձայն խոսեց և ասաց. «Տե՛ր Հիսուս, իմ հոգին ընդունի՛ր խաղաղությամբ»: Եվ այս ասելով` խոնարհեց պարանոցը, և շեշտակի իջնելով` դահճի սուրը հատեց նրա գլուխը:

Եվ այսպես Քրիստոսի մեծ վկա Պղատոնիոսը մարտիրոսվեց ի փառս Աստծու, նոյեմբեր ամսի տասնութին` փառավորելով ամենասուրբ Երրորդությունը. այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից:

 

 

Վարք Սրբոց, Հատոր Դ, Ս. Էջմիածին – 2010թ.

 

06.04.15
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․