Գրքեր

Հոգեկան վշտի արդյունքները

«Ովքեր ցանում էին արտասուքով, ցնծությամբ պիտի հնձեն» (Սաղմ. 125.5

Տառապանքը կամ վիշտը գոյություն ունի ամենուր. սա ամենքս էլ գիտենք: Այն մեր կամքից անկախ երբեմն գալիս ու ներխուժում է մեր ներաշխարհ, ջլատում է մեր կենդանությունը և սպառում մեզ՝ առանց ուշադրություն դարձնելու մեր գործադրած ջանքերին կամ ունեցած հարստությանը, տգիտությանը կամ իմաստնությանը:

Այն այնպես է վրա հասնում, որ մենք անկարող ենք լինում Ֆելիքսի՝ Պողոս առաքյալին ուղղած խոսքի նման ասել. «Դու առայժմ գնա՛, և երբ ժամանակը գա, ես կկանչեմ քեզ»:

Վիշտը չի սպասում, որ իր մոտ գնանք կամ իրեն հյուրասիրենք, նա ինքն է գալիս ու հաճախ հանկարծակի և ուժգին գրկախառնությամբ փարվում է մեզ: Եվ կարծես թե առանց նրա կամքի որևէ բան չի կարող մեզ ազատել նրա ճիրաններից:

Այն մարդը, որը չի տառապում և երբևէ չի տառապել ու այս աշխարհում վիշտ չի ունեցել, մի անհեթեթ բացառության դրսևորում է: Պիտի ասեի, թե այդպիսի մեկն ասես Աստծուց մոռացված լինի, սակայն պետք է գիտենալ, որ Աստված որևէ մեկին չի մոռանում:

Տառապանքը կամ վիշտն աշխարհում գոյություն ունեցող հնագույն խնդիրն է: Մի՛ լսեք ներկայիս մտածողներին, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում ձեզ տարհամոզելու համար: Մի՛ հավատացեք նրանց խոսքերին, ովքեր ասում են. «Այս աշխարհի երեսին վիշտ չի լինի, եթե անտարբերությամբ ու հեշտասիրությամբ ապրես»:

Եթե մի հայացք նետենք հունական կամ հռոմեական հին աշխարհի վրա և քննենք նշանավոր փիլիսոփաների խոսքերը, միևնույն բանն է իբրև դարման առաջարկվում վշտի համար. հեշտասիրություն՝ Էպիկուրով, և անտարբերություն՝ ստոյիկյան Զենոնով:

Մեկ ուրիշ իմաստասեր էլ, որն ավելի խորությամբ է քննել վիշտը, նրա մեջ տեսել է նախախնամության խորհրդավոր գործիքը, որը ծառայում է մարդու դաստիարակությանը:

Այդ իմաստասերը Սենեկան է՝ հնագույն փիլիսոփայական աշխարհի մեծանուն այդ անձնավորությունը, որի գրությունները մի շարք հարցերում համապատասխանում են Ավետարանի բարձրագույն սկզբունքներին:

Սուրբ Գիրքը երբևէ դրութենական եղանակով չի խոսում ո՛չ այս կնճռոտ հարցի վերաբերյալ և ո՛չ էլ որևէ այլ խնդրի առնչությամբ: Սուրբ Գիրքը երբևէ փիլիսոփայական պատասխաններ չի տալիս մեր անկայուն ու հուզված մտքում հղացած բոլոր հայացքներին, սակայն Աստվածաշունչն այս կամ այն խնդրի մասին ինչ ասում է, բավարար է մեր մրմունջները կամ դժգոհությունները լռեցնելու համար, և սուրբգրային պատասխանները, միաժամանակ, մեր աչքերի առջև արդարացնում են նաև կենդանի Աստծու նկարագիրը:

Համաձայն Սուրբ Գրքի՝ վիշտը ոչ միայն մի բնական երևույթ է, ո՛չ թե պարզապես Արարչի սկզբնարար կամքի մի դրսևորում, և ո՛չ էլ ճակատագրական մի իրողություն, այլ այն հետևանք է Աստծու դեմ ուղղված անկարգության ու անհնազանդության:

Աստված չի ցանկացել և չի ցանկանում, որ վիշտը գոյություն ունենա. այն հաճելի չէ Աստծուն: Երբ մարդ հնազանդվում է Տիրոջն ու իր պարտավորությունները երկյուղածությամբ և ներդաշնակությամբ է իրագործում, այդ ժամանակ տառապանքն ինքնաբերաբար անհետանում է, և մարդ երջանիկ ու ուրախ է զգում ինքն իրեն:

Մարդ արարածը, սակայն, կարծես հնազանդությունից կամ համակերպությունից ավելի նախապատիվ է համարում ապստամբությունն ու ըմբոստությունը, և այդ պատճառով է, որ վիշտն անխուսափելիորեն ընկերակցում է մարդուն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդն ապրում է աշխարհի երեսին:

Աստծուց հեռանա՛լն է, որ նշանակում է գերի լինել տառապանքին և վշտին. «Ապականվեցիր, ո՛վ Իսրայել, քանի որ հակառակվեցիր Ինձ՝ քո Օգնականին» (հմմտ. Օս. 13.9):

Ուրեմն վիշտն ու արտասուքը, տառապանքը և հեծկլտանքը, առհասարակ, հոգու ապստամբ կեցության հետևանքն են: Այն մեղքի նման գաղտնաբար սողոսկում է սրտի մեջ և սրտից՝ այդ մշտաբաց ու մշտաբուխ ակնաղբյուրից, համաչափորեն, համերաշխության խորհրդավոր օրենքով տարածվում է բոլոր, մինչև իսկ ամենաթույլ զգայարանների վրա:

Եվ այդպիսով ոչ մի օր, ոչ մի ժամ ու նույնիսկ ոչ մի րոպե մարդ առանց տառապելու և արտասվելու չի ապրում ու նույնիսկ չի մեռնում…

Մի կողմից Սուրբ Գիրքն ընդունում է այս մեծ սկզբունքը, ըստ որի՝ տառապանքն ու արտասուքը մեղքից են ծնվում, սակայն մյուս կողմից էլ պայծառ հնչերանգով  հաստատում է, որ մեղքը նույն ինքը վիշտը չէ, և ոչ էլ ասել «վիշտ»՝ նշանակում է ասել «մեղք»:

Այլ խոսքով ասած՝ մեղքն ու վիշտը բնավ համարժեք չեն իրար: Սուրբ Գիրքը մերժում է այն գաղափարը, որ եթե մեկը վիշտ կամ արտասուք ունի, անկասկած մեղավոր մարդ է:

Աստվածաշունչն արգելում է, որ մենք մեր ձեռքը վերցնենք աստվածային կշեռքն ու մեր կարճ և անբավարար տեսողությամբ մեկնաբանենք Աստծու դատաստանը: Հոբ Երանելու վիշտն ու արտասուքը, տառապանքը և ցավը, կորուստներն ու հիվանդությունը մի՞թե մեզ պիտի մղեն ենթադրելու, թե այդ բարեպաշտ ու աստվածավախ մարդը մեղավոր մեկն էր. ո՛չ, բնա՛վ:

Արդյո՞ք Հիսուս էլ նույն բանը չի ուսուցանում, երբ Սելովամի աշտարակի տակ մնացածների մասին ասում է. «Կարծում եք, թե նրանք ավելի մեղապա՞րտ էին, քան Երուսաղեմում բնակվող բոլոր մարդիկ: Ո՛չ, ասում եմ ձեզ»:

Մեր մեջբերած վերոնշյալ տեսակետներով մենք կարողացանք բավականաչափ քննել, թե վշտի մասին ինչ է վարդապետում իմաստասիրությունը, և թե ինչ՝ Սուրբ Գիրքը: Մենք, սակայն, նկատի առանք միայն խնդրի տեսական կողմը, կամ էլ, կարող ենք ասել, խնդիրը միայն մեկ կողմից ուսումնասիրեցինք:

Այժմ վիշտը դիտարկենք գործնական հողի վրա և տեսնենք, թե այն ինչ արդյունքներ ունի. այս կետը մեր քարոզի հաջորդ մասնաբաժինն է կազմում:

«Ովքեր ցանում էին արտասուքով, ցնծությամբ պիտի հնձեն»… Հոգեկան վիշտն ու արտասուքը սիրտն ու հոգին դաստիարակելու մեծագույն դերն ունեն մեր կյանքում: Առանց վարանելու կարող ենք ասել, որ ով արտասվելու և վշտի մեջ խոցված ու տառապած լինելու բախտին է արժանացել, սակայն շարունակել է բարի մնալ, նա ամուր կառչել է փրկության ճանապարհին:

Միևնույն ժամանակ, սակայն, ստույգ է, որ վիշտը կարող է բոլորովին հակառակ ազդեցությունն առաջ բերել: Սուրբ Օգոստինոսը վիշտը համեմատում է այն ջերմության հետ, որը հալեցնում է ոսկին, բայց և կարծրացնում է կավը, որը նպաստում է կյանքի արգասավորմանը, սակայն նաև արագացնում է մարդու տարրալուծումը:

Ուրեմն ամեն բան կախված է տառապողի ներքին վիճակից: Վիշտը, որը մենք կրում ենք, մեզանից ոմանց մեջ կարող է խոնարհություն ծնել: Արտասուքը ոմանց սիրտը նորոգում է, ոմանց էլ հյուծում և չարացնում է: Ոմանց համար դառնում է լուրջ ու հեզահամբույր հրեշտակ, որը մոտեցնում է ճշմարիտ կյանքին, իսկ ոմանց համար էլ զղջման արտասուքների նվիրական աղբյուր է դառնում:

Որոշ մարդկանց կիզող կրակի նման չորացնում ու խամրեցնում է նրանց հոգու խորքում գտնվող ապագայի բարոյական բոլոր սերմերը, ոմանց համար՝ օրհնություն, իսկ ոմանց համար էլ անեծք է դառնում:

Գողգոթայի բարձունքում հոգեվաքի մեջ գտնվող երկու թշվառներ կային, որոնք գտնվում էին Հիսուսի աջ և ձախ կողմերում. նրանք թեև հավասարապես նույն պատժին էին արժանացել, սակայն նրանցից մեկը հավատում էր, իսկ մյուսը՝ հայհոյում, մեկը զղջում էր, իսկ մյուսն՝ ընդվզում:

Նրանց, ովքեր տառապում են այն համոզմունքով, որ տառապանքը, վիշտն ու արտասուքն Աստծուց են ուղարկվել իրենց որպես բարերար և սրբարար բալասան, պիտի ցույց տամ, թե նմանատիպ տառապանքն ինչպիսի դրական հետևանքներ կարող է ունենալ և ինչպիսի բարերար պտուղներ կարող է տալ:

Վիշտը մոտեցնում է Աստծուն. շատերի համար Աստված միայն գաղափարական մի երևույթ է, առաջին մեծ Պատճառն ու Ստեղծիչը: Այդպիսի մարդկանց համար դա է բացարձակ ճշմարտությունը: Ուրեմն ի՞նչ պետք է անել, որպեսզի իմացական հավատքին կցվի ճշմարիտ, կրոնական հավատքը:

Շլայերմախերը՝ իմաստուն մտածողը, ասում է, որ մարդ պետք է ինքն իրեն կախման դնի Աստծուց: Այդ կախման զգացումից է, որ ծնվում է հավատքը: Ուրեմն ի՞նչն է, որ իսկապես առաջ է բերում այդ զգացումը. վիշտն ու արտասո՛ւքն են, որ խոնարհեցնում են մեր ամբարտավան գլուխները, և մենք նրանց «շնորհիվ» խոստովանում ենք մեր պարտությունը:

 Վիշտն ու արտասո՛ւքն են, որ մեզ դեմ առ դեմ են հանում Աստծու առջև, և այնժամ մենք տեսնում ենք Նրա արդարությունն ու սրբությունը: Ահա ուրեմն արտասուքի ու վշտի բարի արդյունքը, որի մեջ ցնծության և ուրախության ձայներ կան Արարչին ու Նախախնամողին հասցեագրված:

Վիշտը բացահայտում է մարդուն. սա ապացուցելու առանձնակի կարիք չկա: Ժողովրդական իմաստությունն ասում է. «Մարդ այն ժամանակ է ճանաչվում, երբ տառապում է»: Ճանաչելի չէ նա, ում համար ամեն ինչ հաջող է ընթանում. ճանաչելի չեն այդպիսի մարդու ներքինը, սիրտն ու հոգին, սերը և հավատքը:

Պետք է ամենահարմարավետ վիճակից ցած ընկնել և անցնել թշվառության դառնությունների միջով՝ հասկանալու համար, թե ինչեր են տեղի ունենում մյուս մարդկանց սրտերում՝ թշվառացած աղքատի կամ կարծրասիրտ մարդու սրտում:

Հարկ է, որ մարդ վշտի մեջ ողբա արցունքներով ու տառապի, որպեսզի, եթե սրբություն և արդարություն ունի, բարություն ու անմեղություն ունի, դա է՛լ ավելի մեծ փայլով ու պայծառությամբ շողշողա:

Վիշտը ներգործում է գիտակցության վրա ու նվաճում է կամքը. վիշտն ու արտասուքն են, որ խորտակում և լուծարում են անձնասերների հպարտության շղթաները, ինչպես նաև համառ ու վայրագ ցանկությունների կապանքները:

Վիշտն ու արտասուքն էին, որ կռապաշտ քանանացուն մոտեցրին Քրիստոսին: Նա երբևէ չպիտի երազեր Քրիստոսի մոտ գնալու մասին, եթե իր սիրտն արյունոտված ու վիրավորված չլիներ իր դստեր սոսկալի և աղիողորմ պատկերով:

Արտասուքով ապրած ու վարած կյանքը ցնծության ողջույններով ամփոփվեց: Ո՞վ կարող էր այդ քանանացուց ավելի ուրախ և երջանիկ լինել. թերևս այդքան ցնծալից ուրախությամբ ու երջանկությամբ չողջուներ իր դստերն ու չկապվեր Հիսուսի սրտին, եթե չունենար այդ վիշտն ու տառապանքը:

Այդպես նաև Հայրոսը չպիտի կանչեր Հիսուս Փրկչին, եթե ականատես եղած չլիներ իր մահամերձ դստեր վիճակին: Հարցրե՛ք այն անթիվ հավատացյալներին, թե նրանք ինչո՞ւ են տարիներ ի վեր աշակերտում ու հետևում Քրիստոսին: Նրանք պիտի պատասխանեն, որ իրենց մտքով իսկ չէր անցնի դա անել, եթե իրենց սիրտը վշտերով խոցված չլիներ ու իրենց աչքերում արտասուք չհայտնվեր:

Առհասարակ, կարծիք կա, թե ուրախությունը հոգին սրտազեղ ու սիրելի է դարձնում, սակայն դա մի տեսակետ է, որն առաջանում է իրադարձությունների մակերևութային քննությունից: Այդ երևակայական, հարատև «երջանկությունն» այլ բան չէ, քան եսասիրությունը, որովհետև այդպիսի «երջանկության» ստույգ նպատակն է մոռացության մատնել նրանց, ովքեր տառապում են:

Դարձյալ, երբ Աստված կամենում է մեկի սրտից բխեցնել ճշմարիտ, խորին ու տևական սերը, գրեթե միշտ վշտով է բացում այդ սիրտը: Աստված վշտացյալներին հանձնեց մխիթարության գերագույն պատիվը: Այրին և սարկավագուհին ի սկզբանե կոչված էին այդ նույն գերագույն պատվին՝ մխիթարության ու վայելքի օրենքին, ճիշտ այնպես, ինչպես որ շնորհների օրենքի համաձայն էլ աղքատներն են, որ հարստացնում են ուրիշներին:

Ո՞րն է Եկեղեցու հաստատունության ու աշխարհի կերպարանափոխության պատճառը. օ՜հ, այդ միակ, անհամեմատելի ու անբացատրելի պատճառն այն վիշտն է, որն իր լրումը գտավ խաչի վրա…

Խաչի վրա է, որ մշտապես տեսանելի է վշտի ու արտասուքի անցամաքելի, բաց աղբյուրը, ուր մարդկության բոլոր սերունդները գալիս են իրենց ծարավը հագեցնելու… արտասուք, որը նորոգում ու պտղաբեր է դարձնում նույնիսկ ամենացամաքած սրտերը:

Եվ վերջապես, պետք է գիտենանք, որ հոգեկան վիշտն ու արտասուքը, իսկապես, թեև մեզ անհանգստություն և տագնապ են պատճառում, սակայն առաջացնում են նաև արդարություն ու ցնծություն, որոնք մարդ վայելում է խաղաղության և անդորրության մեջ (տե՛ս Ես. 32.17):

Ուրեմն գիտենանք, որ երբ վիշտ, արտասուք և տառապանք ենք ունենում, դրանք մեզ պիտի ավելի մոտեցնեն Աստծուն, պիտի ճանաչեցնեն մեր միջի մարդուն, պիտի խորտակեն մեր համառ կամքը, պիտի ոչնչացնեն մեր հպարտության, ինչպես նաև վայրագ ցանկությունների կապանքները, և մեզ պիտի դարձնեն սուրբ, հեզ, աստվածասեր ու մարդասեր, բարի և առաքինի, ու վերջապես մեզ պիտի արժանացնեն հավիտենական փառքի և պսակի, որպեսզի կարող լինենք փառաբանելու Հորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն հավիտյանս. ամեն:

 

 

Ղևոնդ վրդ. Դուրյան (Կ. Պոլիս), «Փոքր քարոզգիրք ժողովրդի համար»,Կ Պոլիս, 1905 թ.

Արևելահայերենի վերածեց Գևորգ սրկ. Կարապետյանը

 

10.07.23
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․