5 Մարտ, Գշ, Մեծ պահքի ԻԳ օր

Գրքեր

Կանանց մասին

Բարեպաշտությամբ և առաքինի վարքով զարդարված մի եպիսկոպոս աղոթում էր բոլոր սուրբերին, բայց առավելապես Սուրբ Անդրեաս առաքյալին, այնքան որ իր բոլոր գործերը կատարելիս հանապազ այս խոսքն էր հավելում. «Ի փառս Աստծո և Սուրբ Անդրեասի»:

Իսկ մարդկանց հոգիների սկզբնաչար թշնամին` ընդդեմ սրբին նախանձով վառված, իր ողջ խորամանկությամբ հնարքներ էր բանեցնում, թե ինչպես նրան կարողանար խաբել: Ապա հույժ գեղեցիկ կնոջ կերպարանք ընդունելով` եպիսկոպոսի մոտ եկավ` ծանուցելով, թե նրա առջև կամենում էր իր մեղքերը խոստովանել: Եպիսկոպոսը խոստովանության համար նրան ուղարկեց մի խոստովանահոր մոտ, ով հենց այդ գործին էր կարգված:

Սակայն սատանան մերժեց` ասելով.

-Մարդկանցից ոչ մեկի առջև չեմ հայտնի սրտիս գաղտնիքները, բացի միայն եպիսկոպոսից:

Եվ վերջինս համաձայնվելով` կարգադրեց նրան իր մոտ գալ: Եպիսկոպոսի մոտ գալով` նա ասաց.

-Տե՛ր, աղաչում եմ քեզ, ողորմի՛ր ինձ, քանզի ինչպես տեսնում ես, մանկությունից փափուկ կյանքով եմ մեծացել: Թագավորական զարմից ծնված լինելով է, որ հենց այս զգեստներով եմ եկել, քանզի հայրս` մեծազոր թագավորը, ազնվական մի իշխանի էր կամենում ինձ կնության տալ, ում պատասխան տվեցի, թե բնավ չեմ կամենում կնության գնալ, որովհետև իմ Տիրոջ` Հիսուս Քրիստոսի առջև խոստացել եմ կուսությունս հավիտյան պահել: Բայց արդ, դա անչափ վտանգված էր.  հարկավոր էր կա՛մ հորս կամքը կատարել, կա՛մ սաստիկ տանջանքներ ընդունել: Ապա գաղտնի փախա. լավ համարեցի պանդխտությամբ ապրել, քան փեսայիս հավատարիմ լինելով` ուխտազանց լինել: Արդ, լսելով սրբությանդ համբավը` եկա թևերիդ հովանու ներքո քեզ ապավինելու, հուսալով այստեղ առանձնակի տեղ գտնել, որտեղ աղոթքով, մտքի տեսությամբ ու լռությամբ զբաղվելով` կարողանամ նաև այս կյանքի վտանգներից փրկվել:

Եպիսկոպոսը, զարմանալով  նրա ազգատոհմի մեծության, մարմնի գեղեցկության, հոգու ջերմեռանդության և այսպիսի քաղցր խոսքերի վրա, մեղմաբար և սիրով պատասխանեց` ասելով.

-Քաջալերվի՛ր, դո՛ւստր, մի՛ երկնչիր, քանզի Նա, ում սիրո համար և՛ քեզ, և՛ ճոխությունդ, և՛ բարեկամներիդ այդքան արիաբար արհամարհել ես, փոխարենը քեզ այս կյանքում շնորհների առավելությամբ կհատուցի և հանդերձյալում կատարյալ փառք կպարգևի: Նաև ես` Նրա ծառան, խոստանում եմ  քո բոլոր կարիքների մասին հոգ տանել: Քեզ համար ընտրի՛ր ուզածդ բնակության վայրը, իսկ այժմ կամենում եմ, որ ինձ հետ ճաշես:

Եվ նա ասաց.

-Ո՜վ հայր սուրբ, մի՛ արա դա, միգուցե այստեղից մեկը կասկածներ ունենա, որից ձեր բարեհամբավ մեծությունը վնասվի:

Եպիսկոպոսը պատասխանեց.

-Մեզ հետ սեղանի շուրջ շատերն են լինում, այդ պատճառով ոչ մի չար կասկած հիրավի այստեղից չի կարող ծնվել:

Արդ, երբ եկան սեղանի մոտ, եպիսկոպոսը կարգադրեց, որ նրան իրեն դեմ հանդիման նստեցնեն, իսկ ուրիշներին այս ու այն կողմ բազմեցրին: Եպիսկոպոսը շատ էր նրան նայում և նրա գեղեցկությանը նայելու ժամանակ հազիվ էր կարողանում աչքն այլ կողմ թեքել: Եվ այսպես, որքան հայացքով նրա մեջ էր թափանցում, սիրտն այնքան վիրավորվում էր: Եվ երբ նրա երեսին նայելուց չէր դադարում, սատանան նրա հոգին սաստիկ խոցոտում էր, և մոտ էր մեղքին տրվելու, եթե ժամանակին դիպվածը օգնության չհասներ: Բարերար Աստծո խնամքը նրան թույլ չտվեց ընկնել, քանզի պանդուխտ մի մարդ գալով բախեց դուռը և մեծաձայն աղաղակեց, որպեսզի իրեն եպիսկոպոսի մոտ տանեն: Եվ քանի որ չկամեցան, է՛լ առավել ուժգին էր բախում: Եպիսկոպոսը կնոջը հարցրեց.

-Քեզ հարմա՞ր է թվում այդ մարդուն ներս բերել:

Վերջինս պատասխանեց.

-Նախ առակ առաջարկենք նրան, եթե մեկնաբանի, թող ներս գա, իսկ եթե ոչ` իբրև եպիսկոպոսի տեսությանն անարժան մեկը, թող ներս չմտնի: 

Այս խոսքերը բոլորին էլ հաճելի թվացին, բայց քանի որ ոչ ոք չգիտեր այսպիսի բան առաջարկել, եպիսկոպոսը կնոջն ասաց.

-Դու, որ ամեն ինչում իմաստությամբ և ճարտարորեն գերազանց ես, ինքդ առաջարկի՛ր այդպիսի առակ:

Այնժամ կերպարանված սատանան ասաց.

-Թող նրան հարցնեն` ո՞րն է այն մեծագույն հրաշքը, որ Տեր Աստված փոքր բանի վրա արեց:

Երբ պանդուխտ մարդուն այն առաջարկեցին, նա պատասխանեց.

-Մեր երեսների զանազանությունն ու գեղեցկությունն է, քանզի մարդկանց այսքան բազմության մեջ, որ եղել է, կա և լինելու է մինչև աշխարհի վերջը, երկու հոգիներ չեն գտնվի, որոնց երեսներն ամբողջությամբ նման լինեն, նույնպես էլ Ամենազոր Աստված այս փոքր երեսների մեջ բոլոր մարմնավոր զգայություններն է դրել:

Այսպիսի պատասխան լսելով` ամենքն էլ զարմացան և ասացին.

-Հույժ գովելի պատասխան է:

Այնժամ կինն ասաց.

-Այլ ազնիվ առակ առաջարկենք նրան, որպեսզի նրա առավել մեծ իմաստությունը ճանաչենք: Թող հարցնեն նրան` որտե՞ղ է այն երկիրը, որ երկնքից ավելի վեր է:

Երբ պանդուխտին այս առաջարկեցին, պատասխանեց.

-Բարձրագույն երկնքում, որտեղ նստում է Քրիստոսի մարմինը, քանզի նա բարձրացել է բոլոր երկինքներից վեր, իսկ մարմինը մեր մարմնից է, մեր մարմինն էլ հենց երկրի էությունից է, ուրեմն ուր Քրիստոսի մարմինն է, այնտեղ է այն երկիրը, որ երկնքից վեր է:

Այս պատասխանը լսելով` ամենքը հիացան:

Այնժամ կինն ասաց.

-Տակավին կարող ենք երրորդ առակն առաջարկել նրան, առավել դժվարլուծելի, որպեսզի ճշմարիտ լինի վկայությունը նրա իմաստության մասին և արժանի լինի եպիսկոպոսի սեղանին: Արդ, թող ասի` ինչքա՞ն է երկրից երկինք հեռավորությունը:

Այս լսելով` պանդուխտը հարց-պատասխանը փոխանցողին ասաց.

-Ասա՛ նրան, ով ուղարկել է քեզ, դու քաջ գիտես, դու ի՛նքդ տուր դրա պատասխանը. քանզի ինքն իսկ այդ ճանապարհը չափել է, երբ երկնքից ընկել է դժոխք, որովհետև նա կին չէ, այլ սատանա:

Այս լսելով` հարց-պատասխան փոխանցողը զարհուրեց և, ինչ որ լսել էր, ամենքի առաջ պատմեց: Եվ երբ ամենքն էլ զարմացան, հին թշնամին նրանցից աներևույթ եղավ:

Իսկ եպիսկոպոսը հասկանալով իրեն խստորեն կշտամբում էր և աղիողորմ ու դառն արտասուքով իր մեղքն էր ողբում: Նա անմիջապես ուղարկեց, որ պանդուխտ մարդուն ներս բերեն, բայց նրան որևէ տեղ գտնել չկարողացան: Այնժամ եպիսկոպոսը կարգադրեց կանչել ամբողջ ժողովրդին, պատմեց կատարվածը և պատվիրեց, որ ամենքն էլ պահք պահեն ու աղոթք անեն, թերևս Աստված հայտնի մեկին, թե ո՞վ էր պանդուխտը, որ իրեն այդպիսի մեծ վտանգից ազատեց: Նույն գիշեր եպիսկոպոսին հայտնվեց, թե Սուրբ Անդրեասն էր, որ նրա փրկության համար պանդխտի կերպարանքով երևաց: Այնժամ եպիսկոպոսն առավել սկսեց աղոթել Սուրբ Անդրեաս Առաքյալին և գոհանում էր մարդասեր Աստծուց:

 

Հայելի վարուց

09.10.20
ԲաԺանորդագրվել
Ընթերցել նաև
Օրհնությամբ ՝ ԱՀԹ Առաջնորդական Փոխանորդ Տ․ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճոյանի
Կայքի պատասխանատու՝ Տեր Գրիգոր քահանա Գրիգորյան
Կայքի հովանավոր՝ Անդրանիկ Բաբոյան
Web page developer A. Grigoryan
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են Զորավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի 2014թ․